Playbar

Soundbar til hjemmebiograf og musikstreaminghøjttaler i én.

Bemærk: Gitterdugen kan ikke afmonteres. Forsøg på afmontering kan beskadige din Playbar.

 

Styrefunktioner og lys

volume_up.jpgvolume_down.jpg 

Lydstyrke op (+)

Lydstyrke ned (-)

Tryk for at tilpasse lydstyrken.

Bemærk: Du kan også bruge appen
og fjernbetjeningen.

ALL_play_pause.jpg 

Afspil/pause

 • Tryk én gang for at afspille musik eller for at sætte musik på pause.

 • Tryk to gange for at springe til den næste sang (hvis den er anvendelig til den valgte musikkilde).

 • Tryk tre gange for at springe til den forrige sang.

 • Tryk og hold for at tilføje musik, som spiller i et andet rum.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

 

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

 

Infrarød sensorlampe

IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen.

Når din Playbar modtager en lydstyrke- eller dæmp-kommando, lyser IR-lampen kortvarigt.Du kan justere denne indstilling, så lyset aldrig vises i indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

ALL_PB_back_zoominNEW.jpg

Ethernetporte (2)

Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

Digital lydindgang (optisk)

Anvend et optisk kabel for tilslutning mellem Playbaren og dit tv.

ALL_opticalplugerror_guide.jpg

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

ALL_PB_powerplug.jpg

IR-repeater

Lader kommandoerne fra din fjernbetjening nå dit tv, hvis Playbaren er placeret foran tv'et.

 

Denne indstilling er som standard aktiveret, men kan deaktiveres i indstillingerne for rummet.

Vælg en placering

Du kan placere Playbaren på en kommode eller montere den på væggen over eller under dit tv.

Placeret på en kommode

Vægmontering

Se Vægmontering for at montere Playbar på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

 1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surround sound-udstyr og dit tv.

 2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

Slut soundbaren til dit tv.

 1. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.

 2. Tilslut det optiske lydkabel mellem dit tv's digitale lydudgang (optisk) og Playbarens digitale lydindgang (optisk). Pas på ikke at bukke eller sno kablet.

Bemærk: Playbarens digitale lydindgang og det optiske kabel er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten.

ALL_PB_opticalcable.jpg

 

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Playbaren. Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med overfladen. 

ALL_PB_powerplug00099.jpg

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang.

Vægmontering

Du kan placere Playbaren på en væg over eller under et vægmonteret tv. Brug vægmonteringssættet til Playbar. Du kan købe det på www.sonos.com. Følg vejledningen i sættet.

Advarsel: Brug ikke anden hardware til at montere Playbar.

Vejledning

Bemærk: Slut strøm- og lydkablerne til Playbaren, før du monterer den på væggen.

Du skal bruge

Bemærk: Der medfølger 2 ekstra skruer og rawlplugs i vægmonteringssættet. Brug disse til at give yderligere forstærkning, hvis du vil.

 1. Tape skabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas.

  ALL_PB_wallmount1.jpg
 2.  

 3. Brug et spids værktøj til at gennembore skabelonen og markere monteringshullerne. Marker tættere på hullernes hjørner.

  ALL_PB_wallmount2.jpg
 4. Fjern skabelonen.

 5. Forbor hullerne.

 6. Oplysninger om vægmontering

  Vægmateriale

  Forboring

  Brug rawlplugs

  Brug skruer

  Træstolpe

  3 mm (1/8") bit

  Nej

  Ja

  Gipsplade (ingen stolpe)

  4,5 mm (3/16") bit

  Ja

  Ja

  Hård træplade eller dobbeltplade

  4,5 mm (3/16") bit

  Ja

  Ja

  Gipsvæg

  6,5 mm (1/4") bit

  Ja

  Ja

  Beton eller mursten

  3 mm (1/8") bit

  Ja

  Ja

   

 7. Indsæt, og fastgør rawlplugs. (Brug ikke rawlplugs, hvis du monterer på træ.)

 8. ALL_PB_wallmount3.jpg

   

 9. Placér beslaget på væggen, og stram skruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

 10. Hæng Playbaren sikkert på beslagkrogene.

  ALL_PB_wallmount4.jpg

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Ni digitale klasse-D-forstærkere der er perfekt tilpassede de ni dedikerede højttalerdrivere og rummets akustik.

Tweeter

Tre tweetere skaber den skarpeste og klareste højfrekvensrespons.

Mellemtoneenhed

Seks mid-woofere giver dig hele spektret af lydeffekter og musik fra venstre og højre kanaler, og en skarp, klar dialog fra midten. Mid-wooferne fungerer som en faseinddelt opstilling af højttalere, så det du hører matcher det, du ser på skærmen.

Systemkrav

Tv med optisk lydudgang, bredbåndsforbindelse og en Sonos-app. Internet-tilsluttet tv er ikke påkrævet.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Tilslutter til dit WiFi-netværk i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router.

Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetporte (2)

To 10/100 Mbps ethernetporte. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universal input.

Mål (H x B x D)

85 mm x 900 mm x 140 mm

Vægt

5,4 kg

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 70 °C

Flere placeringsmuligheder

Montér Playbar på væggen enten over eller under tv'et, eller placer den på tv-bordet.

Kontroller

Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.

Understøttede enheder

Playbar tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alle kilder, der er tilsluttet tv’et, herunder tv-bokse og spillekonsoller.

Indhold i æsken

Playbar, netledning, optisk lydkabel og lynstartsvejledning.

 

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

Hvis dit produkt er monteret på væggen:

 • Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned og resulterer i personskade.

 • Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.

 • Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne forbliver sikkert spændt.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun stofdele med en blød, tør klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen på Sonos-produkter. Hold stoffet fri for støv, dyrehår og andre fine partikler. Brug en støvsuger med en slange eller en ikke-bevægelig børste til rengøring af stoffet. Støvsug ikke med en roterende børste. En fnugbørste kan anvendes til at udjævne synlige streger på stoffet. Rengør ikke stoffet med en fnugbørste.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.