Port

Den fleksible strømmingskomponenten for stereo eller mottaker.

Kontroller og lys

Statuslys

 

Viser produktets status. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Ethernet-porter (2)

Du kan bruke en Ethernet-kabel til å koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet, som en NAS-enhet.

LED-indikatorer:

Blinkende grønt (nettverksaktivitet)

Gul (tilkobling av forbindelse)

12 V utløser

Bruk en stereo- eller 3,5 mm til 3,5 mm-kabel for å vekke en tredjepartforsterker når Sonos begynner å spille av lyd.

Merknad: Les veiledningen som fulgte med forsterkeren for detaljer om hvordan et 12 V utløsersignal kan brukes.

Strømforsyning

Bruk bare den medfølgende strømforsyningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømforsyning).

Analog lydinngang

 

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydinnganger til lydutgangene fra en separat lydenhet, som en forforsterket platespiller.

Analog lydutgang

 

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydutganger til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Digital lydutgang

Bruk en digital koaksialkabel til å koble Ports koaksiale digitale lydutgang til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Velg en plassering

Du kan plassere Port omtrent hvor som helst: i et elektronikkstativ, på en hylle eller på en benk med hjemmekinomottakeren (AVR).

Rackmontert

Port passer perfekt i ethvert elektronikkstativ med en tredjeparthylle. Du kan sette 3 enheter på tvers
av et standardstativ og bare bruke 1 stativenhet med vertikalt rom.

På benk

Koble til kablene

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Port.

Hvis du kobler til høyttalere med strømforsyning

Det kan hende at du trenger en Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble forsterkede høyttalerne til lydutganger til Sonos-produktet. Hvis høyttalerne har en 1/8" hannstereoplugg, må du feste en hunntilkobling mellom høyttalerkontakten og lydkabelen med Y-adapteren.

Hvis du ikke allerede har Sonos-appen, last den ned fra appbutikken på mobilen. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en hjemmekinomottaker eller forsterker

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en datamaskin

Du trenger en lydkabel med stereomini-til-RCA-Y-adapter (en 1/8" stereominiplugg til to RCA-hannkontakter) for å koble den analoge lydutgangen på Port til datamaskinens lydinngang.

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (platespilleren kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. Finn ut mer.

Utgang (Line-out)

Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker (fast line-out-nivå)

Sett Ports line-out-nivå til Fast hvis du vil styre volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren. Du kommer ikke til å kunne bruke Sonos-appen til å justere volumet eller EQ-innstillingene.

Gå til innstillingene og velg Fast for Line-out-nivå.

Styr volumet fra Sonos (variabelt line-out-nivå)

Når Ports line-out-nivå er satt til Variabelt, kan du bruke Sonos-appen til å justere volumet.

  1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkerens volum til typisk lyttevolum.

  2. Kontroller at line-out-nivået er satt til Variabelt. Hvis det ikke er det, må det endres.

  3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet så du kan høre musikk på Sonos-anlegget. Den må kanskje skrus opp ganske høyt.

  4. Justere volumet igjen på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, slik at det faller innenfor nivået du vanligvis lytter til.

Bruk Sonos til å styre volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren

Når Ports line-out-nivå er satt til Pass-Through, holder Connect et fast volum og sender volumkommandoer til forsterkeren. Du kan styre volumet med Sonos-appen, en universalkontroll eller med stemmen hvis du har en stemmeassistent aktivert.

Merknad: Kontroller at forsterkeren støtter Pass-Through. Hvis du setter line-out-nivå til Pass-Through og forsterkeren ikke støtter det, kan du ikke styre volumet.

Bytte fra stereo til mono

Port spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Port, slik at den spiller av musikk i to monokanaler. Finn ut mer.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Lydkvalitet

THD+N < 0,009 %, 20 Hz til 20 kHz

Inngang (Line In)

Analog (RCA), automatisk registrering

Utgang (Line Out)

Analog (RCA), digital (koaksial)

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz.

Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

To 10/100 Mbps Ethernet-porter for å koble til et kablet hjemmenettverk.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-universalinngang.
Utgang: 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W

Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 84,2 %

Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78,7 %

Strømforbruk i hvilemodus: 0,06 W

Fysiske mål (H x B x D)

41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 tommer)

Vekt

0,47 kg

Driftstemperatur

0 til 40 ºC

Lagringstemperatur

−20 til +70 ºC

Sluttbehandling

Svart

Pakkens innhold

Port, strømledning, RCA-kabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.