Boost

Til når dit eksisterende WiFi ikke er pålideligt nok til at streame musik—

Hvornår skal man bruge en Boost

boost-hero.png

 

Styrefunktioner og lys

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

boost-setup.jpg

 

Ethernetporte (2)

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

AC (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Kontrollér, at du bruger det korrekte netstik, der anvendes i dit land.

Vælg en placering

Hvis du har købt en Boost som erstatning for et Sonos-produkt, der er tilsluttet din router, skal du først føje din Boost til dit Sonos-system, derefter tilslutte den til din router, og til sidst flytte den oprindeligt kabelforbundne.

Hvis du har købt en Boost til at udvide rækkevidden af dit Sonos-system, så skal du placere den mellem den Sonos-højttaler, der er uden for rækkevidden, og resten af Sonos-systemet.

Vægmontering

  1. Vælg en placering, som er tæt ved en stikkontakt (lysnetledningen er 1,8 meter), væk fra varmekilder, skjulte kabler, gasrør osv.

  2. Skru en metrisk M3.5 rundhovedet skrue i væggen, og lad der være en afstand mellem væggen og skruehovedet (ca. 3,3 mm).

  3. Bemærk: Skruer med fladt hoved kan også anvendes.

  4. Placer Boost på væggen og før den lige nedad, så skruehovedet føres ind i den lille nøglehulsåbning på bagsiden af Boost.

Specifikationer

 

Funktion

 

Beskrivelse

Ethernetforbindelse

2-ports switch, 10/100 Mbps, auto-MDI/MDIX

Netværks-bridging

Kontakt med to porte gør det muligt at oprette forbindelse til dit netværk eller til andre Sonos-højttalere. Udvid SonosNets rækkevidde — brug en Boost til at udvide SonosNet-signalet til arealer, som ikke kan nås af resten af Sonos-systemet.

Trådløs forbindelse

Virker på SonosNet™, som er et sikkert AFS-krypteret trådløst peer-to-peer-netværk, der er dedikeret udelukkende til Sonos for at reducere WiFi-interferens.

Strømforsyning

Auto-skift 100 - 240V ~ 50-60 Hz 0,3 A AC universal input.

Output: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 79,1%

Strømforbrug uden belastning: 0,03 W

Mål (H x B x D)

33 x 115 x 115 mm (1,3 x 4,5 x 4,5 tommer)

Vægt

0,191 kg

Anbefalet monteringsskrue

Metrisk M3.5 rundhovedet skrue

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Afslut

Hvidt polycarbonat-materiale af høj kvalitet

Indhold i æsken

Sonos Boost, netledning, ethernetkabel og lynstartsvejledning.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.