Connect

En oppgradering for øyeblikkelig musikkstrømming av en eksisterende stereo eller mottaker:

All_ZP90_Front.jpg

 

Kontroller og lys

volume_up.jpgvolume_down.jpg 

Volum opp (+)

Volum ned (−)

Trykk for å justere volumet.

Merknad:Du kan også bruke appen.

ALL_play1_play_pause.jpg 

Spill av / sett på pause

  • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

  • Trykk to ganger for å hoppe til neste sang (hvis det er aktuelt for den valgte musikkilden).

  • Trykk tre ganger for å gå tilbake til forrige sang.

  • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

Merknad:Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.

 

Statuslys

Viser statusen. Du finner mer informasjon på https://faq.sonos.com/led.

Koblingspanel

ALL_ZP90_back.jpg

Ethernet-porter (2)

Du kan koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet som en NAS-enhet med en Ethernet-kabel (følger med).

LED-indikatorer:

Blinkende grønt (nettverksaktivitet)

Gul (tilkobling av forbindelse)

Strømforsyning

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Analog lydinngang

 

Du kan koble lydutgangene fra eget lydutstyr, som en forforsterket platespiller, til de analoge lydinngangene på Sonos Connect med en standard RCA-lydkabel (følger med).

Analog lydutgang

 

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble de analoge lydutgangene på Sonos-produktet til lydinngangene på eget lydutstyr, som en forsterker eller en hjemmekinomottaker.

Digital TOSLINK-utgang

 

Du kan bruke en optisk TOSLINK-lydkabel til å koble den digitale TOSLINK-utgangen på Sonos Connect til inngangene på eget lydutstyr, som en forsterker eller en hjemmekinomottaker.

Koaksial digital lydutgang

Du kan bruke en digital koaksialkabel til å koble den koaksiale digitale lydutgangen på Sonos-produktet til lydinngangene på eget lydutstyr, som en forsterker eller en hjemmekinomottaker.

Koble til kablene

Koble til strømledningen

Koble til strømledningen, og plugg inn Sonos Connect.

Hvis du kobler til høyttalere med strømforsyning

Det kan være du trenger en lydkabel med Y-adapter (en 1/8" stereominiplugg til to RCA-hannkontakter)
for å koble datamaskinens høyttalere til lydutgangene på Sonos-produktet. Hvis høyttalerne har en 1/8" hannstereoplugg, må du feste en hunntilkobling mellom høyttalerkontakten og lydkabelen med Y-adapteren.

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang.

Hvis du kobler til et hjemmekinoanlegg eller en forsterker 

ALL_amplify_zp90_nolabel.jpg

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang.

Hvis du kobler til en datamaskin

Du trenger en lydkabel med stereomini-til-RCA-Y-adapter (en 1/8" stereominiplugg til to RCA-hannkontakter) for å koble den analoge lydutgangen på Sonos-produktet til datamaskinens lydinngang.

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (platespilleren kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. Finn ut mer.

Utgang (Line-out)

Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker (fast line-out-nivå)

Hvis du vil styre volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, kan du sette nivået på line-out-utgangen på Sonos Connect til Fast. Du kommer ikke til å kunne bruke Sonos-appen til å justere volumet eller EQ-innstillingene.

Gå til innstillingene og velg Fast for Line-out-nivå.

Styr volumet fra Sonos (variabelt line-out-nivå)

Når Connects line-out-nivå er satt til Variabelt, kan du bruke Sonos-appen til å justere volumet.

  1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkerens volum til typisk lyttevolum.

  2. Kontroller at line-out-nivået er satt til Variabelt. Hvis det ikke er det, må det endres.

  3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet så du kan høre musikk på Sonos-anlegget. Den må kanskje skrus opp ganske høyt.

  4. Justere volumet igjen på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, slik at det faller innenfor nivået du vanligvis lytter til.

Bruk Sonos til å styre volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren

Når Connects line-out-nivå er satt til Pass-Through, holder Connect et fast volum og sender volumkommandoer til forsterkeren. Du kan styre volumet med Sonos-appen, en universalkontroll eller med stemmen hvis du har en stemmeassistent aktivert.

Merknad:Kontroller at forsterkeren støtter Pass-Through. Hvis du setter line-out-nivå til Pass-Through og forsterkeren ikke støtter det, kan du ikke styre volumet.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Lydkvalitet

THD+N < 0,009 %, 20 Hz til 20 kHz

Inngang (Line In)

Analog (RCA), automatisk registrering

Utgang (Line Out)

Analog (RCA), digital (optisk og koaksial)

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

To 10/100 Mbps Ethernet-porter. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A vekselstrøm-universalinngang.

Fysiske mål (H x B x D)

74 x 136 x 140 mm (2,91 x 5,35 x 5,51 tommer)

Vekt

0,69 kg

Driftstemperatur

0 til 40 ºC

Lagringstemperatur

−20 til +70 ºC

Sluttbehandling

Lysegrått/høykvalitets polykarbonatmateriale

Pakkens innhold

Sonos Connect, strømledning, Ethernet-kabel, RCA-stereolydkabel, Y-lydkabel med stereomini (hann) til RCA (hann), og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.