Vægmontering

Vejledning

Indhold i monteringssæt

Bemærk: Smid ikke skabelonen ud. Den kan ligne indpakningsmateriale.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Tape papskabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas. Montér den med 25 mm afstand (minimum) for at have adgang til berøringsknapperne på Beam. (Installer ikke Beam lodret.)

 2. Markér midten af monteringshullerne, og fjern skabelonen.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Brug et 8 mm (5/16 tommer) bor til at bore for (se Oplysninger om vægmontering).

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Indsæt, og fastgør rawlplugs. (Brug ikke rawlplugs, hvis du monterer på træ.)

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Placér beslaget på væggen, og stram vægskruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Tilsut strøm- og HDMI-kablerne til Beam.

 11.  

  ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Placér Beam på beslaget.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Fastgør Beam til beslaget med monteringsskruerne.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale

Forboring

Brug rawlplugs

Brug skruer

Træstolpe

3 mm (1/8") bit

Nej

Ja

Gipsplade (ingen stolpe)

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Hård træplade eller dobbeltplade

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Gipsvæg

8 mm (5/16") bit

Nej, kræver væganker

Ja

Beton eller mursten

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Fem digitale forstærkere fra D-klassen.

Elliptisk subwoofer

Fire dynamiske subwoofere sørger for pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.

Tweeter

Én tweeter skaber en sprød og klar gengivelse af høje frekvenser.

Mikrofoner

 • En gruppe af fjernfeltsmikrofoner anvendes til avanceret buedannelse og ekko-annullering på flere kanaler.

 • Ekstra privatkontrol med LED indbygget i stemmemikrofonerne, så du ved, når mikrofonen er tændt.

Stemmestyring

Integreret stemmestyring

Systemkrav

Tv med HDMI ARC eller optisk digital lydudgang, bredbåndsforbindelse og Sonos-appen.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router.

Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2,5 A AC universal input.

Mål (H x B x D)

68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 tommer)

Vægt

2,8 kg

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 50 °C

Kontroller

Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.

Understøttede enheder

Tilsluttes tv'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder, der er tilsluttet tv'et, herunder tv-bokse og spilkonsoller.

Indhold i æsken

Beam, AC netledning, HDMI-kabel, optisk adapter og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

Hvis dit produkt er monteret på væggen:

 • Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned og resulterer i personskade.

 • Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.

 • Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne forbliver sikkert spændt.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.