Sonos Move

Move er den slitesterke, batteridrevne smarthøyttaleren for lytting innendørs og utendørs.

move00005.jpg

 

Kontroller og lys

ALL_volume.jpg 

Volumkontroll

 • Trykk og hold inne for å endre volumet raskt:

 • Volum opp (høyre). Volum ned (venstre).

ALL_play_pause.jpg 

Spill av / sett på pause

 • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

 • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

ALL_swipe_controls.jpg 

Neste/forrige

 • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt.

 • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merknad:Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du lytter til en radiostasjon.

 ALL_mic.jpg

Mikrofonindikator

Trykk på mikrofonlampen for å slå mikrofonen på eller av.

 • Når lyset er på, er automatisk Truplay-justering aktivert. Hvis du har konfigurert en stemmetjeneste, er stemmestyringen også slått på.

 • Når lyset er av, er stemmestyring og automatisk Trueplay-justering slått av.

Statuslys

 

Viser høyttalerstatusen. For mer informasjon se
https://faq.sonos.com/led.

Strømlys

 

 • Synlig og blinker sakte når høyttaleren er på.

 • For første gangs lading ved utpakking blinker statuslyset og strømlyset innen 3 sekunder.

Bakpanel

Join-knapp

 

Trykk for å koble til Sonos-anlegget under konfigureringen.

USB-C-port

 

Bruk for å lade på farten og for diagnostiske formål (kan ikke strømme store datafiler, som musikkfiler).

Merknad:USB-C-kabel er ikke inkludert.

Av/på-knapp

 

Trykk for å slå på, trykk og hold for å slå av.

Veksleknapp for Bluetooth/Wi-Fi

 

Veksler mellom Bluetooth og Wi-Fi. Bruk Wi-Fi for konfigurering og for lytting i hjemmet – bytt til Bluetooth når Wi-Fi ikke er tilgjengelig.

Håndtak

 

Gjør at den er enkel å løfte og bære slik at du kan ta med deg høyttaleren hvor du vil.

Lading av Move

Ladesokkel

 

 • Bare sett Move på ladesokkelen for enkel oppladning – ingen ekstra ledninger eller kabler er nødvendig.

 • Ladesokkelen er bare beregnet på innendørs bruk – pass på å holde den tørr.

 • Moves gjenværende batteriliv er bestandig synlig i Sonos-appen.

Strøm-

 

100–240 V vekselstrøm, ~50/60 Hz, 1,2 A. Utgang: 18 V likestrøm, 2,5 A

Ladekontakter

 

Pass på at høyttaleren sitter som den skal på sokkelen og at ladekontaktene berører hverandre.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen retningslinjer:

Automatisk Trueplay

Du kan sette Sonos Move nesten hvor som helst. Automatisk Trueplay-justering optimaliserer lyden for stedet du er på og hva du måtte lytte til. Høyttalerens mikrofon brukes til å oppdage omgivelsene, slik at automatisk Trueplay kan gjøre periodevise justeringer og gi den beste lyden.

Hvis du ikke ønsker å la mikrofonen stå på hele tiden, slå den på noen minutter hver gang du flytter høyttaleren. Sonos Move begynner justeringen på nytt når du plukker den opp og fullfører justeringen av lyden noen få minutter etter at du plasserer den på et nytt sted.

Merknad:Automatisk Trueplay-justering deaktivert mens du bruker Bluetooth.

Mikrofon på/av

Mikrofonen brukes til stemmestyring og automatisk Truplay-justering. Trykk på el_rey_microphone.jpg for å slå mikrofonen av eller på.

Når mikrofonlyset er på:

Når mikrofonlyset er av:

Skift modus

Konfigurer Move over Wi-Fi, så bruker du modusbryteren bak på Move for å skifte mellom Bluetooth og Wi-Fi. Når du bruker Bluetooth for første gang, vil du måtte sette Move i par med mobilenheten din. Når de har dannet et par, vil de automatisk kobles sammen neste gang.

Bluetooth-par

 1. Slå på Bluetooth i innstillingene til mobilenheten.

 2. Trykk på modusbryteren bak på Move for å skifte over til Bluetooth.

 3. Velg Move fra listen over tilgjengelige enheter på mobilenheten. Hvis den ikke vises, trykk på og hold modusknappen. Velg så Move fra listen når den vises.

Mobilenheten kobles automatisk til Move neste gang.

Strømkilder

Tilbehør

For tilleggsutstyr som er tilpasset for å passe Move perfekt, gå til Tilbehør på nettstedet vårt.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

To digitale forsterkere i klasse D.

Diskanthøyttaler

Én diskanthøyttaler skaper en klar og tydelig lyd i høy frekvens.

Mellomtonehøyttaler

Én mellomtonehøyttaler gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.

Mikrofoner

 • Fjernfeltsmikrofoner.

 • Et LED-lys er koblet til mikrofonen, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.

Stemmestyring

Integrert stemmestyring.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til ditt hjemlige WiFi-nettverk med alle rutere som støtter

802.11b / g / n i 2.4GHz eller 802.11a / n i 5GHz.

Generelt

Strømforsyning

Ladesokkel: 100–240 V vekselstrøm, ~50/60 Hz, 1,2 A. Utgang: 18 V likestrøm, 2,5 A.

USB-port: USB-type C PD-strøm med 45 W, 20 V / 2,25 A

Batteripakke

Kapasitet: 2420–2500 maH

Erstatning: Besøk nettsiden vår på www.sonos.com for mer informasjon.

Avfallshåndtering: Kontakt det lokale avfalls- eller resirkuleringsfirmaet for å finne den riktige avfallshåndteringsmetoden i området ditt.

Dimensjoner (H x B x D)

240 x 160 x 126 mm (9,44 x 6,29 x 4,96 tommer)

Vekt

3,0 kg (inkludert batteriet)

Driftstemperatur

0 til 45 ºC

Lagringstemperatur

−25 til +70 ºC

Tåler fuktighet

Move er vann- og støvbestandig til IP56-nivået. Du må bare ikke la den stå ute i regnet.

Merknad:Ladesokkelen som følger med Move, er bare beregnet på innendørs bruk.

Sluttbehandling

Svart med svart gitter

Pakkens innhold

Sonos Move, ladesokkel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les instruksjonene og ta hensyn til advarslene. Oppbevar instruksjonene på et passende sted, og sørg for at alle i familien vet hvor de er.

Forsiktig:Eksplosjonsfare hvis batteribyttet gjøres på feil måte. Bytt bare med samme eller tilsvarende type.

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

7. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

8. Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batteriet) for overdreven hete, som solskinn eller brann.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: Move er vannbestandig til IP56-nivået. Ikke utsett apparatet for et skikkelig regnskyll, det kan gi fare for brann eller elektrisk støt.