One SL

Højttaleren til stereopar og din hjemmebiografs surround-højttalere.

One_SL_Back.png

 

Styrefunktioner og lys

ALL_volume.png 

Lydstyrkeknap

  • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede:

  • Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre).

ALL_play_pause.png 

Afspil/Pause

  • Tryk en gang for at afspille musik eller for at sætte musik på pause.

  • Tryk og hold for at tilføje musikken, som spiller i et andet rum.

ALL_swipe_controls.png 

Næste/Forrige

  • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang.

  • Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

Statuslys

 

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

Forbind-knap

 

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetport

 

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

 

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttalerens bund.

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. Her er lidt retningslinjer:

Højttalerbeslag og -standere

Find vægmonteringssæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter, under Tilbehør på vores hjemmeside.

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

To digitale højtalere fra D-klassen.

Tweeter

Én tweeter skaber en sprød og nøjagtig gengivelse af høje frekvenser.

Mellemtoneenhed

Én mellemtoneenhed sikrer pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.

Stereopar

Lav to højttalere om til separate venstre og højre kanaler, så du får en bredere og dybere lyd.

Hjemmebiograf

Føj to højttalere til som surround-højttalere, og få en ægte surround-oplevelse.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.

Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4- eller 5-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 1 A AC universal input.

Mål (H x B x D)

161,45 x 119,7 X 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 in.)

Vægt

1,85 kg (4,08 lb)

Driftstemperatur

0 º til 40 ºC

Opbevaringstemperatur

-20 º til 70 ºC

Fugtbestandighed

Konstrueret til at modstå høj fugtighed som f.eks. på badeværelser med aktiveret bruser. (den er ikke vandtæt eller modstandsdygtig over for vand.)

Produktoverflade

Hvid med hvidt metalgitter, sort med sort gitter

Indhold i æsken

Sonos One SL, netledning og lynstartsvejledning.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.