Boost

Når den eksisterende Wi-Fi-en ikke er pålitelig nok til å strømme musikk –

Når bør jeg bruke en BOOST?

Kontroller og lys

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

ALL_BOOST_back.jpg

Ethernet-porter (2)

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Sørg for at du bruker riktig strømadapter for landet ditt.

Velg en plassering

Hvis du har kjøpt en Boost som erstatning for et Sonos-produkt som er koblet til ruteren, må du først legge Boost til Sonos-systemet og deretter koble den til ruteren og flytte den som opprinnelig var koblet til.

Hvis du har kjøpt en Boost for å utvide rekkevidden av Sonos-systemet, plasserer du Boost mellom Sonos-høyttaleren som ikke er tilgjengelig, og resten av Sonos-systemet.

Montering på vegg

  1. Velg en plassering som er nært et strømuttak (strømledningens lengde er 1,8 m), som ikke er i nærheten av varmekilder, ikke har synlige ledninger, gassledninger også videre.

  2. Skru en amerikansk standard nr. 6 rundhodeskrue (metrisk – M3.5 rundhodeskrue) i veggen. La det være en avstand mellom veggen og skruehodet (omtrent 3,5 mm).

  3. Merknad:Panskruer fungerer også.

  4. Plasser Boost på veggen, og skyv den rett ned slik at skruehodet glir bak den mindre enden av nøkkelhullssporet på baksiden av Boost-en.

Spesifikasjoner

 

Funksjon

 

Beskrivelse

Ethernet-tilkobling

2-portssvitsj, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX

Nettverksbroer

En 2-portssvitsj lar deg koble til nettverket eller andre Sonos-høyttalere. Utvid rekkevidden til SonosNet – bruk en BOOST til å forsterke SonosNet-signalet til områder som ikke når resten av Sonos-systemet.

Trådløs tilkobling

Fungerer på SonosNet™, et sikkert AES-kryptert, trådløst node-til-node-serienettverk som er forbeholdt Sonos, for å redusere forstyrrelser på Wi-Fi-nettet.

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A vekselstrøm-universalinngang
Utgang: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 79,1%
Strømforbruk uten belastning: 0,03 W

Fysiske mål (H x B x D)

33 x 115 x 115 mm (1,3 x 4,5 x 4,5 tommer)

Vekt

0,191 kg

Anbefalt monteringsskrue

Amerikansk standard nr. 6 rundhodeskrue, metrisk M3.5 rundhodeskrue

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Fullfør

Hvitt / høykvalitets polykarbonatmateriale

Pakkens innhold

Sonos Boost, strømledning, Ethernet-kabel, og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.