Play:5

Vår største høyttaler med den kraftigste lyden.

play500180.jpg

 

 

Merknad: Frontgitteret kan ikke fjernes. Det kan skade Play:5 hvis gitteret modifiseres.

Kontroller og lys

ALL_volume.jpg 

Volumkontroll

Trykk og hold inne for å endre volumet raskt:

  • Volum opp (høyre)

  • Volum ned (venstre)

ALL_play_pause.jpg 

Spill av / sett på pause

  • Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.

  • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

ALL_swipe_controls.jpg 

Neste/forrige sang

  • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt.

  • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.

 

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

ALL_PLAY5gen2_back-EN.jpg

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

Ethernet-port

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Sett strømledningen helt inn til den står jevnt med sokkelen på høyttaleren.

Stereolydinngang (3,5 mm / 1/8")

Brukes til å koble til eksterne musikkspillere.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. For maksimal ytelse har vi noen få retningslinjer:

Høyttalerfester og -stativer

Gå til Tilbehør på nettstedet vårt hvis du er ute etter veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine. Følg anvisningene som følger med.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (platespilleren kan ha en innebygd forforsterker) eller en annen lydenhet. Finn ut mer.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd 

 

Forsterker

Seks digitalforsterkere i klasse D som er perfekt tilpasset til de seks dedikerte høyttalerdriverne og den akustiske arkitekturen.

Diskantdriver

Tre diskantdrivere skaper den skarpeste og klareste høyfrekvensresponsen.

Midttonedriver

Tre midttonedrivere sørger for at du får en naturtro avspilling av vokalfrekvensene i midtskiktet pluss en dyp og rik bass uten forvrengning, selv ved høyt volum.

Faset høyttaleroppsett (tre drivere på toppen og tre på bunnen)

Skaper fyldig stereolyd som styrer lyden til venstre, høyre og i midten.

Stereopar

Gjør to høyttalere om til høyttalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.

Hjemmekino

Legg til to høyttalere som surroundhøyttalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 2,3 A vekselstrøm-universalinngang

Lydinngang

Automatisk registrerende 3,5 mm lydinngangskontakt

Fysiske mål (B x H x D)

364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 tommer)

Vekt

6,36 kg

Gjenget feste

Ingen

Driftstemperatur

0º til 40º C

Lagringstemperatur

−20 til +70 ºC

Tåler fuktighet

Konstruert for å motstå høy luftfuktighet, som på et bad med en dusj som kjører. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)

Sluttbehandling

Hvit eller svart matt overflate, grafittgitter

Pakkens innhold

Play:5, strømledning, Ethernet-kabel og hurtigstartsveiledning.

Funksjon

Beskrivelse

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.