Playbase

Lydoplevelsen fra biografen og musikstreaming til tv'er på standere eller møbler.

 

Afspil og styr din musik med Sonos-appen eller berøringsknapperne.

playbase-feature-hero-black-swipe.jpg

 

Styrefunktioner og lys

ALL_volume.png 

Lydstyrkeknap

  • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede:

  • Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre).

ALL_play_pause.png 

Afspil/Pause

Tryk for at afspille eller sæt lyd på pause.

ALL_swipe_controls.png 

Næste/Forrige sang

  • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang.

  • Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

 

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

 

Infrarød sensorlampe

IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen. Når din Playbase modtager en lydstyrke- eller dæmp-kommando, vises IR-signalet kortvarigt.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

playbase-back-black.jpg

 

Ethernetport 

Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit. Du skal kun bruge denne indgang for at tilslutte enten Playbase eller en Sonos Bridge eller Boost.

Digital lydindgang (optisk)

 

Anvend et optisk kabel for tilslutning mellem Playbasen og dit tv.

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil den flugter med højttaleren.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Vælg en placering

Din Playbase kan placeres under dit tv eller på en hylde.

3_ways.png

 

Bemærk: Anbring ikke genstande, som vejer mindre end 2,3 kg, på din Playbase, da lydsystemets vibrationer kan få dem til at falde ned.

Tilslut kablerne

  1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsoundudstyr og dit tv.

  2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

    beforeyoubegin_022417.png

Forbind Playbase til dit tv

  1. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.

  2. Tilslut det optiske lydkabel mellem dit tv's digitale lydudgang (optisk) og Playbases digitale lydindgang (optisk). Pas på ikke at bukke eller sno kablet.

Bemærk: Playbasens digitale lydindgang og det optiske kabel er "D-formet". Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten.

PLAYBASE_plugs.jpg

 

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Playbasen. Tryk netledningen godt fast i din Playbase, indtil den flugter med overfladen.

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang.

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Ti digitale Class-D-forstærkere

Højttalere

Ti højtalere – seks mellemfrekvenshøjttalere, tre diskanthøjttalere og en subwoofer.

Systemkrav

Tv med optisk lydudgang, bredbåndsforbindelse og Sonos-appen.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Tilslutter til dit WiFi-netværk i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router.

Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100 - 240V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universal input.

Mål (H x B x D)

56 x 720 x 380 mm. (2,20 x 28,35 x 14,96 tommer)

Vægt

9,8 kg

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 70 °C

Kontroller

Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.

Understøttede enheder

Playbase tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alle kilder, der er tilsluttet tv’et, herunder tv-bokse og spillekonsoller.

Indhold i æsken

Playbase, netledning, ethernetkabel, optisk lydkabel og lynstartsvejledning.

 

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.