Arc

Inteligentny soundbar klasy premium do telewizji, filmów, muzyki i nie tylko.

Przyciski sterowania i diody

Przesuwaj palcem, dotykaj, wybieraj lub wydawaj polecenia głosowe — Sonos Arc zapewnia szereg możliwości sterowania dźwiękiem.

arc-top-black.jpg

 

 

ALL_volume.png 

Regulacja głośności

Dotknij, aby dokonać drobnych zmian, lub dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności:

 • Podgłośnij (z prawej)

 • Ścisz (z lewej)

Uwaga: Można również skorzystać z aplikacji, asystenta głosowego lub pilota telewizyjnego.

ALL_play_pause.png 

Odtwórz/Pauza

Dotknij przycisku, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.

ALL_swipe_controls.png 

Dalej/Poprzedni

(Tylko w przypadku odtwarzania muzyki)

 • Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do następnego utworu.

 • Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga: Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

 ALL_mic.png

Wskaźnik mikrofonu

 • Dotknij diody mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

 • Gdy dioda świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona i można wydawać polecenia głosowe.

 • Gdy dioda nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.

Uwaga: Jeżeli dioda jest wyłączona, możesz nacisnąć i przytrzymać wskaźnik mikrofonu, aby zwrócić się do Alexy. Zwolnij przycisk, aby ponownie wyłączyć funkcję sterowania głosowego.

Wskaźnik stanu

 

Wskazuje stan urządzenia. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://faq.sonos.com/led.

 

 

Panel połączeń

arc-back-black.jpg

Gniazdo zasilania AC (sieciowe)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga: Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, aby połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

Gniazdo HDMI

Skorzystaj w celu podłączenia Sonos Arc do telewizora.

 

Wybór lokalizacji

Sonos Arc można zamontować na ścianie pod telewizorem lub umieścić na stoliku telewizyjnym.

Ustawienie na stoliku telewizyjnym

Montaż naścienny

Aby umieścić Sonos Arc na ścianie, zobacz część Montaż naścienny.

Podłączenie kabli

Zanim zaczniesz

 1. Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.

 2. Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak dekoder telewizji kablowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.

 3. Włącz telewizor.

Podłączenie przewodu zasilającego

 1. Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający do gniazda zasilania Arc, aby urządzenie było z nim dokładnie połączone.

  Apollo_power.jpg
 2. Podłącz drugi koniec do gniazda zasilania.

Przestroga:Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Podłączenie Sonos Arc do telewizora

Podłącz soundbar do telewizora za pomocą kabla HDMI. Jeśli telewizor nie ma gniazda ARC ani eARC, będzie konieczne zastosowanie adaptera optycznego (aplikacja poprowadzi Cię przez konfigurację).

 1. Wprowadź całą końcówkę kabla HDMI do gniazda HDMI urządzenia Arc.

  Apollo_connect.jpg
 2. Podłącz kabel HDMI do telewizora:

HDMI ARC lub eARC

HDMI ARC to specjalne gniazdo, które wyglądem przypomina standardowe gniazdo HDMI. Może znajdować się z tyłu lub z boku telewizora. Gniazda wyglądają podobnie, ale gniazdo ARC będzie oznaczone jako ARC, eARC lub ARC/eARC. Po podłączeniu Sonos Arc do standardowego gniazda HDMI dźwięk nie będzie słyszalny.

Uwaga: Jeżeli telewizor nie ma gniazda ARC, podłącz Sonos Arc do cyfrowego wyjścia audio telewizora za pomocą adaptera optycznego audio (w zestawie).

Cyfrowe wyjście audio

Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC ani eARC, będzie konieczne podłączenie adaptera optycznego audio (w zestawie) do gniazda cyfrowego wyjścia audio telewizora.

 1. Zdejmij osłonę z adaptera.

 2. Podłącz adapter optyczny do kabla HDMI.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Połącz adapter optyczny z gniazdem cyfrowego optycznego wyjścia audio telewizora.

Uwaga:Gniazdo adaptera optycznego ma kształt litery D — upewnij się, że złącze jest prawidłowo osadzone w gnieździe. Nieprawidłowe wprowadzenie adaptera może skutkować uszkodzeniem kabla.

Jeśli nie masz zainstalowanej darmowej aplikacji Sonos, pobierz ją ze sklepu App Store. Będziesz potrzebna do konfigurowania i obsługi systemu Sonos. Zobacz część Rozpoczęcie pracy.

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Dotknij ALL_mic00032.png na Sonos Arc, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. (Jeżeli nie masz zainstalowanej usługi głosowej, mikrofon jest nieaktywny).

Jeżeli dioda mikrofonu świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona, a asystent głosowy jest gotowy do reakcji. Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.

Uwaga: Jeśli zainstalowano Amazon Alexę, ale mikrofon jest wyłączony, nadal możesz korzystać z poleceń głosowych. Po prostu naciśnij i przytrzymaj ALL_mic00033.png, aby zwrócić się do Alexy — nie musisz zaczynać od hasła wybudzającego. Gdy zwolnisz przycisk mikrofonu, sterowanie głosowe ponownie się wyłączy.