Playbar

Soundbar til hjemmebiograf og musikstreaminghøjttaler i én.

playbar-hero.png

 

Bemærk: Gitterdugen kan ikke afmonteres. Forsøg på afmontering kan beskadige din Playbar.

 

Styrefunktioner og lys

Plus.pngMinus.png 

Lydstyrke op (+)

Lydstyrke ned (-)

Tryk for at tilpasse lydstyrken.

Bemærk: Du kan også bruge appen og fjernbetjeningen.

ALL_play_pause.png 

Afspil/pause

  • Tryk én gang for at afspille musik eller for at sætte musik på pause.

  • Tryk to gange for at springe til den næste sang (hvis den er anvendelig til den valgte musikkilde).

  • Tryk tre gange for at springe til den forrige sang.

  • Tryk og hold for at tilføje musik, som spiller i et andet rum.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

 

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

 

Infrarød sensorlampe

IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen.

Når din Playbar modtager en lydstyrke- eller dæmp-kommando, lyser IR-lampen kortvarigt.Du kan justere denne indstilling, så lyset aldrig vises i indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

playbar-back.png

 

Ethernetporte (2)

Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

Digital lydindgang (optisk)

Anvend et optisk kabel for tilslutning mellem Playbaren og dit tv.

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

IR-repeater

Lader kommandoerne fra din fjernbetjening nå dit tv, hvis Playbaren er placeret foran tv'et.

 

Denne indstilling er som standard aktiveret, men kan deaktiveres i indstillingerne for rummet.

Vælg en placering

Du kan placere Playbaren på en kommode eller montere den på væggen over eller under dit tv.

Placeret på en kommode

Vægmontering

Se Vægmontering for at montere Playbar på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

  1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surround sound-udstyr og dit tv.

  2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

Slut soundbaren til dit tv.

  1. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.

  2. Tilslut det optiske lydkabel mellem dit tv's digitale lydudgang (optisk) og Playbarens digitale lydindgang (optisk). Pas på ikke at bukke eller sno kablet.

Bemærk: Playbarens digitale lydindgang og det optiske kabel er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten.

ALL_PB_opticalcable.png

 

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Playbaren. Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med overfladen. 

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang.