Dodawanie produktu Sonos do istniejącego systemu

Dodawanie produktu Sonos do istniejącego systemu


W ramach domowego systemu możesz dodać maksymalnie 32 produkty i urządzenia sterujące Sonos. Aby rozpocząć dodawanie nowego produktu Sonos do istniejącego systemu, postępuj według poniższych wskazówek:

Jeżeli Twoje odtwarzacze Sonos zostały powiązane z kontem Sonos, podczas dodawania nowych produktów otrzymasz komunikat z prośbą o zalogowanie. Spowoduje to automatyczne powiązanie Twoich odtwarzaczy Sonos z kontem Sonos.

Jeżeli nie masz już dostępu do danego adresu e-mail, możesz go zmienić, postępując według poniższych wytycznych:

Urządzenia iOS lub Android: W zakładce Więcej wybierz Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Rejestracja systemu > Zmień konto Sonos
Komputery Mac lub PC: Wybierz Pomoc > Rejestracja systemu Sonos > Zmień konto Sonos
  1. Umieść produkt w żądanej lokalizacji i podłącz do niego przewód zasilający, upewniając się, że jest on prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
  2. Poczekaj minutę na uruchomienie produktu. Kiedy zielona dioda LED na produkcie zacznie migać, produkt jest gotowy do dodania. Aby skonfigurować swój nowy produkt, wykonaj poniższe czynności dla używanego urządzenia:

Urządzenia iOS lub Android:

  1. Otwórz aplikację Sonos. W zakładce Więcej stuknij Ustawienia.
  2. Wybierz „Dodaj odtwarzacz lub Sub” albo „Dodaj Boost lub BRIDGE” i postępuj według komunikatów na ekranie, aby dodać ten produkt do swojego systemu Sonos.

Komputery Mac lub PC:

  1. Wybierz „Dodaj odtwarzacz lub Sub” albo „Dodaj Boost lub BRIDGE” w menu „Zarządzaj” i postępuj według komunikatów na ekranie, aby dodać ten produkt do swojego systemu Sonos.

W przypadku komputerów Mac menu „Zarządzaj” znajduje się w pasku narzędzi w górnym lewym rogu ekranu. W przypadku komputerów PC można je znaleźć w górnej części aplikacji Sonos po lewej stronie.