Zrównoważony rozwój nie podlega negocjacjom.

Chcemy działać w branży jeszcze przez wiele lat, a to oznacza, że musimy być odpowiedzialnymi i myślącymi przyszłościowo obywatelami. Zobowiązujemy się do etycznego oraz zrównoważonego prowadzenia działalności i staramy pozytywnie wpływać na lokalną społeczność.

Współpraca

Integracja i przestrzeganie norm branżowych.

Odpowiedzialność

Ustalenie i przekroczenie oczekiwań oraz wskaźników.

Zaufanie

Budowanie zaufania wspólników poprzez transparentność.

Obszary, na których koncentrujemy nasze działania.

Projekty produktów

Naszym celem jest tworzenie produktów i opakowań, które minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko: w kwestii ilości zużywanej energii, materiałów wykorzystanych do ich produkcji oraz ich potencjału do recyklingu po osiągnięciu końca okresu eksploatacji.

Obiekty

Chcemy zminimalizować wpływ wywierany na środowisko naturalne przez nasze obiekty i działania. Aby to osiągnąć, korzystamy z kompleksowego programu, który minimalizuje zużycie energii i wody oraz maksymalizuje wskaźnik recyklingu w przypadku odpadów. Naszym celem zasilanie naszych oddziałów oraz sklepów detalicznych energią w 100% odnawialną, a także zrównoważenie szkodliwego oddziaływania przewozów lotniczych poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.

Łańcuch dostaw

Podejmujemy działania, których celem jest zapewnienie, by pracownicy tworzący nasze produkty pracowali w sprawiedliwych i bezpiecznych fabrykach. Aby jasno zdefiniować oczekiwania, prosimy naszych dostawców o podpisanie Kodeksu postępowania dla dostawców, bazującego na standardzie branżowym Responsible Business Alliance. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych fabryk i współpracujemy z partnerami zakładów produkcyjnych, aby rozwiązywać kwestie problemowe.

Kodeks postępowania dla dostawców

Aby jasno zdefiniować oczekiwania, prosimy naszych dostawców o podpisanie Kodeksu postępowania dla dostawców, który bazuje na standardzie branżowym Responsible Business Alliance. Kodeks ten jasno określa wyjątki, prawa człowieka, praktyki ochrony środowiska dla fabryk oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.