Amp

Amp har en toppmoderne innebygd digitalforsterker som kan drive både store og små høyttalere slik at du får overlegen lyd på alle rom.

Kontroller og lys

Sveip, trykk eller berør – med Amp velger du selv hvordan du styrer lyden.

Merknad: Du finner mer informasjon i Sonos-appen om hvordan du bruker appen.

 

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

el_rey_volume.jpg 

Volumkontroll

Trykk for små justeringer, eller hold inne for rask endring av volumet:

 • Volum opp (høyre)

 • Volum ned (venstre)

Merknad: Du kan også bruke appen eller fjernkontrollen.

el_rey_play_pause.jpg 

 

Spill av / sett på pause

Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause.

 • TV: Når TV-en er på, trykker du bare på ALL_play_pause.jpg for å slå lyden av og på.

 • Musikk: Når TV-en er slått av, trykker du på ALL_play_pause00120.jpg for å sette musikken på pause eller starte den på nytt.

swipe_controls.jpg 

Neste/forrige

(Kun musikk)

 • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang.

 • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du lytter til en radiostasjon.

 

IR-sensor

IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll.

 

 

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

ALL_Amp_back.jpg

 

HDMI ARC

Bruk en HDMI-kabel når du skal koble Amp til HDMI ARC-porten på TV-en.

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Vekselstrømport (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Strømledningen må settes ordentlig i.

Analog lydinngang

Bruk en standard RCA-lydkabel når du skal koble lydutgangene fra en separat lydenhet til de analoge lydinngangene på Amp, som en platespiller eller en bærbar musikkspiller.

Ethernet-porter (2)

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

Subwoofer-utgang

Merknad: Hvis du kobler fra subwooferen, må du også koble subwooferkabelen fra utgangen på Amp.

Du kan koble en subwoofer med egen strømtilførsel til denne utgangen med en standard RCA-kabel. Anlegget registrerer når en kabel er koblet til subwoofer-utgangen og justerer krysningsfrekvensen automatisk.

Høyttalerterminaler

Bruk høyttalerkabel av høy kvalitet når du skal koble høyttalerne til Amp.

 

Hva kan du gjøre med Amp?

Spille av musikk gjennom favoritthøyttalerne dine

Koble favoritthøyttalerne dine til Amp for å strømme all musikken du er glad i, uansett hvor de er plassert: i bokhylla, stående på gulvet eller montert på veggen eller i taket. Koble til en platespiller, en stereospiller eller bærbar musikkspiller, og spill av lyden på en Sonos-høyttaler.

Forbedre TV-lyden

Koble Amp til TV-en for å få det ypperste av underholdningsanlegg.

(Hvis du ønsker enda dypere lyd, legger du til en Sonos Sub eller kobler til en tredjeparts subwoofer.)

Koble Amp til en TV gir mer konfiugrasjonsinformasjon.

Velg en plassering

Du kan plassere Amp omtrent hvor som helst: i et elektronikkrack, på en hylle eller på en benk med TV-en.

Rackmontert

På benk

Koble til kablene

Koble til de ønskede høyttalerne

Høyttalernes nominelle effekt skal være minst 125 W for 8 ohms høyttalere og minst 200 W for 4 ohms høyttalere. Ikke koble til høyttalere med mindre impedans enn 4 ohm.

Merknad: Amp kan drive høyttalere med en nominell impedans på over 4 ohm. To par av 8 ohms høyttalere som er koblet parallelt, kan også brukes. Ikke koble høyttalerne i serie – for det gir dårligere lydkvalitet.

 1. Fjern hetten fra bananpluggen for å avdekke tilkoblingshullet.

 2. Stikk den strippede enden av høyttalerledningen inn i hullet, og sett deretter dekselet på bananpluggen for å sikre tilkoblingen.

 3. Merknad: Koble de røde (+) og svarte (–) terminalene fra hver høyttaler til den tilsvarende bananpluggen og terminalen på Amp. Hvis polariteten ikke stemmer overens, fører det til svak sentrallyd, og det blir vanskelig å høre hvor lyden kommer fra.

 4. Sett bananpluggen i riktig høyttalerkontakt på baksiden av Amp.

 5. Gjenta for å installere de andre høyttalerledningene.

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Amp.

Du setter opp og betjener Sonos-anlegget med appen. Last ned Sonos-appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Se Kontroller og lys.

Koble Amp til en TV

Koble Amp til TV-en med en HDMI-kabel. Når Amp er koblet til, gir den to fremre lydkanaler og spiller av TV-lyden gjennom favoritthøyttalerne dine, også høyttalere som ikke er fra Sonos.

Merknad: Du kan ha behov for den optiske adapteren også – i så fall vil appen gi deg beskjed om dette.

 1. Stikk HDMI-kabelen helt inn i HDMI-porten på Amp.

 2. Koble HDMI-kabelen til TV-en. Du har to valg:

 

Hvis TV-en har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en spesialport som ser ut som en vanlig HDMI-port. Selv om portene ser like ut, vil du ikke høre noen lyd hvis du kobler til en standard HDMI-port.

 1. Se etter HDMI ARC-porten på audio OUT-panelet på TV-en.

 2. Dette panelet kan være bak eller på siden av TV-en. Se etter en port som er merket ARC.

  Find_Arc_BACK.jpg
 3. Koble HDMI-kabelen til HDMI ARC-porten på TV-en.

Merknad: Hvis du ikke finner noen port som er merket med ARC, mangler TV-en en HDMI ARC-port.
Se Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port.

 

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port

Du trenger den optiske lydadapteren.

 1. Fjern beskyttelseshetten på den optiske adapteren.

 2. Fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

  OpticalAdapter.jpg
 3. Koble den optiske adapteren til den optiske digitale OUT-porten på TV-en.

Merknad:Porten til den optiske adapteren er D-formet. Sørg for å sette adapteren riktig inn i porten. Hvis du setter inn adapteren på feil måte, kan du skade kabelen.

Du konfigurerer og betjener Sonos-anlegget med appen. Last ned Sonos-appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Se Kontroller og lys.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (platespilleren kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. Finn ut mer.

Bytte fra stereo til mono

Amp spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Amp, slik at den spiller av musikk i to monokanaler.

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lyd

Forsterker

Klasse-D-digitalforsterker

Forsterkereffekt

125 W per kanal til 8 ohm

Høyttalertilkoblinger

Bananplugger (2)

Line-In-kilder som støttes

Lydenhet med analog RCA-utgang eller optisk utgang (krever optisk adapter). TV med HDMI ARC-utgang eller optisk utgang (krever optisk adapter).

Subwoofer-utgang

Autopåvisende RCA-type, justerbar krysning

Nettverk

Trådløs tilkobling

Kobles til W-iFi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11 b/g/n-ruter.

Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-porter

Doble Ethernet-porter kan koble Amp til et kablet hjemmenettverk og gjør det mulig å koble til flere Sonos-spillere.

Generelt

Systemkrav

Passive høyttalere med høyttalerkabel bredbåndtilkobling og Sonos-app.

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-universalinngang.

Betjeningsenheter

Berøringsknapper med volum opp/ned, forrige/neste spor og avspilling / sett på pause.

Statusindikator

Lampe viser Amp-statusen.

Fysiske mål (H x B x D)

64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 tommer)

Vekt

2,1 kg (4,6 lb)

Driftstemperatur

0 til 40 °C

Lagringstemperatur

−20 til +50 °C

Sluttbehandling

Svart

Pakkens innhold

Sonos Amp, Sonos-bananplugger (2), strømledning og hurtigstartveiledning.


* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.