Używanie wejścia liniowego w systemie Sonos

Używanie wejścia liniowego w systemie Sonos


Wejście liniowe to analogowe wejście audio dostępne w niektórych produktach Sonos. Umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia wyposażonego w wyjście audio (np. odtwarzacza CD lub MP3, urządzenia AirPlay lub telewizora). Zapewnij zsynchronizowane odtwarzanie dźwięku przez wiele odtwarzaczy Sonos w ramach systemu. Możesz nawet strumieniowo przesyłać dźwięk do innego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy niż ten, do którego podłączony jest kabel wejścia liniowego.

Jeżeli chcesz zacząć automatyczne odtwarzanie dźwięku zaraz po wykryciu kabla wejścia liniowego, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi automatycznego odtwarzania, które załączono w dolnej części strony.

Produkty Sonos wyposażone w gniazdo wejścia liniowego
Łączenie z Sonos za pomocą wejścia liniowego
Odtwarzanie ze źródła podłączonego do wejścia liniowego
Dostosowywanie ustawień wejścia liniowego
Dostosowywanie ustawień kompresji wejścia liniowego
Automatyczne odtwarzanie
AirPlayProdukty Sonos wyposażone w gniazdo wejścia liniowego


Następujące produkty Sonos posiadają tylne wejścia liniowe:

 • Play:5 (gen2)
 • Play:5 (gen1)
 • Connect
 • Connect:Amp

Należy pamiętać, że w urządzeniach Play:5 (gen2) i Connect:Amp wejście liniowe jest wyłączone, gdy są one używane jako głośniki dźwięku przestrzennego wraz z urządzeniami Playbar lub Playbase.

Urządzenie Play:5 (gen2) posiada gniazdo wejścia liniowego 3,5 mm (1/8 cala) z tyłu, jak widać na poniższym rysunku.Urządzenie Play:5 (gen1) posiada gniazdo wejścia liniowego 3,5 mm (1/8 cala) z tyłu, oznaczone logo . Należy zwrócić uwagę, że obok gniazda wejścia liniowego znajduje się również wejście słuchawkowe 3,5 mm (1/8 cala), zatem w przypadku problemów podczas odtwarzania dźwięku ze źródła podłączonego do wejścia liniowego należy upewnić się, że urządzenie zostało podłączone do właściwego gniazda w tylnej części odtwarzacza.

Urządzenia Connect i Connect:Amp posiadają wejścia analogowe RCA w kolorze czerwono-białym, oznaczone wyrazem „In”.Łączenie z Sonos za pomocą wejścia liniowego


Play:5 (gen2) i Play:5 (gen1)
Jeżeli źródło, z którego chcesz odtwarzać dźwięk, posiada wyjście 3,5 mm (1/8 cala), możesz użyć standardowego kabla mini-stereo 3,5 mm.

Jeżeli źródło posiada wyjścia RCA, np. w przypadku odtwarzacza DVD, możesz użyć kabla rozgałęzionego RCA (patrz rysunek poniżej), aby nawiązać połączenie z Play:5.

Kabel mini-stereo 3,5 mm (1/8 cala)

Kabel rozgałęziony RCA


Connect i Connect:Amp
W przypadku podłączania przenośnego odtwarzacza muzyki do odtwarzacza Sonos należy skorzystać z kabla 3,5 mm (1/8 cala) mini-stereo do RCA. Podłącz końcówkę mini-stereo 1/8 cala do urządzenia przenośnego, a końcówkę RCA do złącza wejścia audio w urządzeniu Connect lub Connect:Amp.

Jeżeli korzystasz z urządzenia Connect lub Connect:Amp, użyj standardowego kabla RCA do podłączenia źródła zewnętrznego, np. odtwarzacza CD, do złącza analogowego wejścia audio w tylnej części odtwarzacza Sonos.

Kabel rozgałęziony RCA

Standardowy kabel RCA


Wejście liniowe z gramofonu: W przypadku gramofonu należy upewnić się, że posiada on wbudowany przedwzmacniacz. Jeżeli urządzenie nie posiada wewnętrznego przedwzmacniacza, należy je podłączyć do zewnętrznego przedwzmacniacza przed wykonaniem połączenia do wejścia liniowego urządzenia Sonos. W przeciwnym razie dźwięk z gramofonu będzie niemal niesłyszalny.
Odtwarzanie ze źródła podłączonego do wejścia liniowego


Po podłączeniu urządzenia do gniazda wejścia liniowego odtwarzacza Sonos możesz zacząć odtwarzanie dźwięku przy użyciu aplikacji sterującej Sonos.

Używanie aplikacji sterującej Sonos na urządzeniach iOS lub Android:
W menu przeglądania wybierz wejście liniowe, potem wybierz źródło, a następnie „Odtwórz teraz”.

Używanie aplikacji sterującej Sonos na komputerach Mac lub PC:
W kafelku MUZYKA naciśnij prawym przyciskiem myszy na źródło muzyki i wybierz „Odtwórz teraz”.
Dostosowywanie ustawień wejścia liniowego


Ustawienia wejścia liniowego umożliwiają dokonanie następujących zmian:

 • Zmiana nazwy źródła podłączonego do wejścia liniowego
 • Dostosowanie poziomu dźwięku ze źródła podłączonego do wejścia liniowego w przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu głośności ustawionego dla wejścia liniowego.
 • Wskazanie pomieszczeń, w których ma być odtwarzana muzyka (przy użyciu funkcji automatycznego odtwarzania).
 • Ustawienie domyślnego poziomu głośności dla funkcji automatycznego odtwarzania

Aby dostosować ustawienia wejścia liniowego, wykonaj poniższe czynności:

Używanie aplikacji sterującej Sonos na urządzeniach iOS lub Android:

 1. W menu Więcej dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia pomieszczenia. Stuknij produkt Sonos, do którego podłączone jest źródło.

Używanie aplikacji sterującej Sonos na komputerach Mac lub PC:
 1. Wybierz Zarządzaj > Ustawienia > Ustawienia pomieszczenia (PC) lub Sonos > Preferencje > Ustawienia pomieszczenia (Mac).
 2. Wybierz produkt Sonos, do którego podłączone jest urządzenie, korzystając z listy rozwijanej w ustawieniach pomieszczenia.
 3. Kliknij zakładkę „Wejście liniowe” i zaktualizuj ustawienia.

Po wyborze nazwy źródła przypisywany jest domyślny poziom głośności dla wejścia liniowego, lecz jeżeli głośność jest zbyt niska, możesz wybrać wyższy poziom głośności dla tego urządzenia. Wybór zbyt wysokiego poziomu może skutkować zniekształcaniem dźwięku.Dostosowywanie ustawień kompresji dźwięku z wejścia liniowego


Poziom kompresji dźwięku z wejścia liniowego w systemie Sonos może być ustawiony jako Automatyczny, Skompresowany lub Nieskompresowany. W Twoim systemie Sonos domyślnie ustawiony jest poziom Automatyczny, aby zapewnić optymalną jakość odtwarzania dźwięku. Sonos zaleca pozostawienie tego ustawienia domyślnego bez zmian. Jeżeli jednak chcesz zmienić te ustawienia, zalecamy postępowanie według następujących wytycznych:

Nieskompresowany dźwięk z wejścia liniowego korzysta z formatu WAV, który może stanowić duże obciążenie dla Twojej sieci w przypadku standardowej konfiguracji i posiadania wielu odtwarzaczy Sonos. Zaletą opcji dźwięku nieskompresowanego jest bardzo niewielkie opóźnienie między transmisją ze źródła a odbiorem dźwięku. Przy ustawieniu dźwięku jako nieskompresowanego opóźnienie wynosi około 75 ms.

Użyj opcji dźwięku nieskompresowanego, jeżeli:

 • Chcesz ograniczyć opóźnienie synchronizacji mowy dla pliku wideo lub telewizora.
 • Chcesz osiągnąć najwyższą jakość dźwięku w swoim systemie Sonos (ten wybór wymaga większej przepustowości sieci niż poziom skompresowany).

Skompresowany dźwięk z wejścia liniowego korzysta z kodeku SBC, który stanowi o wiele mniejsze obciążenie dla Twojej sieci domowej, lecz odbywa się to kosztem większego opóźnienia między transmisją ze źródła a odbiorem dźwięku. Przy ustawieniu dźwięku jako skompresowanego opóźnienie wynosi około 2 s. W przypadku korzystania z wejścia liniowego z urządzeniem AirPlay dochodzi do tego dodatkowe pół sekundy opóźnienia.


Użyj opcji dźwięku skompresowanego, jeżeli:

 • Prowadzisz bezprzewodową transmisję strumieniową dźwięku z wejścia liniowego do ponad 4 pomieszczeń.
 • Po wyborze opcji dźwięku nieskompresowanego dźwięk jest pomijany lub zanika.

Aby zmienić ustawienia kompresji dźwięku z wejścia liniowego, postępuj według poniższych wskazówek:


Używanie aplikacji sterującej Sonos na urządzeniach iOS lub Android: W menu Więcej wybierz Ustawienia zaawansowane > Kompresja dźwięku
Używanie aplikacji sterującej Sonos na komputerach PC: Wybierz Zarządzaj > Ustawienia > Zaawansowane.
Używanie aplikacji sterującej Sonos na komputerach Mac: Wybierz Sonos > Preferencje > Zaawansowane.Automatyczne odtwarzanie


Funkcja automatycznego odtwarzania z wejścia liniowego umożliwia automatyczne odtwarzanie muzyki w następstwie wysłania sygnału do gniazda wejścia liniowego. Podłącz kabel audio wejścia liniowego dostarczony wraz z produktem Sonos (lub standardowy kabel RCA) do wyjściowego złącza audio urządzenia zewnętrznego i analogowego wejściowego złącza audio w tylnej części produktu Sonos. Urządzenie źródłowe zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w aplikacji sterującej Sonos.

Domyślnie funkcja automatycznego odtwarzania nie jest włączona. Aby włączyć automatyczne odtwarzanie, wykonaj następujące czynności:

Używanie aplikacji sterującej Sonos na urządzeniach iOS lub Android:

 1. W menu Więcej wybierz Ustawienia > Ustawienia pomieszczenia, a następnie wybierz komponent Sonos, do którego podłączone jest wejście liniowe.
 2. Stuknij Wejście liniowe > Pomieszczenie z automatycznym odtwarzaniem, a następnie wybierz nazwę odtwarzacza w menu automatycznego odtwarzania.
 3. Zamknij okno, aby zapisać ustawienia.

Używanie aplikacji sterującej Sonos na komputerach Mac lub PC:

 1. W menu Ustawienia (Sonos > Preferencje w przypadku komputerów Mac lub Zarządzaj > Ustawienia w przypadku komputerów PC) wybierz Ustawienia pomieszczenia, a następnie wybierz komponent Sonos, do którego podłączone jest wejście liniowe.
 2. Wybierz zakładkę Wejście liniowe, a następnie wybierz nazwę odtwarzacza w menu automatycznego odtwarzania.
 3. Zamknij okno, aby zapisać ustawienia.


AirPlay


Dzięki AirPlay możesz korzystać z Airport Express lub Apple TV w celu strumieniowego odtwarzania muzyki z urządzenia Apple lub komputera bezpośrednio w systemie Sonos. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat AirPlay: Używanie AirPlay z systemem Sonos (po angielsku)