One SL

Høyttaleren for stereopar og surroundhøyttalere for hjemmekino.

SL_Back_view.jpg

 

 

Kontroller og lys

ALL_volume.jpg 

Volumkontroll

  • Trykk og hold inne for å endre volumet raskt:

  • Volum opp (høyre). Volum ned (venstre).

ALL_play_pause.jpg 

Spill av / sett på pause

  • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

  • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

ALL_swipe_controls.jpg 

Neste/forrige

  • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt.

  • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.

Statuslys

 

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

Join-knapp

 

Trykk for å koble under konfigureringen.

Ethernet-port

 

Bruk en Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Vekselstrøminngang (strømnett)

 

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Sett strømkabelen helt inn til den står jevnt med sokkelen på høyttaleren.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen retningslinjer:

Høyttalerfester og -stativer

Gå til Tilbehør på nettstedet vårt hvis du er ute etter veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine.

 

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

To digitale forsterkere i klasse D.

Diskanthøyttaler

Én diskanthøyttaler skaper en klar og tydelig lyd i de høye frekvensene.

Mellomtonehøyttaler

Én mellomtonehøyttaler gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.

Stereopar

Gjør to høyttalere om til høyttalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.

Hjemmekino

Legg til to høyttalere som surroundhøyttalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 1 A vekselstrøm-universalinngang

Dimensjoner (H x B x D)

161,45 x 119,7 X 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 tommer)

Vekt

1,85 kg

Driftstemperatur

0º til 40º C

Lagringstemperatur

−20 til +70 ºC

Tåler fuktighet

Konstruert for å motstå høy luftfuktighet, som på et bad med en dusj som kjører. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)

Sluttbehandling

Hvit med hvitt gitter; svart med svart gitter

Pakkens innhold

Sonos One SL, strømledning, og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.