Veggfeste

Retningslinjer

Innhold i monteringssett

Merknad:Ikke kast posisjoneringsguiden. Den kan se ut som emballasje.

Apollo_wall_mount_1.jpg

 

 

 1. Hvis TV-en er veggmontert, holder du posisjoneringsguiden mot veggen og retter inn øvre kant med bunnen av TV-en. Det må være 14 cm mellom toppen av veggmonteringsbrakett og TV-en.

 2. Apollo_wall_mount_2.jpg

   

 3. Merk av skrueplasseringene og ta vekk guiden. Se Informasjon om montering på vegg for plasseringshjelp.

  Apollo_wall_mount_3.jpg
 4. Hvis du bruker de inkluderte veggankrene, må du bore pilothull med et 5/16 tommers bor. Sett deretter i veggankrene. Ikke bruk ankrene hvis du borer inn i tre eller plast.

 5. Apollo_wall_mount_4.jpg

   

 6. Plasser veggmonteringsbraketten over de avmerkede skrueplasseringene. Bruk et vater for å bekrefte at det blir nøyaktig. Skru fast braketten på veggen med et stjerneskrujern eller en elektrisk skrutrekker. Pass på at pilene i midten peker opp.

 7. Apollo_wall_mount_5.jpg

   

 8. Skru de to knottene inn på baksiden av lydplanken helt til de sitter godt.

 9. Apollo_wall_mount_6_2.jpg

   

 10. Koble strømledningene og HDMI-kablene til baksiden av lydplanken.

 11. Merknad:Hvis du kobler kablene til TV-en på dette tidspunktet, pass på å plugge HDMI-kabelen inn i
  HDMI-ARC- eller eARC-porten på TV-en.

  Apollo_wall_mount_7.jpg

   

 12. Skyv lydplanken ned slik at knottene passer inn i slissene på veggbraketten. Pass på at berøringskontrollene vender opp og at lydplanken er satt helt på plass.

 

Informasjon om montering på vegg

Veggmateriale

Forhåndsboring

Bruk veggankre

Bruk skruer

Trevegg

1/8" / 3 mm bits

Nei

2

Gipsplater (ikke trevegg)

5/16" / 8 mm bits

Ja

6

Murpuss

5/16" / 8 mm bits

Nei, krever vippebolt (ikke inkludert)

2–6

Betong eller murstein

5/16" / 8 mm bits

Ja

2–6

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

Elleve digitale forsterkere i klasse D.

Elliptisk basshøyttaler

Åtte fullfrekvens-woofere sikrer god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.

Diskanthøyttaler

Tre diskanthøyttalere med silkekuppel skaper en klar og tydelig respons i de høye frekvensene.

Mikrofoner

 • Mikrofonsystem med fire mikrofoner.

 • Mikrofonene er koblet til LED-lys, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.

Stemmestyring

Integrert stemmestyring.

Systemkrav

TV med HDMI ARC eller optisk, digital lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos S2-appen.

Nettverk*

Trådløs tilkobling

Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz.

Ethernet-port

Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan kable direkte til ruteren hvis det trådløse nettverket er ustabilt.

Generelt

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 3,5 A vekselstrøm universalinngang.

Dimensjoner (H x B x D)

87 x 1141,7 x 115,7 mm   

Vekt

6,25 kg

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Lagringstemperatur

−20 til +50 °C

Styring

Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos S2-appen.

Støttede enheter

Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.

Pakkens innhold

Sonos Arc, strømledning, HDMI-kabel, optisk lydadapter, hurtigstartsveiledning.


* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

 

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Ta vare på disse instruksjonene.

3. Følg alle advarsler.

4. Følg alle instruksjonene.

Hvis produktet er veggmontert:

 • Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.

 • Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.

 • Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.

5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.

6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-komponentene dine.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. La det være et anbefalt rom på 10 cm rundt enheten. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.

10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.

13. Strømkontakten skal være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.

15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.