Vægmontering

Vejledning

Indhold i sæt med beslag

Bemærk: Smid ikke positioneringsskabelonen væk. Den kan ligne emballage.

Apollo_wall_mount_1.jpg

 

 

 1. Hvis dit TV er vægmonteret, så hold positioneringsskabelonen mod væggen, og ret overkanten ind efter undersiden af dit TV. Der skal være mindst 14 cm (5,5") mellem toppen af vægbeslag og TV'et.

 2. Apollo_wall_mount_2.jpg

   

 3. Markér skruernes positioner, og fjern skabelonen. Se Oplysninger om vægmontering for at få hjælp til placeringen.

  Apollo_wall_mount_3.jpg
 4. Hvis du bruger de medfølgende rawlplugs, skal du bruge en 8-mm borspids (5/16") til at bore hullerne og derpå sætte rawlpluggene i. Hvis du borer i træ eller plastic, skal du ikke bruge rawlplugs.

 5. Apollo_wall_mount_4.jpg

   

 6. Hold vægbeslaget hen over de markerede skruepositioner, og brug et vaterpas til at tjekke, at beslaget er vandret. Brug en stjerneskruetrækker eller skruemaskine til at skrue beslaget fast på væggen, og forvis dig om, at pilene i midten peger opad.

 7. Apollo_wall_mount_5.jpg

   

 8. Skru de to knopper ind i bagsiden af soundbaren, indtil de sidder godt fast.

 9. Apollo_wall_mount_6_2.jpg

   

 10. Slut strøm- og HDMI-kablerne til bagsiden af soundbaren.

 11. Bemærk: Hvis du slutter kablerne til TV'et nu, så forvis dig om, at HDMI-kablet sluttes til dit TV's HDMI ARC eller eARC-port.

  Apollo_wall_mount_7.jpg

   

 12. Skub soundbaren nedad, så knopperne passer ind i slidserne i vægbeslaget. Forvis dig om, at touchbetjeningen vender opad, og så er soundbaren helt på plads.

 

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale

Boring

Brug rawlplugs

Brug skruer

Træstolpe

3 mm (⅛") borspids

Nej

2

Gipsplade (ingen stolpe)

8 mm (5/16") borspids

Ja

6

Gipsvæg

8 mm (5/16") borspids

Nej, kræver væganker (medfølger ikke)

2-6

Beton eller mursten

8 mm (5/16") borspids

Ja

2-6

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Elleve digitale klasse D-forstærkere.

Elliptisk woofer

Otte fuldspektrede woofere sørger for naturtro afspilning af stemmefrekvenser i mellemtoneområdet plus dyb, fyldig bas.

Tweeter

Tre silkekuppeltweetere skaber en klar og tydelig højfrekvensgengivelse.

Mikrofoner

 • Fire mikrofoner.

 • LED har direkte ledningsforbindelse til stemmemikrofonerne, så du ved, når de er tændt, og har kontrol over dit privatliv.

Stemmestyring

Integreret stemmestyring.

Systemkrav

TV med HDMI ARC eller optisk digital lydudgang, bredbåndsinternet og Sonos S2-appen.

Netværk*

Trådløs forbindelse

Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router.

Ethernetport

Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan bruge kabel til forbindelsen til din router, hvis WiFi er upålidelig.

Generelt

Strømforsyning

100-240 V, 50-60 Hz, 3,5 A vekselstrøm, universel indgang med automatisk skift.

Mål (H x B x D)

87 x 1141,7 x 115,7 mm (3,4 x 45 x 4,5 tommer)

Vægt

6,25 kg (13,78 lb)

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)

Betjening

Brug din fjernbetjening, stemme, touchbetjening eller Sonos S2-app.

Understøttede enheder

Tilsluttes TV'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder, der er tilsluttet TV'et, herunder kabelbokse og spillekonsoller.

Indhold i æsken

Sonos Arc, lysnetkabel, HDMI-kabel, optisk lydadapter og quick start guide.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

 

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

Hvis dit produkt er monteret på væggen:

 • Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned, hvilket kan medføre personskade.

 • Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.

 • Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne stadig er sikkert spændt.

5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.

7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Sørg for, at der er det anbefalede frirum på 10 cm (4") omkring enheden. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkelovne eller andre varmeproducerende apparater.

9. Beskyt lysnetkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det sted, hvor de udgår fra produktet.

10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.

11. Træk lysnetkablet ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.

13. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra stikkontakten.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.