Arc

Den ultimative soundbar til TV, film, musik og meget mere.

Kontrolpanel og lamper

Swipe, berør, tryk, eller brug stemmen – med Sonos Arc har du flere muligheder for at styre lyden.

arc-top-black.jpg

 

 

ALL_volume.png 

Volumenkontrol

Berør for mindre justeringer, eller berør vedvarende for hurtigt at ændre lydstyrken:

 • Lydstyrke op (højre)

 • Lydstyrke ned (venstre)

Bemærk: Du kan også bruge appen, en stemmeassistent eller fjernbetjeningen til TV.

ALL_play_pause.png 

 

Play/Pause

Berør for at afspille eller sætte lyd på pause.

ALL_swipe_controls.png 

Næste/Forrige

(kun musik)

 • Swipe til højre hen over touchbetjeningen for at gå til næste sang.

 • Swipe til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå frem eller tilbage, når du lytter til en radiostation.

 ALL_mic.png

Mikrofonindikator

 • Tryk på mikrofonlampen for at tænde eller slukke for mikrofonen.

 • Når lampen er tændt, er stemmestyring aktiv, og du kan bruge stemmekommandoer.

 • Når lampen er slukket, er stemmestyring inaktiv.

Bemærk: Hvis lampen er slukket, kan du trykke på Mikrofonindikatoren og holde den nede for at tale til Alexa. Slip knappen for at slå stemmestyring fra igen.

Statuslampe

 

Viser status. Du kan få flere oplysninger på https://support.sonos.com/s/article/226?language=da.

 

 

Forbindelsespanel

arc-back-black.jpg

 

Indgang til vekselstrøm (lysnet)

Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetport

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagerenhed (NAS) (valgfrit).

HDMI-port

Bruges til at forbinde Sonos Arc med dit TV.

 

Vælg en placering

Du kan vægmontere Sonos Arc under dit TV eller placere den på et TV-møbel.

På et TV-møbel

Vægmontering

Se Vægmontering for at montere Sonos Arc på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

 1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsound-udstyr og dit TV.

 2. Slut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller DVD-afspiller direkte til dit TV.

 3. Tænd for dit TV.

Tilslut netledningen

 1. Indsæt netledningen godt i strømporten på Arc, indtil den er helt tilsluttet.

  Apollo_power.jpg
 2. Sæt den anden ende i en stikkontakt.

Advarsel: Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien).

Slut Sonos Arc til dit TV

Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbaren til dit TV. Hvis dit TV ikke har en ARC- eller eARC-port, skal du også bruge den optiske adapter (appen hjælper dig med dette under opsætning).

 1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Arc.

 2. Apollo_connect.jpg

   

 3. Slut HDMI-kablet til dit TV:

HDMI ARC eller eARC

HDMI ARC er en særlig port, der ligner en almindelig HDMI-port – den kan være på bagsiden eller siden af dit TV. Portene ligner hinanden, men ARC-porten er mærket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du slutter Sonos Arc til en standard HDMI-port i stedet for, vil du ikke høre nogen lyd.

Bemærk: Hvis dit TV ikke har en ARC-port, skal du i stedet bruge den optiske lydadapter (medfølger) til at forbinde Sonos Arc til dit TV's Digital lydudgang.

Digital lydudgang

Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port, skal du bruge den optiske lydadapter (medfølger) til at tilslutte dit TV's digitale lydudgang.

 1. Fjern beskyttelseshætten fra adapteren.

 2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Forbind den optiske adapter til TV'ets optiske digitale udgang.

Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Hvis du ikke har den gratis Sonos-app, så download den fra App Store. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se Kom godt i gang.

Mikrofon tænd/sluk

Berør ALL_mic00032.png på din Sonos Arc for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonlampen er tændt, er stemmestyringen aktiv, og din stemmeassistent er klar til at svare. Når mikrofonlampen er slukket, er stemmestyringen inaktiv.

Bemærk: Hvis du har installeret en Amazon Alexa, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan blot trykke på ALL_mic00033.png og holde den nede for at tale til Alexa – du behøver ikke sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukkes stemmestyringen igen.