Komunikat błędu podczas próby aktualizacji systemu Sonos

Komunikat błędu podczas próby aktualizacji systemu Sonos


Pamiętaj, że w celu rozwiązania określonych problemów związanych z błędami podczas aktualizacji niniejszy artykuł może zawierać takie zalecenia jak ponowne uruchomienie routera lub produktów Sonos. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby wykonać te czynności samodzielnie przypominamy, że zawsze możesz zwrócić się do Działu Obsługi Klienta, aby uzyskać indywidualną pomoc podczas rozwiązywania problemów.

Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktu się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.Kliknij komunikat błędu lub scenariusz z poniższej listy:
Błąd nr 9
Błąd nr 30
Błąd nr 36
Błąd nr 501
Błąd nr 1001
Błąd nr 1002
Błąd nr 1005
Błąd nr 1009
Błąd nr 1010
Błąd nr 1011
Błąd nr 1013
Błąd nr 1014
Błąd nr 1100
Błąd nr 1101
„Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie”
„Nie udało się zainstalować systemu Sonos”
Jeżeli nieustannie otrzymujesz komunikat o aktualizacji
Aplikacja Sonos wyświetla komunikat o aktualizacji, ale nie umożliwia Ci jej przeprowadzenia

Jeżeli komunikat błędu wyświetlany na Twoim urządzeniu nie jest podany w niniejszym wykazie lub zalecane czynności nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Jeżeli wolisz skontaktować się z nami drogą mailową, poprosimy Cię o przesłanie informacji diagnostycznych przed nadaniem zgłoszenia, co pomoże nam rozwiązać problem możliwe jak najszybciej.Błąd nr 9


Błąd nr 9 pojawia się w przypadku problemu podczas aktualizacji wstecznej oprogramowania sprzętowego systemu Sonos. Najprawdopodobniej może to wystąpić, gdy opuszczasz program Sonos beta, a odtwarzacze Sonos wracają do ogólnodostępnej wersji oprogramowania. W przypadku wystąpienia tego błędu na Twoim urządzeniu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.Błąd nr 30


Jeżeli posiadasz tylko jeden produkt Sonos:

 1. Spróbuj przynajmniej raz ponowić aktualizację.
 2. Jeżeli aktualizacji wciąż nie da się przeprowadzić, połącz produkt Sonos z routerem za pomocą kabla Ethernet i spróbuj go zaktualizować po raz ostatni. Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, odłącz produkt od routera i przywróć go do pierwotnej lokalizacji.

Jeżeli posiadasz więcej niż jeden produkt Sonos:

 1. Spróbuj przynajmniej raz ponowić aktualizację.
 2. Odłącz wszystkie produkty Sonos od zasilania z wyjątkiem jednego. Jeżeli jeden z Twoich produktów Sonos jest połączony przewodowo z routerem, pozostaw go podłączonego do zasilania, a odłącz wszystkie pozostałe produkty w domu.
 3. Ponownie spróbuj przeprowadzić aktualizację, korzystając z aplikacji Sonos. W przypadku pomyślnego zakończenia aktualizacji podłącz kolejny produkt Sonos do zasilania, odczekaj około minutę, aż produkt pojawi się w aplikacji Sonos, a następnie spróbuj dokonać aktualizacji, kiedy wyświetli się stosowny komunikat.
 4. Kontynuuj ten proces do czasu, aż wszystkie Twoje produkty zostaną zaktualizowane. W przypadku napotkania błędu podczas próby aktualizacji jednego z produktów, połącz ten produkt z routerem za pomocą kabla Ethernet i spróbuj dokonać aktualizacji po raz ostatni. Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, możesz odłączyć ten produkt od routera i przywrócić go do pierwotnej lokalizacji.


Błąd nr 36


Błąd nr 36 występuje w przypadku niepomyślnej aktualizacji jednego produktu Sonos lub większej ich liczby; ten problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie produktu, w którym nie udało się przeprowadzić aktualizacji. Ponowne uruchomienie wszystkich produktów Sonos znajdujących się w domu zapewni ponowne uruchomienie produktu, w którym wystąpił problem, lecz rozumiemy, że może to być proces uciążliwy, szczególnie w przypadku posiadania licznych produktów Sonos lub ich umiejscowienia w trudno dostępnych lokalizacjach.

 1. Uruchom ponownie wszystkie produkty Sonos w domu poprzez odłączenie przewodu zasilającego i odczekanie 10 sekund przed ich ponownym podłączeniem.
 2. Po ponownym uruchomieniu wszystkich produktów upewnij się, że są one wyświetlane w aplikacji Sonos, a następnie spróbuj ponowić aktualizację.

Jeżeli wolisz zwrócić się do Działu Obsługi Klienta, nasi pracownicy techniczni będą mogli zidentyfikować produkt, który wymaga ponownego uruchomienia, a następnie telefonicznie lub mailowo przedstawić Ci kolejne czynności, jakie należy wykonać. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.Błąd nr 501


Błąd nr 501 występuje w przypadku niepomyślnej aktualizacji jednego produktu Sonos lub większej ich liczby; ten problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie produktu, w którym nie udało się przeprowadzić aktualizacji. Jeżeli posiadasz urządzenie Sonos Bridge, rozpocznij od odłączenia go od zasilania, odłączając przewód zasilający na dziesięć sekund, a następnie podłączając go na nowo. Zaczekaj, aż urządzenie Bridge ponownie połączy się z systemem, a dioda statusu LED przestane migać, i spróbuj ponowić aktualizację.

Jeżeli wolisz zwrócić się do Działu Obsługi Klienta, nasi pracownicy techniczni będą mogli zidentyfikować produkt, który wymaga ponownego uruchomienia, a następnie telefonicznie lub mailowo przedstawić Ci kolejne czynności, jakie należy wykonać. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.Błędy nr 1001, 1005, 1009 i 1010


 1. O ile to możliwe, przenieś urządzenie, z którego korzystasz do sterowania systemem Sonos, bliżej routera, a następnie spróbuj przynajmniej raz ponowić aktualizację.
 2. Jeżeli komunikat błędu występuje nadal, uruchom ponownie wszystkie produkty Sonos znajdujące się w domu. W tym celu odłącz je od zasilania, odczekaj 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Po ponownym uruchomieniu wszystkich produktów upewnij się, że są one wyświetlane w aplikacji Sonos, a następnie spróbuj ponowić aktualizację.


Błąd nr 1002


Błąd nr 1002 występuje w przypadku niepomyślnej aktualizacji jednego produktu Sonos lub większej ich liczby; ten problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie produktu, w którym nie udało się przeprowadzić aktualizacji. Jeżeli posiadasz urządzenie Sonos Bridge, rozpocznij od odłączenia go od zasilania, odłączając przewód zasilający na dziesięć sekund, a następnie podłączając go na nowo. Zaczekaj, aż urządzenie Bridge ponownie połączy się z systemem, a dioda statusu LED przestane migać, i spróbuj ponowić aktualizację.

Jeżeli aktualizacji wciąż nie da się przeprowadzić, ponowne uruchomienie wszystkich produktów Sonos znajdujących się w domu zapewni również ponowne uruchomienie produktu, w którym wystąpił problem, lecz rozumiemy, że może to być proces uciążliwy, szczególnie w przypadku posiadania licznych produktów Sonos lub ich umiejscowienia w trudno dostępnych lokalizacjach.

Jeżeli wolisz zwrócić się do Działu Obsługi Klienta, nasi pracownicy techniczni będą mogli zidentyfikować produkt, który wymaga ponownego uruchomienia, a następnie telefonicznie lub mailowo przedstawić Ci kolejne czynności, jakie należy wykonać. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.

 1. Jeżeli posiadasz urządzenie Sonos Bridge, spróbuj odłączyć przewód zasilający i odczekać 10 sekund przed ponownym podłączeniem.
 2. Uruchom ponownie wszystkie produkty Sonos znajdujące się w domu poprzez odłączenie przewodu zasilającego i odczekanie 10 sekund przed ich ponownym podłączeniem.
 3. Po ponownym uruchomieniu wszystkich produktów upewnij się, że są one wyświetlane w aplikacji Sonos, a następnie spróbuj ponowić aktualizację.


Błąd nr 1011


Ten błąd występuje w przypadku anulowania procesu aktualizacji za pomocą aplikacji Sonos. W zależności od liczby produktów Sonos znajdujących się w Twoim domu proces aktualizacji może potrwać kilka minut. Pozwól na przeprowadzenie całego procesu aktualizacji, nie decyduj się na jej anulowanie i nie opuszczaj aplikacji Sonos w jej trakcie.Błąd nr 1013


Błąd nr 1013 może wystąpić w przypadku jednoczesnego rozpoczęcia aktualizacji za pomocą wielu urządzeń sterujących lub wówczas, gdy urządzenie używane do sterowania systemem Sonos ma słabe połączenie z systemem. O ile to możliwe, przenieś urządzenie, z którego korzystasz do sterowania systemem Sonos, bliżej routera, a następnie spróbuj dokonać aktualizacji za pomocą tylko jednego urządzenia sterującego Sonos.

W przypadku korzystania ze stacjonarnego urządzenia sterującego do uruchamiania aktualizacji błąd nr 1013 może wystąpić w wyniku działania zapory sieciowej na Twoim komputerze, blokującej połączenie z produktami Sonos. Postępuj według wytycznych podanych w artykule dotyczącym zapory sieciowej (po angielsku), aby udzielić systemowi Sonos niezbędnych zezwoleń. Po dokonaniu niezbędnych zmian w ustawieniach zapory sieciowej spróbuj ponowić aktualizację.Błąd nr 1014


Ten błąd występuje, gdy jeden produkt Sonos lub większa ich liczba napotyka problemy podczas stosowania zmian wynikających z pobranej aktualizacji.

Aby naprawić ten problem, najpierw ponownie spróbuj dokonać aktualizacji.

Jeżeli błąd pojawi się jeszcze raz, uruchom ponownie poszczególne odtwarzacze Sonos, na kilka sekund odłączając od zasilania każdy z nich, a następnie podłączając je na nowo. Kiedy odtwarzacze ponownie wyświetlą się w aplikacji sterującej, spróbuj ponowić aktualizację.

Jeżeli komunikat błędu pojawia się nadal, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby nasz zespół udzielił Ci dalszej pomocy.Błąd nr 1100


W przypadku używania komputera Mac i otrzymania komunikatu o błędzie nr 1100 należy odinstalować aplikację Sonos i zainstalować ją ponownie.

Aby odinstalować aplikację Sonos z komputera Mac, otwórz aplikację Sonos i kliknij Sonos > Odinstaluj. Po zakończeniu procesu dezinstalacji przejdź do www.sonos.com/app, aby pobrać aplikację Sonos i zainstalować ją ponownie.

Dezinstalacja aplikacji nie wpłynie na konfigurację Twojego systemu Sonos. Po ponownej instalacji aplikacji zostanie nawiązane połączenie z istniejącym systemem Sonos w taki sam sposób, jak poprzednio.

W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie nr 1100, lecz niekorzystania z komputera Mac, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ bardzo pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.Błąd nr 1101


Przed kontynuacją spróbuj przynajmniej raz ponowić aktualizację.

Błąd nr 1101 może wystąpić z wielu różnych przyczyn. Zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, aby nasi pracownicy techniczni mogli przeanalizować dane diagnostyczne z Twojego systemu i zalecić odpowiednie czynności w celu rozwiązania problemu. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ ogromnie pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.

Jeżeli wolisz rozwiązać ten problem samodzielnie, postępowanie według poniższych wytycznych umożliwia rozwiązanie większości przypadków występowania błędu nr 1101. Zwróć uwagę, że podane czynności obejmują ponowne uruchamianie domowych urządzeń sieciowych i nie stanowią rozwiązania dla wszystkich przypadków występowania błędu nr 1101.

Na początku uruchom ponownie swoje produkty Sonos oraz połączenia sieciowe w kolejności podanej poniżej.

 1. Uruchom ponownie swój modem poprzez odłączenie go od zasilania, odczekanie 10 sekund, a następnie ponowne podłączenie. Jeżeli posiadasz jedno urządzenie łączące w sobie router z modemem, uruchom ponownie tę jednostkę i przejdź do kroku nr 3.
 2. Uruchom ponownie swój router poprzez odłączenie go od zasilania, odczekanie 10 sekund, a następnie ponowne podłączenie.
 3. Jeżeli jeden z Twoich produktów Sonos jest połączony za pomocą kabla Ethernet, uruchom ponownie wszelkie przełączniki sieciowe, do których produkt jest podłączony, poprzez odłączenie przełącznika od zasilania, a następnie jego ponowne podłączenie.
 4. Uruchom ponownie wszystkie produkty Sonos znajdujące się w domu. W tym celu odłącz je od zasilania, odczekaj 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie.
 5. Uruchom ponownie wszelkie urządzenia sterujące Sonos. W przypadku korzystania z aplikacji sterującej Sonos dla komputerów PC można to zrobić, klikając X w górnym prawym rogu okna aplikacji sterującej. W przypadku urządzenia sterującego Mac należy przejść do Sonos > Wyjdź z Sonos. W przypadku urządzeń iOS lub Android należy wyjść z aplikacji poprzez przejście do widoku wielozadaniowego i zamknięcie aplikacji Sonos. W przypadku korzystania z mobilnego urządzenia sterującego (iOS lub Android) wyłącz i włącz sieć bezprzewodową. Następnie upewnij się, że nawiązano połączenie z prawidłową siecią bezprzewodową.
 6. Przenieś urządzenie używane do sterowania systemem Sonos bliżej routera sieci bezprzewodowej, aby uzyskać lepszy sygnał.
 7. Spróbuj zaktualizować system Sonos.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal otrzymujesz komunikat o błędzie nr 1101 i posiadasz produkt Sonos przewodowo połączony z routerem, sprawdź połączenie za pomocą kabla Ethernet.

Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do routera i do produktu Sonos. W przypadku większości kabli Ethernet prawidłowe połączenie do portu Ethernet jest sygnalizowane kliknięciem. W miarę możliwości spróbuj skorzystać z innego kabla Ethernet i innego portu zarówno na produkcie Sonos, jak i na routerze.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie udaje Ci się zaktualizować systemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Pamiętaj o przesłaniu informacji diagnostycznych (po angielsku), zapisaniu numeru zgłoszenia i wskazywaniu tego numeru w przypadku kontaktowania się z nami, ponieważ ogromnie pomoże to nam w szybkim i precyzyjnym rozwiązaniu problemu.„Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie”


W przypadku korzystania z komputera Mac odinstaluj aplikację Sonos. W tym celu otwórz aplikację i kliknij Sonos > Odinstaluj na pasku narzędzi w górnej części ekranu. Następnie zainstaluj aplikację Sonos ponownie, korzystając ze strony Sonos.com/support.„Nie udało się zainstalować systemu Sonos”


Aktualizacja systemu Sonos za pomocą urządzenia sterującego Mac wymaga uprawnień administratora umożliwiających dokonanie zmian w aplikacji Sonos. W trakcie aktualizacji otrzymasz komunikat wymagający podania hasła administratora. W przypadku niepodania hasła lub zalogowania się do urządzenia jako użytkownik bez uprawnień administratora aktualizacja systemu Sonos będzie niemożliwa. Aby przeprowadzić aktualizację, upewnij się, że posiadasz właściwe hasło użytkownika lub poproś administratora urządzenia o dokonanie aktualizacji ze swojego konta.Jeżeli nieustannie otrzymujesz komunikat o aktualizacji


W trakcie aktualizacji aplikacja Sonos jest aktualizowana w folderze Aplikacje na Twoim komputerze Mac. W przypadku skopiowania aplikacji Sonos do innego folderu na urządzeniu, np. umieszczenia jej skrótu na pulpicie, aplikacje nie zostanie zaktualizowana prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj wszelkie wersje aplikacji Sonos z komputera Mac, pozostawiając tylko tę znajdującą się w folderze Aplikacje. Aby dokonać dezinstalacji, przenieś ikonę aplikacji do kosza lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz „Przenieś do kosza”. Otwórz aplikację Sonos w folderze Aplikacje na urządzeniu i rozpocznij aktualizację z tej lokalizacji w przypadku wyświetlenia stosownego komunikatu.

Jeżeli wolisz, aby aplikacja Sonos była dostępna w innej lokalizacji niż folder Aplikacje, możesz stworzyć jej alias, postępując według wytycznych zawartych w artykule pt.: Tworzenie i użytkowanie aliasówAplikacja Sonos wyświetla komunikat o aktualizacji, ale nie umożliwia Ci jej przeprowadzenia


Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj aplikację Sonos z używanego urządzenia i zainstaluj ją ponownie, korzystając ze strony Sonos.com/support.