Playbar

Lydplanke for hjemmekino og høyttaler for strømming av musikk i én enhet –

Merknad: Gitterduken skal ikke fjernes. Det kan skade Playbaren hvis duken modifiseres.

 

Kontroller og lys

volume_up.jpgvolume_down.jpg 

Volum opp (+)

Volum ned (−)

Trykk for å justere volumet.

Merknad: Du kan også bruke appen og fjernkontrollen.

ALL_play_pause.jpg 

Spill/pause

  • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

  • Trykk to ganger for å hoppe til neste sang (hvis det er aktuelt for den valgte musikkilden).

  • Trykk tre ganger for å gå tilbake til forrige sang.

  • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.

 

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

 

IR-sensorlampe

IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll.

Når Playbar mottar en volum- eller dempekommando, lyser IR-signallyset et øyeblikk. Du kan justere denne innstillingen slik at lampen aldri lyser i rominnstillingene.

Koblingspanel

ALL_PB_back_zoominNEW.jpg

Ethernet-porter (2)

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Digital lydinngang (optisk)

Koble Playbar til TV-en med en optisk lydkabel.

ALL_opticalplugerror_guide.jpg

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med høyttaleren.

ALL_PB_powerplug.jpg

IR-repeater

Lar kommandoene fra fjernkontrollen nå TV-en hvis Playbaren er plassert foran TV-en.

 

Denne innstillingen er standard, men kan slås av i rominnstillingene.

Velg en plassering

Du kan montere Playbar på veggen over eller under TV-en eller plassere den på en benk.

På benk

Veggmontert

Veggfeste forklarer hvordan du monterer Playbar på veggen.

Koble til kablene

Før du begynner

  1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.

  2. Koble til hvilke som helst enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

Koble lydplanken til TV-en

  1. Fjern beskyttelseshettene fra endene på den optiske lydkabelen.

  2. Koble den optiske lydkabelen fra den digitale lydutgangen merket OUT (optisk) på TV-en til den digitale lydinngangen merket IN (optisk) på Playbar. Ikke vri eller bøy kabelen.

Merknad:Den digitale lydinngangen merket IN på Playbaren og den optiske kabelen er D-formet. Pass på at pluggen er rettet riktig inn etter inngangen.

ALL_PB_opticalcable.jpg

 

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Playbar. Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med overflaten. 

ALL_PB_powerplug00211.jpg

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang.