Veggfeste

Retningslinjer

Innhold i monteringssett

Merknad: Ikke kast sjablongen. Den kan se ut som emballasje.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Fest pappmalen med tape til veggen over eller under TV-en din. Bruk vater. Pass på at det en avstand på minst 25 mm for tilgang til berøringskontrollene på Beam. (Ikke monter Beam vertikalt.)

 2. Merk av midten av monteringshullene og ta vekk malen.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Bor pilothull med et 5/16" bor (se Informasjon om montering på vegg)

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Hold braketten på plass på veggen og skru inn skruene nok til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Koble strømledningene og HDMI-kablene til Beam.

 11. ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Plasser Beam på braketten.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Fest Beam til braketten ved hjelp av monteringsskruene.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Informasjon om montering på vegg

Veggmateriale

Forhåndsbor

Bruk veggankre

Bruk skruer

Trevegg

1/8" / 3 mm bits

Nei

Ja

Gipsvegg (ikke trevegg)

5/16" / 8 mm bits

Ja

Ja

Hard sponplate eller doble bord

5/16" / 8 mm bits

Ja

Ja

Mørtel

5/16" / 8 mm bits

Nei, krever vinkelbolt

Ja

Betong eller murstein

5/16" / 8 mm bits

Ja

Ja

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

Fem digitale forsterkere i klasse D.

Elliptisk basshøyttaler

Fire basshøyttalere med gjennomgående lyd gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.

Diskanthøyttaler

Én diskanthøyttaler skaper en klar og tydelig lyd i høy frekvens.

Mikrofoner

 • Fem fjernfeltmikrofoner gir avansert stråleforming og flerkanals ekkokompensering.

 • Mikrofonene har LED-lys, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.

Stemmestyring

Integrert stemmestyring.

Systemkrav

TV med HDMI ARC eller optisk, digital lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos-appen.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz.

Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruteren hvis Wi-Fi er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A vekselstrøm-universalinngang.

Dimensjoner (H x B x D)

68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 tommer)

Vekt

2,8 kg

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Lagringstemperatur

−20 til +50 °C

Styring

Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.

Støttede enheter

Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.

Pakkens innhold

Beam, strømledning, HDMI-kabel, optisk adapter, hurtigstartsveiledning.


* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

Hvis produktet er veggmontert:

 • Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.

 • Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.

 • Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.