Beam

Den smarte, kompakte soundbar til dit tv.

Styrefunktioner og lys

Stryg, tryk, tap, eller spørg – med Beam kan du selv vælge, hvordan du vil styre lyden.

Beam_Front.png

 

el_rey_volume.jpg 

Lydstyrkeknap

Tryk for at lave mindre justeringer, eller tryk og hold nede for hurtigt at ændre lydstyrken:

 • Lydstyrke op (højre)

 • Lydstyrke ned (venstre)

Bemærk: Du kan også bruge appen, Alexa eller fjernbetjeningen.

el_rey_play_pause.jpg 

 

Afspil/Pause

Tryk for at afspille eller sætte lyd på pause.

swipe_controls.jpg 

Næste/Forrige

(Kun musik)

 • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå til næste sang.

 • Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

 el_rey_microphone.jpg

Mikrofonindikator

 • Tryk på mikrofon-lyset for at tænde eller slukke for mikrofonen.

 • Når lyset er tændt, er stemmekontrollen tændt, og du kan bruge stemmekommandoer.

 • Når lyset er slukket, er stemmekontrollen slukket.

Bemærk: Hvis lyset er slukket, skal du trykke og holde Mikrofonindikatoren nede for at tale til Alexa. Slip knappen for at slå stemmekontrollen fra igen.

Statuslys

 

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

 

 

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

Beam_Back.png

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetport

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

HDMI-port

Brug et USB-kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

 

Vælg en placering

Du kan placere Beam på en kommode eller montere den på væggen over eller under dit tv.

Placer på en kommode

Vægmontering

Se Vægmontering for at montere Beam på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

 1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsoundudstyr og dit tv.

 2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

Tilslut lysnetledningen

 1. Indsæt lysnetledningen sikkert i strømporten på Beam, indtil den er helt tilsluttet.

  Beam_connect_power.jpg
 2. Tilslut den anden ende af lysnetledningen i et strømstik.

Advarsel: Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Forbind Beam til dit tv

Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbaren til dit tv. Du skal muligvis også bruge den optiske adapter (det fortæller appen).

 1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Beam.

  El_Rey_HDMI_connect1.PNG
 2. Slut HDMI-kablet til dit tv. Du har to muligheder:

Hvis dit tv har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en særlig port, der ser ud som en standard HDMI-port. Selvom de ser ens ud, vil lyden ikke fungere, hvis du anvender en standard HDMI-port.

 1. I nærheden af lydudgangen på dit tv skal du se efter en HDMI ARC-port.

 2. Den kan være på bagsiden eller på siden af dit tv.

  Du ved, at det er en ARC-port, fordi der står "ARC" på mærkaten.

  Find_Arc_BACK.jpg
 3. Forbind HDMI-kablet direkte til tv'ets HDMI ARC-port.

  Beam_hdmi_connect.jpg

Bemærk: Hvis du ikke kan finde ordet "ARC" på mærkaten, er det ikke den korrekte port. Se Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port.

Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port

Du skal bruge den optiske lydadapter.

 1. Fjern beskyttelseshætten fra den optiske adapter.

 2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

  OpticalAdapter.jpg
 3. Forbind den optiske adapter til tv'ets optiske digitale lydudgang.

  Beam_optical_connect.jpg

Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang.

Mikrofon tænd/sluk

Tryk på el_rey_microphone00065.jpg for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonens lys er tændt, er stemmekontrollen tændt, og Alexa er klar til at svare. Når mikrofonens lys er slukket, er stemmestyring/betjening.

wiz_ElRey_mic.jpg

Hvis du har installeret en stemmetjeneste, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan blot trykke og holde el_rey_microphone00066.jpg nede for at tale til Alexa – du behøver ikke at sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukker stemmestyring igen.

Vægmontering

Vejledning

Indhold i monteringssæt

Bemærk: Smid ikke skabelonen ud. Den kan ligne indpakningsmateriale.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Tape papskabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas. Montér den med 25 mm afstand (minimum) for at have adgang til berøringsknapperne på Beam. (Installer ikke Beam lodret.)

 2. Markér midten af monteringshullerne, og fjern skabelonen.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Brug et 8 mm (5/16 tommer) bor til at bore for (se Oplysninger om vægmontering).

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Indsæt, og fastgør rawlplugs. (Brug ikke rawlplugs, hvis du monterer på træ.)

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Placér beslaget på væggen, og stram vægskruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Tilsut strøm- og HDMI-kablerne til Beam.

 11. ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Placér Beam på beslaget.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Fastgør Beam til beslaget med monteringsskruerne.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale

Forboring

Brug rawlplugs

Brug skruer

Træstolpe

3 mm (1/8") bit

Nej

Ja

Gipsplade (ingen stolpe)

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Hård træplade eller dobbeltplade

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Gipsvæg

8 mm (5/16") bit

Nej, kræver væganker

Ja

Beton eller mursten

8 mm (5/16") bit

Ja

Ja

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Fem digitale forstærkere fra D-klassen.

Elliptisk subwoofer

Fire dynamiske subwoofere sørger for pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.

Tweeter

Én tweeter skaber en sprød og klar gengivelse af høje frekvenser.

Mikrofoner

 • En gruppe af fjernfeltsmikrofoner anvendes til avanceret buedannelse og ekko-annullering på flere kanaler.

 • Ekstra privatkontrol med LED indbygget i stemmemikrofonerne, så du ved, når mikrofonen er tændt.

Stemmestyring

Integreret stemmestyring

Systemkrav

Tv med HDMI ARC eller optisk digital lydudgang, bredbåndsforbindelse og Sonos-appen.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Se Opsætningsguide.

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

Generelt

Strømforsyning

Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2,5 A AC universal input.

Mål (H x B x D)

68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 tommer)

Vægt

2,8 kg

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 50 °C

Kontroller

Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.

Understøttede enheder

Tilsluttes tv'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder, der er tilsluttet tv'et, herunder tv-bokse og spilkonsoller.

Indhold i æsken

Beam, AC netledning, HDMI-kabel, optisk adapter og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

Hvis dit produkt er monteret på væggen:

 • Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned og resulterer i personskade.

 • Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.

 • Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne forbliver sikkert spændt.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning_GS.jpgAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.