Sub

Sonos Sub gør din lydoplevelse endnu bedre.

Bemærk: Sonos Sub er designet til brug med de fleste Sonos-højttalere, undtaget Sonos Connect, Port og Move. Sørg for at opsætte mindst én højttaler, før du tilføjer din Sub.

ALL_SUBFront_art.jpg

 

Styrefunktioner og lys

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

Ethernetport

Anvend et ethernetkabel for tilslutning mellem Sub'en og dit netværk.

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning til tilslutning af strøm (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Kontrollér, at du bruger det korrekte netstik, der anvendes i dit land. Tryk netledningen godt ind i Sub'en, indtil den flugter med overfladen.

ALL_plugs_revised.jpg

Vælg en placering

Vælg en placering - Den er konstrueret til at levere optimal lyd, uanset hvor du placerer den.

Bemærk: Sub'en indeholder stærke magneter. Placer ikke Sub'en i nærheden af udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.

Fastgør fødderne

Hvis du vil anvende Sub'en vandret på et gulv, kan du fastgøre de permanente filtfødder (medfølger) for at beskytte dit gulv. Hvis du stiller den på et tæppe eller anvender den lodret, behøver du ikke at fastgøre filtfødderne.

Bemærk: Filtfødderne kan ikke fjernes – en stærk lim holder dem permanent fastgjort til Sub'en.

 1. Læg Sub'en ned, så Sonos-logoet vender nedad. Sørg for, at du klæber filtfødderne til den side af enheden, hvor der ikke er et Sonos-logo.

 2. Placer den vedlagte vejledning på et hjørne af enheden, og fold flapperne over siden.

  ALL_anvil_Back_feet.jpg
 3. Træk beskyttelsen af en af fødderne.

 4. Tryk filtfoden (med limsiden nedad) ned mod enheden inden for den runde del af skabelonen.

 5. Fastgør de andre 3 filtfødder på samme måde.

Tilslut kablerne

Isæt lysnetkablet, og tilslut Sub'en. Sørg for at trykke lysnetledningen godt ind i Sub'en, indtil den flugter med overfladen. 

ALL_plugs_revised00138.jpg

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang. Sørg for at opsætte mindst én højttaler, før du tilføjer din Sub.

Bemærk: Når Sub'en har dannet par med en Sonos-højttaler, vises den ikke separat i Rum. Enhver ændring du foretager af den Sonos-højttaler (lydstyrke, dæmp, musikvalg), påvirker også Sub'en.

Sub-indstillinger

Sub'ens indstillinger fastsættes under første opsætning, men du kan ændre dem til enhver tid.

 1. Gå til indstillinger for lyd for det rum, som er forbundet med din Sub.

 2. Det vises som Rum (+Sub) i liste over rum.

 3. Tryk på Sub-lyd.

 4. Vælg en af de følgende muligheder:

Du kan evt. vælge en anden afskæringsfrekvens, hvis:

Du kan parre din Sub med en anden højttaler

Du kan nemt parre din Sub med en anden Sonos-højttaler (alle undtaget Sonos Connect).

Hvis du flytter din Sub til et andet rum, skal du vente på, at statuslyset stopper med at blinke, efter du har sat den til igen.

 1. Gå til indstillinger for lyd for det rum, som er forbundet med din Sub.

 2. Det vises som Rum (+Sub) i liste over rum.

 3. Fjern din Sub.

 4. Du kan parre din Sub med et andet Sonos-produkt eller vælge ikke at bruge din Sub lige nu. Den vises i Rum som Sub (ikke anvendt), indtil du parrer den med en anden Sonos-afspiller.

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

To digitale højtalere fra D-klassen.

Højttalere

To effektudlignende højttalere placeret mod hinanden leverer en dyb, fyldig lyd uden resonans i kabinettet.

Dobbelte akustikporte

Justeret til at forbedre Sub-ydelsen.

Frekvensgang

Afspiller ned til 25 Hz.

Ren digital lyd

Alle filterindstillinger, den aktive equalizer og tidsjusteringen foretages digitalt via state-of-the-art DSP (Digital Signal Processing)-kredsløb, der betyder lydkvalitet og effekt uden tab.

Automatisk equalizer

Systemet justerer automatisk lydindstillingerne på tværs af alle tilsluttede komponenter.

Netværk*

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Trådløs forbindelse

Slutter sig til dit WiFi-forbindele i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router.

Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universal input.

Mål (H x D x B)

389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 tommer)

Vægt

16 kg

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 70 °C

Flere placeringsmuligheder

Flere placeringsmuligheder - opretstående eller liggende.

Fødder af gummi og filt

Indbyggede gummifødder, valgfrie fødder af filt medfølger.

Understøttede enheder

Sub'en fungerer med alle Sonos-produkter undtaget den ikke-forstærkede Sonos Connect.

Indhold i æsken

Sonos Sub, netledning og lynstartsvejledning.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.