Jak skonfigurować system Sonos: Konfiguracja standardowa

Jak skonfigurować system Sonos: Konfiguracja standardowa


W ramach konfiguracji standardowej Twoje produkty Sonos zostaną bezpośrednio połączone z Twoją domową siecią bezprzewodową. Możesz umieścić produkt Sonos w dowolnym pomieszczeniu, do którego dobrze dociera sygnał domowej sieci bezprzewodowej. Innym sposobem konfiguracji jest konfiguracja Boost, w ramach której tworzona jest dedykowana sieć bezprzewodowa dla systemu Sonos. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju konfiguracji, przeczytaj artykuł pt.: Różnica między konfiguracją standardową a konfiguracją Boost.

W przypadku wymiany routera wykonaj czynności podane w poniższym artykule, aby ponownie skonfigurować system: Inny router lub zmiana ustawień sieci bezprzewodowej?

×

Aby skonfigurować system Sonos w ramach domowej sieci bezprzewodowej:

 1. Podłącz produkt Sonos do zasilania.
 2. Pobierz aplikację Sonos (po angielsku) na telefon, tablet lub komputer podłączony do domowej sieci bezprzewodowej.
 3. Otwórz aplikację Sonos i wybierz „Skonfiguruj nowy system”.
 4. Kiedy pojawi się możliwość wyboru między konfiguracją STANDARDOWĄ i Boost, wybierz Konfiguracja STANDARDOWA i postępuj według komunikatów wyświetlanych na ekranie.Pomoc w rozwiązywaniu problemów

 • Pamiętaj, że aby nawiązać łączność produktu Sonos z aplikacją podczas konfiguracji standardowej, zarówno produkt, jak i urządzenie zawierające aplikację muszą znajdować się w zasięgu domowej sieci bezprzewodowej. W przypadku napotkania problemów w trakcie konfiguracji upewnij się, że telefon, tablet lub komputer obsługujący aplikację Sonos jest połączony z Twoją siecią bezprzewodową.

 • Niektóre typy sieci nie obsługują trybu konfiguracji standardowej. Jeżeli próbujesz skonfigurować system Sonos w sieci spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów, musisz wybrać tryb konfiguracji Boost.

  • Firmowe punkty dostępu skonfigurowane do żądania certyfikatów lub wszelkich innych form firmowych poświadczeń. W przypadku korzystania z wielu punktów dostępu, upewnij się, że wszystkie są skonfigurowane na tym samym kanale bezprzewodowym o częstotliwości 2,4GHz.
  • Routery pracujące wyłącznie w paśmie 5GHz.
  • Sieci gościnne lub sieci wykorzystujące portale internetowe w celu logowania użytkowników.
  • Sieci wyposażone w system rozszerzania zasięgu sieci bezprzewodowej.

 • Jeżeli utknąłeś na dowolnym etapie instrukcji przedstawianych przez aplikację w celu dokonania konfiguracji, spróbuj wykonać czynności podane w artykule pt.: Błędy połączenia z siecią bezprzewodową (po angielsku)

Mój system został skonfigurowany; co zrobić, aby odtwarzał muzykę?
Radio TuneIn

System Sonos domyślnie skonfigurowany jest do współpracy z ponad 100 tys. ogólnoświatowych stacji radiowych oferowanych przez TuneIn. Wystarczy kliknąć na Radio z TuneIn (po angielsku) w aplikacji Sonos, aby rozpocząć słuchanie muzyki.
Lokalna Biblioteka Muzyczna

Aby udostępnić systemowi Sonos utwory z własnej Biblioteki Muzycznej, należy wykonać kilka prostych czynności.
Serwisy muzyczne

Możesz także dodać jeden lub wiele serwisów muzycznych (po angielsku) dostępnych w systemie Sonos.