Veggfeste

Du kan montere Playbar på en vegg over eller under en veggmontert TV. Bruk veggmonteringssettet for Playbar. Du kan kjøpe den på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.

Forsiktig: Ikke monter Playbar med andre typer feste.

Retningslinjer

Merknad: Koble strømledningen og lydkablene til Playbar før du monterer den på veggen.

Det du trenger

Merknad: Settet har 2 reserveskruer (og ankre). Du kan bruke dem for å gi ekstra forsterkning hvis
du ønsker det.

 1. Fest pappsjablongen med tape til veggen over eller under TV-en. Bruk vater.

  ALL_PB_wallmount1.jpg
 2.  

 3. Bruk et spisst verktøy til å stikke gjennom sjablongen og merke monteringshullene. Merk nærmere hjørnene av hullene.

  ALL_PB_wallmount2.jpg
 4. Fjern malen.

 5. Bore ledehullene.

 6. Informasjon om veggmontering

  Veggmateriale

  Forhåndsbor

  Bruk veggankre

  Bruk skruer

  Trevegg

  1/8" / 3 mm bits

  Nei

  Ja

  Gipsvegg (ikke trevegg)

  3/16" / 4,5 mm bits

  Ja

  Ja

  Hard sponplate eller doble bord

  3/16" / 4,5 mm bits

  Ja

  Ja

  Mørtel

  1/4" / 6,5 mm bits

  Ja

  Ja

  Betong eller murstein

  1/8" / 3 mm bits

  Ja

  Ja

   

 7. Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

 8. ALL_PB_wallmount3.jpg

   

 9. Hold braketten på plass på veggen, og skru skruene nok inn til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.

 10. Heng Playbar sikkert på braketten.

  ALL_PB_wallmount4.jpg

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

Ni digitalforsterkere i klasse D som er perfekt tilpasset til de ni dedikerte høyttalerdriverne og den akustiske arkitekturen.

Diskantdriver

Tre diskantdrivere skaper den skarpeste og klareste høyfrekvensresponsen.

Mellomtonedriver

Seks mellomtonedrivere gir hele spekteret av lydeffekter og musikk fra venstre og høyre kanal og skarp, klar dialog fra midten. Mellomtonedrivere fungerer sammen som et faset høyttaleroppsett slik at det du hører, samsvarer med det du ser på skjermen.

Systemkrav

TV med optisk lydutgang, bredbåndstilkobling til Internett og Sonos-appen. TV koblet til Internett er ikke nødvendig.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-porter (2)

To 10/100 Mbps Ethernet-porter. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A vekselstrøm-universalinngang.

Dimensjoner (H x B x D)

85 mm x 900 mm x 140 mm (H x B x D)

Vekt

5,4 kg

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Lagringstemperatur

−20 til +70 °C

Flere stillinger

Monter Playbar på veggen enten over eller under TV-en, eller legg den flatt på TV-bordet.

Styring

Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.

Støttede enheter

Du kobler Playbaren til TV-en med en enkelt optisk kabel, og den spiller av alle kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.

Pakkens innhold

Playbar, strømledning, optisk lydkabel og hurtigstartsveiledning.

 

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

Hvis produktet er veggmontert:

 • Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.

 • Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.

 • Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør delene som ikke er av stoff med en tørr, myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-produkter. Hold stoffet fritt for støv, hår fra kjæledyr og andre små partikler. Rengjør stoffet med en støvsuger med slange eller fast børste. Ikke støvsug med et roterende børstehode. Synlige linjer i stoffet kan glattes ut med en lobørste. Ikke rengjør stoffet med en klesrulle.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.