Diody LED na produktach Sonos

Diody LED na produktach Sonos


Wszystkie produkty Sonos wyposażone są w co najmniej jedną diodę LED; te diody wskazują status danego odtwarzacza poprzez zmianę koloru emitowanego światła lub określny sposób jego emitowania. Niniejszy artykuł wyjaśnia znaczenie poszczególnych sekwencji świateł i przedstawia kolejne kroki, jakie należy podjąć w celu rozwiązywania problemów.

Z poniższej listy wybierz sposób emitowania światła na swoim odtwarzaczu:

Nie świeci się żadna dioda
Biała dioda emituje światło ciągłe
Miga biała dioda
Zielona dioda emituje światło ciągłe
Miga zielona dioda
Pomarańczowa dioda emituje światło ciągłe
Miga pomarańczowa dioda
Pomarańczowa i biała dioda na przemian
Miga czerwona dioda
Miga zielona i biała dioda
Miga czerwona i biała dioda

W przypadku urządzenia Sonos One dioda LED wskazuje również status głośnika.

  • Normalna praca: przyćmione światło.
  • Słuchanie lub reakcja: jasne białe światło.
  • Oczekiwanie na reakcję: migające białe światło (od przyćmionego do jasnego).


Nie świeci się żadna dioda


Domyślnie wszystkie produkty Sonos są zaprogramowane tak, by emitowały białe światło ciągłe, gdy są połączone do źródła zasilania, a ich praca przebiega prawidłowo.

  • Jeżeli produkt nie pojawia się w Twojej aplikacji sterującej Sonos i nie emituje białego światła ciągłego, być może nie odbiera energii ze źródła zasilania. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do odtwarzacza i sprawnego gniazda zasilania.
  • Jeżeli produkt działa prawidłowo, lecz nie emituje białego światła, ta funkcja została wyłączona. Możesz ją włączać i wyłączać, korzystając z opcji „Biała dioda statusu” w ustawieniach pomieszczenia w aplikacji sterującej Sonos.Biała dioda emituje światło ciągłe


Domyślnie wszystkie produkty Sonos są zaprogramowane tak, by emitowały białe światło ciągłe, gdy są połączone do źródła zasilania, a ich praca przebiega prawidłowo. Możesz ją włączać i wyłączać diodę statusu, klikając opcję „Biała dioda statusu” w ustawieniach pomieszczenia w aplikacji sterującej.

Jeżeli Twój produkt Sonos nie pojawia się już w Twojej aplikacji sterującej Sonos, a emituje białe światło ciągłe, postępuj według poniższych wytycznych:

  1. Odłącz produkt od zasilania i odczekaj 5 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
  2. Poczekaj, aż dioda na produkcie zacznie emitować białe światło ciągłe i sprawdź, czy urządzenie pojawiło się w aplikacji sterującej Sonos.
  3. Jeżeli produkt nadal nie wyświetla się w aplikacji sterującej Sonos, a inne produkty są w niej prawidłowo wskazywane, spróbuj dodać produkt do systemu ponownie, postępując według wytycznych przedstawionych w naszym artykule pt.: Dodawanie nowego produktu Sonos do systemu. Jeżeli produkt nadal nie pojawia się w aplikacji lub jest to jedyny produkt Sonos, jaki posiadasz, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.Miga biała dioda


Na produktach Sonos miga biała dioda, gdy są w trakcie uruchamiania po podłączeniu do zasilania. Po uruchomieniu odtwarzacza dioda zaczyna emitować światło ciągłe w kolorze białym lub innym opisanym w niniejszym artykule.Zielona dioda emituje światło ciągłe


Odtwarzacz Sonos jest wyciszony lub poziom głośności ustawiono na zero. Możesz zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć wyciszenie odtwarzacza za pomocą aplikacji Sonos lub przycisków na odtwarzaczu. Tej funkcji nie można wyłączyć.Miga zielona dioda


Produkt Sonos jest podłączony do zasilania i gotowy do konfiguracji lub został dodany do istniejącego systemu Sonos.

Jeżeli produktem jest Sonos Sub, Play:1 lub Play:3 stanowiący element systemu kina domowego, migająca zielona dioda oznacza wyłączony dźwięk z Sub lub głośników dźwięku przestrzennego. Aby włączyć dźwięk w Sub lub głośnikach dźwięku przestrzennego, wykonaj poniższe czynności:


Urządzenie iOS lub Android:
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia pomieszczenia, a następnie kliknij pomieszczenie, w którym znajduje się Sub lub głośniki dźwięku przestrzennego. Stuknij „Dźwięki zaawansowane”, a następnie „Ustawienia głośników dźwięku przestrzennego” lub „Ustawienia Sub”. Korzystając z tych ustawień, możesz przełączać dźwięk z Sub lub głośników dźwięku przestrzennego.


Komputery Mac lub PC:
Przejdź do Sonos > Preferencje > Ustawienia pomieszczenia (po lewej) i skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać pomieszczenie, w którym znajduje się Sub lub głośniki dźwięku przestrzennego. Następnie kliknij zakładkę z nazwą głośnika, na którym miga zielona dioda, i przełącz dźwięk z Sub lub głośników dźwięku przestrzennego.Pomarańczowa dioda emituje światło ciągłe


Jeżeli konfigurujesz system Sonos po raz pierwszy:

Jeżeli Twój odtwarzacz został już skonfigurowany i przedtem działał prawidłowo, a teraz pomarańczowa dioda emituje światło ciągłe:

Odtwarzacz pracuje w trybie ostrzegawczym i może być zagrożony przegrzaniem. Może nie być możliwe zwiększenie głośności odtwarzacza ponad określony poziom lub też dźwięk może całkiem się wyłączyć. Odłącz produkt od zasilania i przenieś go do miejsca, w którym będzie mógł ostygnąć. Upewnij się, że temperatura pomieszczenia jest niższa niż 40° C i przenieś produkt w miejsce osłonięte przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Odczekaj kilka minut, aż odtwarzacz ochłodzi się, a następnie ponownie podłącz go do zasilania. Poczekaj chwilę, aż odtwarzacz zacznie emitować białe światło ciągłe i spróbuj uruchomić odtwarzanie muzyki. Jeżeli pomimo wykonania powyższych czynności problem nie ustąpił, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.Miga pomarańczowa dioda


Zwróć uwagę, że w tej części opisano sytuacje, w których na produkcie Sonos miga pomarańczowa dioda w układzie światło > brak światła. Jeżeli na Twoim produkcie pomarańczowa dioda miga na przemian z białą, przejdź do części pt. „Pomarańczowa i biała dioda na przemian” poniżej.

Jeżeli konfigurujesz odtwarzacz Sonos po raz pierwszy:

Podczas pierwszej konfiguracji produktu Sonos lub dodawania odtwarzacza do systemu aplikacja poprosi Cię o naciśnięcie określonych przycisków na odtwarzaczu w trakcie konfiguracji. Po naciśnięciu przycisków na odtwarzaczu będzie migać pomarańczowa dioda do czasu, aż produkt zostanie pomyślnie dodany do systemu lub sesja wygaśnie po upływie około 30 sekund.

Jeżeli odtwarzacz, na którym miga pomarańczowa dioda, został już skonfigurowany:

Jeżeli na odtwarzaczu, który został już skonfigurowany, zacznie migać pomarańczowa dioda, gdy próbujesz odtwarzać muzykę, oznacza to niepowodzenie odtwarzania. Może to nastąpić, gdy naciśniesz przycisk Odtwórz/Wstrzymaj lub Wycisz na odtwarzaczu, a w kolejce nie ma żadnych utworów do odtwarzania.

Jeżeli kolejka zawiera utwory, a pomarańczowa dioda miga nadal, postępuj według wytycznych opisanych w artykule pt. (po angielsku): Zatrzymanie lub pominięcie odtwarzania dźwiękuPomarańczowa i biała dioda na przemian


UWAGA: Upewnij się, że diody migają na pomarańczowo i biało na przemian. Jeżeli na odtwarzaczu miga jedynie pomarańczowa dioda w układzie światło > brak światła, przejdź do części „Miga pomarańczowa dioda” powyżej.

Jeżeli diody na Twoim odtwarzaczu Sonos lub Sub zaczną migać na pomarańczowo i biało na przemian, a głośność zostanie automatycznie wyciszona, oznacza to, że stan awarii odtwarzacza. Naciśnij przycisk Odtwórz/Wstrzymaj lub Wycisz na odtwarzaczu, aby zatrzymać odtwarzanie dźwięku.

Odłącz produkt od zasilania i przenieś go do miejsca, w którym będzie mógł ostygnąć. Upewnij się, że temperatura pomieszczenia jest niższa niż 40° C i przenieś produkt w miejsce osłonięte przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Odczekaj kilka minut, aż odtwarzacz ochłodzi się, a następnie ponownie podłącz go do zasilania. Poczekaj chwilę, aż odtwarzacz zacznie emitować białe światło ciągłe i spróbuj uruchomić odtwarzanie muzyki. Jeżeli na odtwarzaczu nadal będą migać pomarańczowa i biała dioda na przemian, a odtwarzanie muzyki na odtwarzaczu wciąż będzie niemożliwe, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Jeżeli Twój produkt to Connect:Amp, upewnij się, że głośniki innych producentów są prawidłowo podłączone. Jeżeli problem nie ustąpił, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.Miga czerwona dioda


W przypadku podłączenia nowego produktu Sonos do zasilania, lecz nieprzystąpienia do konfiguracji przy użyciu aplikacji sterującej Sonos w ciągu 30 minut, na produkcie może zacząć migać czerwona dioda. W takim przypadku ponownie uruchom produkt poprzez odłączenie przewodu zasilającego, odczekanie 10 sekund i ponowne podłączenie przewodu. Na produkcie zacznie migać biała dioda przez około minutę, a następnie zacznie migać zielona dioda, co oznacza, że produkt jest gotowy, aby dodać go do domowego systemu Sonos. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki, przejdź do części „Miga zielona dioda” w tym artykule.

Jeżeli jeden z Twoich produktów Sonos przedtem działał prawidłowo, a teraz miga na nim czerwona dioda i produkt nie odtwarza dźwięku, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.Miga zielona i biała dioda


Jeżeli dioda statusu LED emituje zielone światło, lecz co 5 sekund miga na biało, oznacza to, że odtwarzacz nie został jeszcze zarejestrowany na Twoim koncie Sonos. Aby zarejestrować odtwarzacz na koncie, przejdź do Ustawienia > Steruj systemem Sonos za pomocą serwisu Spotify, a następnie postępuj według komunikatów wyświetlanych na ekranie.Miga czerwona i biała dioda


Migająca czerwona i biała dioda statusu LED oznacza, że podczas aktualizacji odtwarzacza proces podziału na partycje przebiegł nieprawidłowo. Jeżeli na Twoim odtwarzaczu migają te diody, odłącz go od zasilania na około 10 sekund, a następnie podłącz go ponownie. Po ponownym uruchomieniu odtwarzacza spróbuj dokonać aktualizacji jeszcze raz.

Jeżeli pomimo ponownego uruchomienia odtwarzacza problem nie ustąpił, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Sonos.