Sonos-hjemmekino

Sonos-produktene til TV-en gir full kinolyd og spiller i tillegg av musikk. Lag et hjemmekinoanlegg ved å koble til et par surroundhøyttalere bak og en Sub.

Surroundhøyttalere

Det er enkelt å gjøre to Sonos-høyttalere (samme modell) eller to høyttalere som ikke er Sonos-høyttalere (med Amp eller Connect:Amp), om til hver sin høyre- og venstrekanal for hjemmekinoanlegget ditt. Få mer informasjon om surroundhøyttalere.

Surroundinnstillinger

Når du legger til høyttalere som surroundhøyttalere, blir surroundlyden optimert for rommet. Du kan justere disse innstillingene:

Surroundhøyttalere

Slå surroundlyd av eller .

TV-nivå

Juster surroundvolumet for TV-lyd.

Musikknivå

Juster surroundvolumet for musikk.

Spille av musikk

Omgivelser (myk) eller Full (sterkere lyd, hele spekteret).
Gjelder ikke for TV-lyd.

Balansere surroundhøyttalerne

Balanser surroundhøyttalerne dine manuelt.

Hjemmekinoinnstillinger

Bruk Sonos-appen til å justere lydinnstillingene eller endre hvordan hjemmekinohøyttaleren fungerer
med TV-en.

Innstillinger for TV-dialogen

Hvis TV-lyden ikke er synkronisert med bildet, kan du justere lydforsinkelsen (leppesynkronisering) i rominnstillingene.
Finn ut mer

Lydforsinkelse for gruppe

Du kan justere denne innstillingen hvis du merker lydproblemer når du spiller av til en gruppe. Finn ut mer   

TV autoplay

Autospill TV – hvis det spilles musikk eller annet innhold når du slår på TV-en, bytter lyden automatisk til TV-lyd (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Autospill TV i rominnstillingene.

Fjern fra gruppering på autospill – hvis hjemmekinohøyttaleren er gruppert med andre produkter når du slår på TV-en, fjernes den automatisk fra gruppen (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Fjern fra gruppering på autospill i rominnstillingene.

Taleforbedring

Gjør dialog på TV-en enklere å høre. Finn ut mer

Nattlyd

Forsterker lave lyder og demper intensiteten til høye lyder. Slå på for å redusere volumet, samtidig som du beholder god balanse og frekvens. Finn ut mer

Konfigurering av fjernkontroll

Under konfigureringen programmerer du en fjernkontroll. Du kan programmere en annen fjernkontroll når som helst. Finn ut mer