Amp

Amp har en indbygget state-of-the-art, digital forstærker, der kan drive store eller små højttalere, så du kan nyde overlegen lydkvalitet i alle rum.

Styrefunktioner og lys

Stryg, tryk eller tap – med Amp kan du selv vælge, hvordan du vil styre lyden.

Amp-Back.png

 

 

Statuslys

Angiver statussen. Få mere at vide

Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

ALL_volume.png 

Lydstyrkeknap

Tryk for at lave mindre justeringer, eller tryk og hold nede for hurtigt at ændre lydstyrken:

 • Lydstyrke op (højre)

 • Lydstyrke ned (venstre)

Bemærk: Du kan også bruge vores app eller din fjernbetjening.

ALL_play_pause.png 

Afspil/Pause

Tryk for at afspille eller sætte lyd på pause.

 • Tv – når tv'et er tændt, skal du trykke på ALL_play_pause00050.png for at slå lyden til og fra.

 • Musik – når tv'et er slukket, skal du trykke på ALL_play_pause00051.png for sætte musikken på pause eller genstarte musikken.

ALL_swipe_controls.png 

Næste/Forrige

(Kun musik)

 • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå til næste sang.

 • Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

 

Infrarød sensor

IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen.

 

 

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

Amp_Back.jpg

 

 

HDMI ARC

Brug et HDMI-kabel til at forbinde din Amp til dit tv's HDMI ARC-port.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Vekselstrøm (lysnet)-port

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind.

Analog lyd ind

Brug et standard-RCA-lydkabel for tilslutning af Amp's analoge lydindgange til lydudgangene fra en separat lydkomponent, som f.eks. en pladespiller eller en bærbar musikafspiller.

Ethernetporte (2)

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

Subwoofer-udgang

Bemærk: Hvis du frakobler din subwoofer, skal du sørge for også at afbryde subwooferens kabel fra Amp-udgangen.

Tilslut en aktiv subwoofer til denne udgang med et standard-RCA-kabel. Systemet registrerer, når et kabel er sluttet til subwoofer-udgangen, og justerer automatisk afskæringsfrekvensen.

Højttalerterminaler

Anvend højttalerkabel af høj kvalitet for tilslutning af dine højttalere til Amp.

 

Hvad kan du gøre med Amp?

Afspil musik gennem dine yndlingshøjttalere

Forbind dine favorithøjttalere på bogreolen, på gulvet, i væggen eller i loftet til Amp for at streame al den musik, du elsker. Tilslut en pladespiller, stereo eller bærbar musikafspiller og afspil lyden på enhver Sonos-højttaler.

Gør lyden fra dit tv bedre

Slut Amp til dit tv for at skabe det ultimative underholdningssystem.

(For endnu dybere lyd, tilføj en Sonos Sub eller tilslut en tredjeparts subwoofer).

Se Forbind Amp til dit tv for flere oplysninger om opsætning.

Vælg en placering

Du kan placere Amp næsten hvor som helst - i et elektronikstativ, på en hylde eller på en kommode med dit tv.

Stativmontering

Placeret på en kommode

Tilslut kablerne

Tilslut de ønskede højttalere

Dine højttaleres effektspecifikation skal være mindst 125 W for 8 Ohm-højttalere og mindst 200 W for 4 Ohm-højttalere. Tilslut ikke højttalere, der er specificeret under 4 ohm.

Bemærk: Amp kan drive højttalere med nominel impedans over 4 ohm. To par parallelforbundne 8 ohm højttalere understøttes også. Forbind ikke dine højttalere i serie, da det vil resultere i dårlig lydkvalitet.

 1. Fjern hætten fra bananstikket, så du har adgang til forbindelseshullet.

 2. Indsæt den afisolerede ende af højttalerkablet i hullet, og sæt derefter hætten på bananstikket for at sikre forbindelsen.

 3. Bemærk: Forbind den røde (+) terminal og den sorte (-) terminal fra hver højttaler med det tilsvarende bananstik og terminal på Amp. Forkert tilslutning af faser vil resultere i et mudret lydbillede og manglende retningsbestemmelse af lyden.

 4. Sæt bananstikket i den rigtige højttalerterminal på bagsiden af Amp.

 5. Gentag proceduren for at montere de øvrige højttalerkabler.

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Amp.

Du skal bruge vores app til at opsætte og styre dit Sonos-system. Hvis du ikke har Sonos-appen, kan du downloade den fra din app-butik. Se Styrefunktioner og lys.

Forbind Amp til dit tv

Brug et HDMI-kabel til at forbinde din Amp til dit tv. Når den er tilsluttet, skaber Amp to lydkanaler foran og afspiller din tv-lyd gennem dine foretrukne ikke-Sonos-højttalere.

Bemærk: Du skal muligvis også bruge den optiske adapter (det fortæller appen).

 1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Amp.

 2. Slut HDMI-kablet til dit tv. Du har to muligheder:

 

Hvis dit tv har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en særlig port, der ser ud som en standard HDMI-port. Selvom de ser ens ud, vil lyden ikke fungere, hvis du anvender en standard HDMI-port.

 1. I nærheden af lydudgangen på dit tv skal du finde HDMI ARC-porten.

 2. Den kan være på bagsiden eller på siden af dit tv. Se efter porten med "ARC" på mærkaten.

 3. Forbind HDMI-kablet direkte til tv'ets HDMI ARC-port.

Bemærk: Hvis du ikke kan finde en port med ordet "ARC" på mærkaten, har dit tv ikke en HDMI ARC-port. Se Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port.

 

Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port

Du skal bruge den optiske lydadapter.

 1. Fjern beskyttelseshætten fra den optiske adapter.

 2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Forbind den optiske adapter til tv'ets optiske digitale lydudgang.

Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Du skal bruge vores app til at opsætte og styre dit Sonos-system. Hvis du ikke har Sonos-appen, kan du downloade den fra din app-butik. Se Styrefunktioner og lys.

Ekstern kilde

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forstærker (din pladespiller har måske en indbygget phono-forstærker) eller en anden lydenhed. Få mere at vide.

Skift fra stereo til mono

Amp spiller som standard lyd i stereo. Du kan indstille lydindstillingerne for det rum, der er tilknyttet Amp, så den spiller i to monokanaler, når du spiller musik. Få mere at vide.

Specifikationer

Funktion

Beskrivelse

Lyd

Forstærker

Digital klasse D-forstærker

Forstærkereffekt

125 W/kanal ved 8 ohm

Højttalertilslutninger

Bananstik (2)

Eksterne kilder understøttet

Lydenhed med analog RCA-udgang eller optisk udgang (kræver en optisk adapter). Tv-enhed med analog HDMI ARC-udgang eller optisk udgang (kræver en optisk adapter).

Subwoofer-udgang

Auto-registrering af RCA-type, justerbar afskæring

Netværk

Trådløs forbindelse

Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router.

Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Ethernetporte

Dobbelte ethernetporte kan forbinde Amp til et kablet hjemmenetværk og tillade tilslutning af yderligere Sonos-afspillere.

Generelt

Systemkrav

Passive højttalere med højttalerkabler, bredbåndsinternet og Sonos-appen.

Strømforsyning

Auto-skift 100-240V, 50-60 Hz AC universal input.

Styrefunktioner

Touchbetjening af lydstyrke op/ned, forrige/næste sang og afspil/pause.

Statusindikator

Lyset angiver status for Amp.

Mål (H x B x D)

64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 tommer)

Vægt

2,1 kg (4,6 lbs)

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 50 °C

Produktoverflade

Sort

Indhold i æsken

Sonos Amp, Sonos-bananstik (2), AC-netledning og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.

2. Opbevar disse instruktioner.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle instruktioner.

5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.

7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.

8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.

10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.

11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.

12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.

13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.

14. Warning.pngAdvarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.