Beam

Den smarte, kompakte lydplanken til TV-en –

Kontroller og lys

Sveip, trykk eller spør – med Beam velger du selv hvordan du styrer lyden.

beam-front-black-2.jpg

 

ALL_volume.png 

Volumkontroll

Trykk for små justeringer, eller hold inne for rask endring av volumet:

 • Volum opp (høyre)

 • Volum ned (venstre)

Merknad: Du kan også bruke appen, Alexa eller fjernkontrollen.

ALL_play_pause.png 

Spill av / sett på pause

Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause.

ALL_swipe_controls.png 

Neste/forrige

(Kun musikk)

 • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang.

 • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller spole tilbake når du lytter til en radiostasjon.

 ALL_mic.png

Mikrofonindikator

 • Trykk på mikrofonlampen for å slå mikrofonen på eller av.

 • Når lyset er på, er stemmestyring aktivert og du kan bruke stemmekommandoer.

 • Når lyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Merknad: Hvis lampen er slått av, trykker og holder du inne mikrofonindikatoren for å snakke med Alexa. Slipp knappen for å slå stemmestyring av igjen.

 

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

 

 

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

beam-back-black-2.jpg

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Plugg strømledningen helt inn til den står jevnt med høyttaleren.

Koble til-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Ethernet-port

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

HDMI-port

Brukes til å koble lydplanken til TV-en.

 

Velg en plassering

Du kan montere Beam på veggen over eller under TV-en, eller plassere den på en benk.

Plasser på en benk

Veggfeste

Hvis du vil montere Beam på veggen, se Veggfeste.

Koble til kablene

Før du begynner

 1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.

 2. Koble til hvilke som helst enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

Koble til strømledningen

 1. Plugg strømledningen helt inn i strømporten på Beam.

 2. Stikk den andre enden av strømledningen inn i en veggkontakt.

Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Koble Beam til TV-en

Koble lydplanken til TV-en med HDMI-kabelen. Du vil kanskje trenge den optiske adapteren; i så fall vil appen gi deg beskjed om dette.

 1. Sett HDMI-kabelen helt inn i HDMI-porten på Beam.

  beam_hdmi_connect-bottomcrop.png
 2. Koble HDMI-kabelen til TV-en. Du har to valg:

Hvis TV-en har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en spesialport som ser ut som en vanlig HDMI-port. Selv om portene ser like ut, vil du ikke høre noen lyd hvis du kobler til en standard HDMI-port.

 1. Se etter en HDMI ARC-port på TV-ens audio OUT-panel.

 2. Dette panelet kan være bak eller på siden av TV-en.

  Du vil se ordet «ARC» på etiketten hvis det er en ARC-port.

 3. Koble HDMI-kabelen til HDMI ARC-porten på TV-en.

  beam_hdmi_connect.png

Merknad: Hvis du ikke finner ordet «ARC» på etiketten, er det ikke riktig port. Se Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port.

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port

Du trenger den optiske lydadapteren.

 1. Fjern beskyttelseshetten på den optiske adapteren.

 2. Fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Koble den optiske adapteren til den optiske digitale OUT-porten på TV-en.

  Beam_optical_connect.jpg

Merknad:Porten til den optiske adapteren er D-formet. Sørg for å sette adapteren riktig inn i porten. Hvis du setter inn adapteren på feil måte kan du skade kabelen.

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se Komme i gang.

Mikrofon av/på

Ta på ALL_mic00046.png for å slå mikrofonen på og av. (Mikrofonen vil være deaktivert hvis du ikke har installert en stemmetjeneste.)

Når mikrofonlyset er på, er stemmestyring aktivert og Alexa er klar til bruk. Når mikrofonlyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er av, kan du likevel bruke stemmekommandoer. Det er bare å trykke og holde inne ALL_mic00047.png mens du snakker til Alexa – ikke noe behov for å begynne med et vekkeord. Når du slipper opp mikrofonknappen, vil stemmekontroll bli deaktivert igjen.