Port

Den fleksible strømmingskomponenten for stereo eller mottaker.

Kontroller og lys

Statuslys

 

Viser produktets status. For mer informasjon se
https://faq.sonos.com/led.

Koblingspanel

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Ethernet-porter (2)

Du kan bruke en Ethernet-kabel til å koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet, som en NAS-enhet.

LED-indikatorer:

Blinkende grønt (nettverksaktivitet)

Gul (tilkobling av forbindelse)

12 V utløser

Bruk en stereo- eller 3,5 mm til 3,5 mm-kabel for å vekke en tredjepartforsterker når Sonos begynner å spille av lyd.

Merknad:Les veiledningen som fulgte med forsterkeren for detaljer om hvordan et 12 V utløsersignal kan brukes.

Strømforsyning

Bruk bare den medfølgende strømforsyningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømforsyning).

Analog lydinngang

 

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydinnganger til lydutgangene fra en separat lydenhet, som en forforsterket platespiller.

Analog lydutgang

 

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydutganger til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Digital lydutgang

Bruk en digital koaksialkabel til å koble Ports koaksiale digitale lydutgang til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Velg en plassering

Du kan plassere Port omtrent hvor som helst: i et elektronikkstativ, på en hylle eller på en benk med hjemmekinomottakeren (AVR).

Rackmontert

Port passer perfekt i ethvert elektronikkstativ med en tredjeparthylle. Du kan sette 3 enheter på tvers
av et standardstativ og bare bruke 1 stativenhet med vertikalt rom.

På benk

Koble til kablene

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Port.

Hvis du kobler til høyttalere med strømforsyning

Det kan hende at du trenger en Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble forsterkede høyttalerne til lydutganger til Sonos-produktet. Hvis høyttalerne har en 1/8" hannstereoplugg, må du feste en hunntilkobling mellom høyttalerkontakten og lydkabelen med Y-adapteren.

Hvis du ikke allerede har Sonos-appen, last den ned fra appbutikken på mobilen. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en hjemmekinomottaker eller forsterker

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en datamaskin

Du trenger en lydkabel med stereomini-til-RCA-Y-adapter (en 1/8" stereominiplugg til to RCA-hannkontakter) for å koble den analoge lydutgangen på Port til datamaskinens lydinngang.

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (platespilleren kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. Finn ut mer.

Utgang (Line-out)

Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker (fast line-out-nivå)

Sett Ports line-out-nivå til Fast hvis du vil styre volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren. Du kommer ikke til å kunne bruke Sonos-appen til å justere volumet eller EQ-innstillingene.

Gå til innstillingene og velg Fast for Line-out-nivå.

Styr volumet fra Sonos (variabelt line-out-nivå)

Når Ports line-out-nivå er satt til Variabelt, kan du bruke Sonos-appen til å justere volumet.

  1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkerens volum til typisk lyttevolum.

  2. Kontroller at line-out-nivået er satt til Variabelt. Hvis det ikke er det, må det endres.

  3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet så du kan høre musikk på Sonos-anlegget. Den må kanskje skrus opp ganske høyt.

  4. Justere volumet igjen på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, slik at det faller innenfor nivået du vanligvis lytter til.

Bruk Sonos til å styre volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren

Når Ports line-out-nivå er satt til Pass-Through, holder Connect et fast volum og sender volumkommandoer til forsterkeren. Du kan styre volumet med Sonos-appen, en universalkontroll eller med stemmen hvis du har en stemmeassistent aktivert.

Merknad:Kontroller at forsterkeren støtter Pass-Through. Hvis du setter line-out-nivå til Pass-Through og forsterkeren ikke støtter det, kan du ikke styre volumet.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Lydkvalitet

THD+N < 0,009 %, 20 Hz til 20 kHz

Inngang (Line In)

Analog (RCA), automatisk registrering

Utgang (Line Out)

Analog (RCA), digital (koaksial)

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

To 10/100 Mbps Ethernet-porter for å koble til et kablet hjemmenettverk.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz vekselstrøm-universalinngang.

Fysiske mål (H x B x D)

41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 tommer)

Vekt

0,47 kg

Driftstemperatur

0 til 40 ºC

Lagringstemperatur

−20 til +70 ºC

Sluttbehandling

Svart

Pakkens innhold

Port, strømledning, RCA-kabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.