Playbar

Lydplanke for hjemmekino og høyttaler for strømming av musikk i én enhet –

Merknad: Gitterduken skal ikke fjernes. Det kan skade Playbar hvis duken modifiseres.

 

Betjeningsenheter og lys

volume_up.jpgvolume_down.jpg 

Volum opp (+)

Volum ned (−)

Trykk for å justere volumet.

Merknad: Du kan også bruke appen og fjernkontrollen.

ALL_play_pause.jpg 

Spill/pause

 • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

 • Trykk to ganger for å hoppe til neste sang (hvis det er aktuelt for den valgte musikkilden).

 • Trykk tre ganger for å gå tilbake til forrige sang.

 • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.

 

Statuslys

Viser statusen. Du finner mer informasjon på
https://faq.sonos.com/led.

 

IR-sensorlampe

IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll.

Når Playbar mottar en volum- eller dempekommando, lyser IR-signallyset et øyeblikk.

Du kan justere denne innstillingen slik at lampen aldri lyser.

Gå til ALL_more_sm.jpg > Innstillinger > Rominnstillinger og velg rommet Playbaren er i. Velg Fjernkontroll > IR-signallys.

Koblingspanel

ALL_PB_back_zoominNEW.jpg

Ethernet-porter (2)

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Digital lydinngang (optisk)

Koble Playbar til TV-en med en optisk lydkabel.

ALL_opticalplugerror_guide.jpg

Strømforsyningsinngang

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Stikk strømledningen helt inn inntil den står jevnt med høyttaleren.

ALL_PB_powerplug.jpg

IR-repeater

Lar kommandoene fra fjernkontrollen nå TV-en hvis Playbar er plassert foran TV-en.

 

Denne innstillingen er standard, men kan slås av.

Gå til ALL_more_sm00250.jpg > Innstillinger > Rominnstillinger og velg rommet Playbar er i. Velg Fjernkontroll > IR-repeater.

Velge en plassering

Du kan montere Playbar på veggen over eller under TV-en eller plassere den på en benk.

På benk

Veggmontert

Veggmontering forklarer hvordan du monterer Playbar på veggen.

Koble til kablene

Før du begynner

 1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.

 2. Koble til hvilke som helst enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

Koble lydplanken til TV-en

 1. Fjern beskyttelseshettene fra endene på den optiske lydkabelen.

 2. Koble den optiske lydkabelen fra den digitale lydutgangen merket OUT (optisk) på TV-en til den digitale lydinngangen merket IN (optisk) på Playbar. Ikke vri eller bøy kabelen.

Merknad: Den digitale lydinngangen merket IN på Playbaren og den optiske kabelen er D-formet. Pass på at pluggen er rettet riktig inn etter inngangen.

ALL_PB_opticalcable.jpg

 

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Playbar. Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med overflaten. 

ALL_PB_powerplug00254.jpg

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-systemet. Se Forberedelser.

Veggmontering

Du kan montere Playbar på en vegg over eller under en veggmontert TV. Bruk veggmonteringssettet for Playbar. Du kan kjøpe den på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.

Forsiktig: Ikke monter Playbar med andre typer feste.

Retningslinjer

Merknad: Koble strømledningen og lydkablene til Playbar før du monterer den på veggen.

Det du trenger

Merknad: Settet har 2 reserveskruer (og ankre). Du kan bruke dem for å gi ekstra forsterkning hvis du ønsker det.

 1. Fest pappsjablongen med tape til veggen over eller under TV-en. Bruk vater.

  ALL_PB_wallmount1.jpg
 2.  

 3. Bruk et spisst verktøy til å stikke gjennom sjablongen og merke monteringshullene. Merk nærmere hjørnene av hullene.

  ALL_PB_wallmount2.jpg
 4. Fjern malen.

 5. Bore ledehullene.

 6. Informasjon om veggmontering

  Veggmateriale

  Forhåndsbor

  Bruk veggankre

  Bruk skruer

  Trevegg

  1/8" / 3 mm bor

  Nei

  Ja

  Gipsvegg (ikke trevegg)

  3/16" / 4,5 mm bor

  Ja

  Ja

  Hard sponplate eller doble bord

  3/16" / 4,5 mm bor

  Ja

  Ja

  Mørtel

  1/4" / 6,5 mm bor

  Ja

  Ja

  Betong eller murstein

  1/8" / 3 mm bor

  Ja

  Ja

   

 7. Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

 8. ALL_PB_wallmount3.jpg

   

 9. Hold braketten på plass på veggen, og skru skruene nok inn til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.

 10. Heng Playbar sikkert på braketten.

  ALL_PB_wallmount4.jpg