Beam

Inteligentny i kompaktowy soundbar do telewizora.

Przyciski sterowania i diody

Przesuwaj palcem, dotykaj, wybieraj lub wydawaj polecenia głosowe — Beam zapewnia szereg możliwości sterowania dźwiękiem.

beam-front-black-2.jpg

 

 

ALL_volume.png 

Regulacja głośności

Dotknij, aby dokonać drobnych zmian, lub dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności:

 • Głośniej (z prawej)

 • Ciszej (z lewej)

Uwaga:Można również skorzystać z aplikacji, asystentki Alexa lub pilota zdalnego sterowania.

ALL_play_pause.png 

Odtwórz/Pauza

Dotknij przycisku, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.

ALL_swipe_controls.png 

Dalej/Poprzedni

(Tylko w przypadku odtwarzania muzyki)

 • Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do kolejnego utworu.

 • Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga:Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

 ALL_mic.png

Wskaźnik mikrofonu

 • Stuknij diodę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

 • Gdy dioda świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona i można wydawać polecenia głosowe.

 • Gdy dioda nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.

Uwaga:Jeżeli dioda jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj Wskaźnik mikrofonu, aby zwrócić się do Alexy. Zwolnij przycisk, aby ponownie wyłączyć funkcję sterowania głosowego.

Wskaźnik stanu

 

Wskazuje stan urządzenia. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

 

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby (np. dziecko) sterowały odtwarzaniem lub zmieniały poziom głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Panel połączeń

beam-back-black-2.jpg

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga:Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

Gniazdo HDMI

Korzystaj w celu podłączenia soundbara do telewizora.

 

Wybór lokalizacji

Soundbar Beam można zamontować na ścianie nad lub pod telewizorem lub umieścić na stoliku telewizyjnym.

Ustawienie na stoliku telewizyjnym

Montaż naścienny

Aby umieścić Beam na ścianie, zobacz część Montaż naścienny.

Podłączenie kabli

Zanim zaczniesz

 1. Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.

 2. Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak dekoder telewizji kablowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.

Podłączenie przewodu zasilającego

 1. Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający do gniazda zasilania AC soundbara Beam, aby urządzenie było z nim dokładnie połączone.

 2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania AC (sieci zasilającej).

Przestroga:Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Podłączenie soundbara Beam do telewizora

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć soundbar do telewizora. Może być potrzebny również adapter światłowodowy (powiadomi Cię o tym aplikacja).

 1. Wprowadź całą końcówkę kabla HDMI do gniazda HDMI soundbara Beam.

  beam_hdmi_connect-bottomcrop.png
 2. Podłącz kabel HDMI do telewizora. Masz dwie możliwości do wyboru:

Jeżeli Twój telewizor jest wyposażony w gniazdo HDMI ARC

HDMI ARC to specjalne gniazdo, które swym wyglądem przypomina standardowe gniazdo HDMI. Mimo że wyglądają one tak samo, po podłączeniu kabla do standardowego gniazda HDMI dźwięk nie będzie słyszalny.

 1. Na panelu wyjścia audio telewizora znajdź gniazdo HDMI ARC.

 2. Może ono znajdować się z tyłu lub z boku telewizora.

  Gniazdo ARC jest oznaczone etykietą z symbolem „ARC”.

 3. Podłącz kabel HDMI do gniazda HDMI ARC telewizora.

  beam_hdmi_connect.png

Uwaga: Jeżeli na etykiecie brakuje oznaczenia „ARC”, nie jest to prawidłowe gniazdo. Zobacz część Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC.

Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC

Będziesz potrzebować światłowodowego adaptera audio.

 1. Zdejmij osłonę z adaptera światłowodowego.

 2. Podłącz adapter światłowodowy do kabla HDMI.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Połącz adapter światłowodowy z gniazdem cyfrowego optycznego wyjścia audio telewizora.

  Beam_optical_connect.jpg

Uwaga:Gniazdo adaptera światłowodowego ma kształt litery D — upewnij się, że złącze jest prawidłowo osadzone w gnieździe. Nieprawidłowe wprowadzenie adaptera może skutkować uszkodzeniem kabla.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos. Zobacz część Rozpoczęcie pracy.

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Dotknij ALL_mic00046.png, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. (Jeżeli nie masz zainstalowanej usługi głosowej, mikrofon jest nieaktywny).

Jeżeli dioda mikrofonu świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona, a Alexa jest gotowa do reakcji. Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.

Jeśli zainstalowano usługę głosową, ale mikrofon jest wyłączony, nadal możesz korzystać z poleceń głosowych. Po prostu naciśnij i przytrzymaj ALL_mic00047.png, aby zwrócić się do Alexy — nie musisz wypowiadać hasła wybudzającego. Gdy zwolnisz przycisk mikrofonu, sterowanie głosowe wyłączy się ponownie.