Odpowiedzialność

Chcemy działać w branży jeszcze przez wiele lat, a to oznacza, że musimy być odpowiedzialni i myśleć przyszłościowo. Zobowiązujemy się do etycznego oraz zrównoważonego prowadzenia działalności i staramy pozytywnie wpływać na lokalną społeczność.

Współpraca

Integracja i przestrzeganie norm branżowych.

Odpowiedzialność

Ustalanie i przekraczanie oczekiwań oraz wskaźników.

Zaufanie

Budowanie zaufania zainteresowanych stron poprzez transparentność.

Obszary, na których koncentrujemy nasze działania.

Projekty produktów

Naszym celem jest tworzenie produktów i opakowań, które minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko: w kwestii ilości zużywanej energii, materiałów wykorzystanych do ich produkcji oraz ich potencjału do recyklingu po zakończeniu eksploatacji.

Placówki

Chcemy zminimalizować wpływ wywierany na środowisko naturalne przez nasze placówki i działania. Aby to osiągnąć, korzystamy z kompleksowego programu, który minimalizuje zużycie energii i wody oraz maksymalizuje wskaźnik recyklingu odpadów. Naszym celem jest zasilanie naszych oddziałów oraz sklepów detalicznych energią w 100% odnawialną, a także zrównoważenie szkodliwego oddziaływania przewozów lotniczych poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.

Łańcuch dostaw

Podejmujemy działania, których celem jest zapewnienie, by pracownicy tworzący nasze produkty pracowali w sprawiedliwych i bezpiecznych fabrykach. Aby jasno zdefiniować oczekiwania, wymagamy od naszych dostawców podpisania Kodeksu postępowania dla dostawców, bazującego na standardzie branżowym Responsible Business Alliance. Regularnie prowadzimy audyty naszych fabryk i współpracujemy z partnerami zakładów produkcyjnych, aby rozwiązywać kwestie problemowe.

Kodeks postępowania dla dostawców

Aby jasno zdefiniować oczekiwania, wymagamy od naszych dostawców podpisania Kodeksu postępowania dla dostawców, który bazuje na standardzie branżowym Responsible Business Alliance. Kodeks ten jasno określa wyjątki, prawa człowieka, praktyki ochrony środowiska dla fabryk oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.