Port

Den fleksible streamingkomponent til dit stereoanlæg eller din receiver.

port-back-angle-cords.jpg

 

Styrefunktioner og lys

Statuslys

 

Angiver produktets status. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetporte (2)

Brug et ethernetkabel til at tilslutte en router, computer eller en ekstra netværksenhed, som f.eks. en netværksforbundet lagringsenhed (NAS).

Lysdiodeindikatorer:

Blinker grønt (netværksaktivitet)

Gult (linkforbindelse)

12 V-trigger

Brug et stereoanlæg eller et 3,5 mm til 3,5 mm kabel til at vække din tredjeparts forstærker, hver gang Sonos begynder at afspille lyd.

Bemærk: Læs vejledningen, som fulgte med din forstærker, for detaljer om hvordan man bruger 12V-trigger indgangen.

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Brug kun den medfølgende strømforsyning (anvendelse af en uoriginal strømforsyning vil ophæve garantien).

Analog lyd ind

 

Brug et standard-RCA-lydkabel (inkluderet) til at slutte Ports analoge lydindgange til lydudgangene fra en separat lydkomponent som f.eks. en forforstærket pladespiller.

Analog lyd ud

 

Brug et standard-RCA-lydkabel (inkluderet) til at slutte Ports analoge lydudgange til lydindgangene på din forstærkede lydkomponent.

Digital lyd ud

Brug et digitalt koaksialkabel til at tilslutte Ports koaksiale digitale lydudgang til lydindgangene på din forstærkede lydkomponent.

Vælg en placering

Du kan placere Port næsten hvor som helst – i et elektronikstativ, på en hylde eller på en kommode med din audio/video receiver (AVR).

Stativmontering

Port kan nemt monteres i alle elektronikstativer ved hjælp af en tredjeparts hylde. Du kan montere tre enheder hen over et standard stativ og kun optage ca. en stativenheds lodret plads.

Placeret på en kommode

Tilslut kablerne

Tilslut lysnetledningen

Isæt netledning og sæt den i din Port.

Hvis du slutter til aktive højtalere

Du kan få brug for et Y-lydadapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at slutte højttalerne til lydudgangene på Sonos-produktet. Hvis dine højttalere har et 1/8" stereohanstik, skal du montere en hun/hun-kobling mellem højttalerstikket og Y-lydadapterkablet.

Hvis du ikke har Sonos-appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Hvis du slutter til en audio/video receiver (AVR) eller forstærker

Hvis du ikke har appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Hvis du slutter til en computer

Du skal bruge et stereo mini-til-RCA Y-adapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at forbinde Ports analoge lydudgang til computerens lydindgang.

Hvis du ikke har appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Ekstern kilde

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forstærker (din pladespiller har måske en indbygget phono-forstærker) eller en anden lydenhed. Få mere at vide.

Line-out

Styr lydstyrken fra din AVR eller forstærker (fast ekstern kilde)

Indstil Ports eksterne kilde til Fast, hvis du vil styre lydstyrken udelukkende fra din AVR eller forstærker. Du vil ikke være i stand til at justere lydstyrken eller indstillinger for equalizeren med Sonos-appen.

Gå til Indstillinger og vælg Fast for Ekstern kilde.

Styr lydstyrken fra Sonos (variabel ekstern kilde)

Når Ports eksterne kilde er indstillet til Variabel, kan du bruge Sonos-appen til at justere lydstyrken.

  1. Indstil din AVR eller din forstærkers lydstyrke til dit typiske lytteniveau.

  2. Tjek, at niveauet for ekstern kilde er sat til Variabel. Hvis ikke, skal du ændre det:

  3. Brug Sonos-appen til at juster lydstyrken, så du kan høre musik på dit Sonos-system. Den skal muligvis skrues ret højt op.

  4. Genindstil lydstyrken på din AVR eller forstærker, så den dækker dit typiske lytteområde.

Brug Sonos til at styre lydstyrken på din hjemmebiograf eller forstærker

Når Ports ekstern kilde er indstillet til Pass-Through, bliver Port på en fast lydstyrke og sender lydstyrkekommandoer til din forstærker. Du kan justere lydstyrken ved hjælp af Sonos-appen, en universalfjernbetjening eller din stemme, hvis du har en stemmeassistent aktiveret.

Bemærk: Tjek, at din forstærker understøtter Pass-Through. Hvis du sætter line-out-niveauet til Pass-Through, og din forstærker ikke understøtter dette, kan du ikke styre lydstyrken.

Skift fra stereo til mono

Port spiller som standard lyd i stereo. Du kan indstille lydindstillingerne for det rum, der er tilknyttet Port, så den spiller i to monokanaler, når du spiller musik. Få mere at vide.

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Lydkvalitet

THD+N<0,009%, 20 Hz-20 kHz

Ekstern kilde

Analog (RCA), auto-registrering

Ekstern udgang

Analog (RCA), digital (optisk og koaksial)

Netværk*

Trådløs forbindelse

Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.

Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4- eller 5-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetporte

To 10/100 Mbps ethernetporte til tilslutning til et kabelbaseret hjemmenetværk.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100-240 V ~, 50-60 Hz universal input.
Udgang: 12,0 V jævnstrøm, 1,0 A, 12,0 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 84,2%

Effektivitet ved lav belastning (10%): 78,7%

Strømforbrug uden belastning: 0,06 W

Mål (H x B x D)

41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 tommer)

Vægt

0,47 kg

Driftstemperatur

0 º til 40 ºC

Opbevaringstemperatur

-20 º til 70 ºC

Produktoverflade

Sort

Indhold i æsken

Port, strømforsyning, RCA-kabel og lynstartsvejledning.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.