Sub

Sonos Sub bringer lydopplevelsen opp til et nytt nivå:  

Merknad: Sonos Sub er konstruert for bruk med de fleste Sonos-høyttalerne, unntatt Sonos Connect, Port og Move. Pass på at du har konfigurert minst én høyttaler før du legger til Sub-en.

ALL_SUBFront_art.jpg

 

Kontroller og lys

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

Ethernet-port

Koble Sub-en til hjemmenettverket med en Ethernet-kabel.

Strømforsyning

Bruk bare den medfølgende strømledningen til å koble til strømuttaket (hvis du bruker en tredjeparts strømledning, annulleres garantien). Sørg for at du bruker riktig strømadapter for landet ditt. Stikk strømledningen godt inn i Sub til pluggen er jevnt med overflaten.

ALL_plugs_revised.jpg

Velg en plassering

Velg en plassering – den er konstruert for å gi optimal lyd uansett hvor den er plassert.

Merknad:Sub-en inneholder sterke magneter. Ikke plasser Sub-en nært utstyr som er følsomt
overfor magnetfelt.

Sett på føttene

Hvis du plasserer Sub-en vannrett på et gulv, kan du feste permanente filtknotter (inkludert) som beskyttelse for gulvet. Du behøver ikke å feste filtknottene hvis du plasserer den på et teppe eller setter den loddrett.

Merknad: Filtknottene kan ikke fjernes. Et sterkt lim holder dem permanent festet til Sub-en.

 1. Legg Sub-en ned slik at Sonos-logoen vender ned. Pass på at du fester filtknottene til den siden som ikke har Sonos-logoen.

 2. Plasser den medfølgende veiledningen på et hjørne av enheten, og fold klaffene over kanten.

  ALL_anvil_Back_feet.jpg
 3. Fjern fliken av én av føttene.

 4. Press filtknotten (limsiden ned) på enheten på innsiden av den sirkelformede delen av føringen.

 5. Fest de andre 3 filtknottene på samme måte.

Koble til kablene

Sett i strømledningen, og koble den til Sub-en. Stikk strømledningen godt inn i Sub-en til pluggen er jevnt med overflaten. 

ALL_plugs_revised00137.jpg

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang. Pass på at du har konfigurert minst én høyttaler før du legger til Sub-en.

Merknad: Når Sub-en er paret med en Sonos-høyttaler, vil du ikke se den vises for seg i Rom. Alle endringer du gjør på Sonos-høyttaleren (volum, demping, musikkvalg) påvirker også Sub-en.

Sub-innstillinger

Sub-ens innstillinger bestemmes under den første konfigureringsprosessen, men du kan gjøre endringer når som helst.

 1. Gå til lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Sub.

 2. Det vises som Rom (+Sub) i listen med rom.

 3. Trykk på Sub-lyd.

 4. Velg ett av følgende alternativer:

Det kan lønne seg å velge en annen krysningsfrekvens hvis:

Pare Sub-en med en annen høyttaler

Det er enkelt å sette Sub i bar med en annen Sonos-høyttaler (unntatt Sonos Connect).

Hvis du flytter Sub-en til et nytt rom, må du vente på at statuslampen slutter å blinke etter at du har plugget den inn igjen.

 1. Gå til lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Sub.

 2. Det vises som Rom (+Sub) i listen med rom.

 3. Fjern Sub.

 4. Du kan sette Sub i par med et annet Sonos-produkt eller velge å ikke bruke Sub akkurat nå Den vises på Rom som Sub (ubrukt) til du parer den med en annen Sonos-høyttaler.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

To digitale forsterkere i klasse D.

Høyttalere

To vibrasjonsutjevnende høyttalere plassert mot hverandre for dypere og rikere lyd uten summing eller skramling av kabinettet.

Doble akustiske porter

Innstilt slik at den gir Sub-en bedre funksjon.

Frekvensrespons

Spiller ned til 25 Hz.

Heldigital lyd

Alle filterinnstillinger, aktiv utjevning og tidsjustering gjøres digitalt gjennom en toppmoderne DSP-krets (Digital Signal Processing) for null tap av lydkvalitet og energi.

Automatisk utjevning

Anlegget justerer automatisk lydinnstillinger for alle tilkoblede komponenter.

Nettverk*

Ethernet-port

Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A vekselstrøm-universalinngang.

Fysiske mål (H x D x B)

389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 tommer)

Vekt

16 kg

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Lagringstemperatur

−20 til +70 °C

Flere orienteringer

Kan stå oppreist eller ligge flatt for fleksibel plassering.

Gummiføtter og filtknotter

Innebygde gummiføtter, ekstra filtknotter følger med.

Støttede enheter

Sub-en fungerer med alle Sonos-produkter unntatt Sonos Connect, som mangler forsterker.

Pakkens innhold

Sonos Sub, strømledning og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.