Słuchaj lepiej

Sonos chce wszystkim zapewnić możliwość lepszego słuchania. Od piętnastu lat staramy się za pomocą naszych produktów pomagać klientom w doświadczaniu mocy muzyki, która odmienia ich życie. Nasza firma stopniowo się rozwija, a teraz, gdy możemy robić więcej, uruchomiliśmy inicjatywę „Słuchaj lepiej”, której celem jest stawienie czoła siłom zagrażającym muzyce i kulturze dźwiękowej.

Muzyka i kultura dźwiękowa są zagrożone.

Muzycy stojący czele ruchów społecznych są na całym świecie narażeni na prześladowanie i sankcje. Niektórzy z nich ryzykują nawet życiem. Potężni strażnicy grożą odgrodzeniem kreatywnych artystów od widowni i utrudnieniem dostępu do ich pracy. Głos kobiet i innych marginalizowanych grup często nie jest słuchany — nie tylko jako muzyków i artystów, ale także w takich mniej popularnych obszarach, jak produkcja i komponowanie. Ważne organizacje obywatelskie, które starają się zająć tymi kwestiami, napotykają trudności związane z przepracowanymi wolontariuszami i niewielkimi budżetami.

Pomagamy, przyjmując inną postawę wobec aktywizmu.

Zaczynamy przede wszystkim od słuchania, zwołując małe okrągłe stoły, przy których siadają pionierscy aktywiści i organizacje non-profit z całego świata. Dzięki temu możemy poznać ich pracę oraz dowiedzieć się, jak możemy wspierać ich wysiłki w naprawdę wartościowy sposób.

Korzystając z wyjątkowych zasobów naszej firmy, łącznie ze środkami finansowymi, produktami, przestrzenią i zasięgiem, pracujemy wspólnie z organizacjami, aby osiągnąć następujące cele:

 • Zwalczanie cenzury w muzyce i promowanie wolności słowa.
 • Sprawienie, by Internet i nowe technologie wspierały różnorodność i równy dostęp do kultury dźwiękowej.
 • Wspieranie edukacji muzycznej w społecznościach w niekorzystnej sytuacji, aby inspirować następne pokolenie artystów, inżynierów i naukowców.

Przeznaczyliśmy 1,5 mln USD na bezwarunkowe granty dostępne w trzech kolejnych latach, aby zaopatrzyć wybrane organizacje non-profit w kwoty rzędu 5 000–15 000 USD. Otwieramy nasze sztandarowe sklepy i przestrzenie na całym świecie, aby organizować wydarzenia i pracować z naszą siecią wpływowych osób kultury w celu wzmacniania idei naszych stypendystów.

Dbamy o sieć inicjatyw oddolnych.

Częścią naszej misji jest wyeksponowanie działalności grup aktywistów oraz wspieranie zaangażowania społeczności poprzez ich pracę. Bądź na bieżąco z historiami i aktualizacjami o tym, w jaki sposób te organizacje zmieniają oblicze sytuacji, i zobacz, jak możesz im pomóc.

Cała uwaga na nowej generacji — STEAM

Produkty Sonos to połączenie sztuki, technologii i inżynierii. Dlatego inicjatywa „Słuchaj lepiej” obejmuje wspieranie organizacji skupiających się na nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Współpracujemy z energicznymi organizacjami w lokalnych społecznościach, aby zagwarantować przyszłemu pokoleniu możliwość cieszenia się kreatywnością i kulturą dźwiękową.

Stypendia inauguracyjne „Słuchaj lepiej”

Sześć wymienionych poniżej organizacji otrzymało grant w wysokości 15 000 USD, którego celem jest wspieranie wykonywanej przez nich niesamowitej pracy. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Access Now
Access Now Nowy Jork, NY

„Access Now” broni i rozszerza cyfrowe prawa zagrożonych użytkowników na całym świecie. Zespół pracuje nad tym, by połączyć innowacyjną politykę, globalne rzecznictwo oraz bezpośrednie wsparcie techniczne i walczyć na rzecz otwartej i bezpiecznej komunikacji dla wszystkich.

Polityka Access Now skupia się na stworzeniu oraz promowaniu praktyk i polityk respektujących prawa. Grupa działa na rzecz rozwijania przepisów i norm globalnych tak, by miały wpływ na długoterminowe zmiany systemowe w sferze praw cyfrowych i bezpieczeństwa w Internecie. Opracowuje wnikliwe, oparte na prawach i rzetelnie zweryfikowane wytyczne dla rządów, korporacji i społeczeństwa obywatelskiego.

W swoim rzecznictwie Access Now wykorzystuje głębokie zaangażowanie użytkowników, śmiałe rzecznictwo wizualne oraz innowacyjne kampanie. Kampanie te wprowadzają nasze stanowisko i żądania prosto na korytarze parlamentów i do sal posiedzeń korporacji. Gromadzą i dostarczają bezpieczne technologie mające na celu ochronę zagrożonych użytkowników, a także mobilizują użytkowników Internetu na całym świecie do wywoływania presji na rządzących. Access Now zapewnia również rozwiązania technologiczne oraz porady w czasie rzeczywistym zagrożonym użytkownikom, gdy komunikacja nie jest otwarta, bezpłatna lub bezpieczna.

ARTICLE 19
ARTICLE 19 Londyn, Wielka Brytania

ARTICLE 19 to brytyjska organizacja obrony praw człowieka założona w 1987 roku ze specjalną misją. Skupia swoje działania na obronie i promowaniu wolności słowa oraz wolności informacji na całym świecie. Grupa we współpracy z partnerami na całym świecie prowadzi kampanie na rzecz korzystania z tych praw. Priorytetowe cele obejmują:

 • Działanie w imieniu wolności słowa zawsze wtedy, gdy jest ona zagrożona. Obejmuje to monitorowanie, badania, publikacje, rzecznictwo, prowadzenie kampanii, wyznaczanie standardów i uczestnictwo w sporach sądowych.
 • Doradztwo w kwestii rozwoju legislacji mającej na celu ochronę wolności słowa oraz wolności informacji w krajach wychodzących z konfliktów, wojny lub ludobójstwa.
 • Prowadzenie kampanii mającej na celu ochronę pluralizmu, niezależności i różnorodności poglądów w mediach.
 • Opowiadanie się za wolnością słowa, łącznie z wolnością informacji, jako podstawowego prawa człowieka, które ma kluczowe znaczenie dla ochrony innych praw.
 • Rzecznictwo na rzecz wprowadzania przepisów dotyczących wolności informacji w celu zapewnienia transparentności i umocnienia udziału obywateli.
Freemuse
Freemuse Kopenhaga, Dania

Freemuse wierzy, że sztuka to nie przestępstwo. Jesteśmy międzynarodową organizacją praw człowieka działającą na rzecz obrony i promowania wolności słowa osób tworzących sztukę w dowolnej formie, a także tych osób, które chcą cieszyć się artystycznym i kulturowym przekazem oraz doświadczać go. Popieramy tę wolność, dlatego w imieniu artystów i publiczności prowadzimy kampanie, działania i projekty mające na celu ochronę tych wartości oraz rozliczanie z odpowiedzialności grup zobowiązanych do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla artystycznego wyrazu i doznań.

Freemuse rozpoczęła działalność w 1998 roku, skupiając się w szczególności na muzyce i cenzurze muzyków w czasie, gdy nie istniały żadne organizacje zajmujące się tymi kwestiami. Od tego czasu rozszerzyliśmy naszą misję na wszystkie formy artystyczne. Freemuse posiada szczególny status konsultanta Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC), zapewniając badania i doradztwo w kwestiach wolności artystycznej na całym świecie.

Creative Time
Creative Time Nowy Jork, NY

Przez ostatnie cztery dekady organizacja Creative Time zleciła i przedstawiła ambitne publiczne projekty artystyczne angażujące tysiące artystów z Nowego Jorku, całego kraju oraz z całego świata — teraz nawet z przestrzeni kosmicznej. Ich pracą kierują trzy główne wartości: sztuka ma znaczenie, głos artystów jest ważny w kształtowaniu społeczeństwa oraz przestrzeń publiczna jest miejscem kreatywnej i wolnej ekspresji.

Creative Time została nagrodzona za zlecone przez nas innowacyjne i znaczące projekty — począwszy od Tribute in Light, pary świateł rozświetlających dolny Manhattan przez sześć miesięcy po wydarzeniach 11. września, po reklamy na autobusach promujące świadomość na temat HIV, produkcję Paula Chana, „Czekając na Godota”, w Nowym Orleanie, i wiele więcej. Organizacja zobowiązuje się do przedstawiania ważnej roli, jaką sztuka gra w życiu człowieka, oraz angażowania szerokiej publiczności, nieograniczonej barierami geograficznymi, rasowymi i społeczno-gospodarczymi.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Waszyngton, DC

Future of Music Coalition (FMC) to organizacja non-profit, która ma swoją siedzibę w Waszyngtonie. Wspiera muzyczny ekosystem, w którym artyści mogą się rozwijać i są za swoją pracę wynagradzani w sposób sprawiedliwy i transparentny.

Muzyka to nie tylko handel i rozrywka — to budowanie społeczności i kreatywna komunikacja. W czasach, gdy wolność wyrazu zmaga się z nowymi zagrożeniami, niezwykle ważne jest zagwarantowanie, by różni artyści mieli możliwość wolnego wyrażania siebie, docierania do publiczności i budowania trwałej kariery — zaczynając od studia, poprzez scenę i jeszcze dalej.

FMC działa na rzecz osiągnięcia tego celu poprzez oryginalne badania, zasoby edukacyjne pomagające artystom poruszać się po nieustannie zmieniających się modelach biznesowych, a także poprzez rzecznictwo, którego celem jest zapewnienie, by głos muzyków w różnorodnych kwestiach wpływających na ich życie i źródła utrzymania nie był ignorowany. Od wolności wyrazu po przystępną opiekę zdrowotną, od finansowania sztuki po neutralność sieci, od praw autorskich po własność mediów — FMC to niezależny głos podarowany muzykom reprezentującym wszystkie gatunki muzyczne.

Index on Censorship
Index on Censorship Londyn, Wielka Brytania

Index on Censorship to organizacja non-profit, która prowadzi na całym świecie kampanie i broni podstawowych praw do wolności słowa. Publikujemy prace cenzurowanych artystów, wspieramy dyskusję i monitorujemy zagrożenia dla wolności słowa. Index bezpośrednio wspiera grupy i indywidualne osoby, które zmagają się z cenzurą, prowadząc kampanie oraz udostępniając nasze stypendium Freedom of Expression Awards.

Zaangażuj się.

Jeśli chcesz zgłosić swoje zainteresowanie inicjatywą Słuchaj lepiej, wypełnij ten formularz i daj nam znać, czym się zajmujesz. Zaproszenia do składania wniosków będziemy wysyłać latem 2018 roku

Często zadawane pytania

 • Dlaczego teraz?
  Od piętnastu lat skupiamy nasze wysiłki na pomaganiu klientom w doświadczaniu odmieniającej życie mocy muzyki dzięki bezprzewodowym systemom kina domowego. Teraz, gdy mamy odpowiednie środki, czas walczyć o nasze wartości firmowe.
 • Dlaczego właśnie te cele?
  Naszym celem jest zwalczanie zagrożeń, przed którymi stoi muzyka i kultura dźwiękowa, oraz zapewnianie możliwości rozwoju artystom i twórcom nowej generacji.
 • Co Sonos wie o aktywizmie?
  Dla nas, jako firmy, ważne jest, abyśmy rozpoznawali zarówno nasze mocne, jak i słabe strony. Aktywizm dla Sonos jest czymś nowym, dlatego zaczęliśmy od słuchania i wspierania promotorów zmian. Naszym celem jest działanie zza kulis, używanie naszego głosu w sytuacjach, w których może on wywrzeć istotny wpływ, oraz wtedy, gdy nasi partnerzy tego potrzebują. Jesteśmy tutaj, aby oferować nasze wyjątkowe zasoby, w tym niesamowite możliwości komunikacyjne, opcje finansowania, dużą publiczność miłośników muzyki oraz nasze relacje z artystami.
 • Jak bardzo Sonos zobowiązuje się do podjęcia tego wysiłku?
  Przeznaczyliśmy 1,5 miliona dolarów w formie nieograniczonych grantów na finansowanie lokalnych organizacji przez trzy najbliższe lata. Przekazujemy również produkty potrzebującym, zapewniamy pracownikom czas na płatny wolontariat i oferujemy powierzchnie, takie jak nasze sklepy detaliczne.
 • Jak często będą przyznawane dotacje?
  Dotacje będą przyznawane corocznie.
 • W jaki sposób mogę się zgłosić?
  Swoje zainteresowanie można zgłosić, wypełniając powyższy formularz. (Należy zauważyć, że nie jest to oficjalne zgłoszenie). Otwarte zaproszenie do składania wniosków prześlemy latem 2018 roku.
 • W jaki sposób ten model przyznawania niewielkich dotacji przyniesie efekty?
  Projektując naszą strategię inicjatywy Słuchaj lepiej, przeprowadziliśmy wiele badań i, co ważniejsze, słuchaliśmy opinii organizacji lokalnych. Zapytaliśmy, w jaki sposób Sonos może wywrzeć na nich najbardziej pozytywny wpływ. Nasze podejście wynika z tych kluczowych informacji:
  • Najbardziej trwała zmiana zaczyna się u podstaw. Według Krajowego Komitetu ds. Responsywnej Filantropii każdy 1 dolar zainwestowany przez grantodawców w rzecznictwo polityczne, organizowanie społeczności i zaangażowanie obywatelskie zapewnia 115 dolarów zwrotu w postaci korzyści społecznych.
  • Tradycyjne fundacje korporacyjne wspierają największe organizacje pozarządowe w sposób nieproporcjonalny. Skutkuje to niedofinansowaniem grup lokalnych. Według Nonprofit News aż 90 procent wszystkich przekazów pieniężnych non-profit w Stanach Zjednoczonych trafia do zaledwie około 2,3 procenta organizacji non-profit. Duże organizacje pozarządowe zasługują na nasze wsparcie, jednak w celu wprowadzenia trwałych zmian zamierzamy oferować zrównoważony portfel.
  • Starania wspólnotowe wymagają szczególnego wsparcia. Słyszeliśmy to jasno i wyraźnie podczas naszej dyskusji przy okrągłym stole z aktywistami. Lokalni promotorzy zmian mają często trudności ze znalezieniem funduszy.
 • Na czym polega różnica między programami Słuchaj lepiej a Sonos dba?
  Słuchaj lepiej to inicjatywa dotacyjna naszej organizacji, skupiająca się na aktywizmie, muzyce i kulturze dźwiękowej. Sonos dba o nasz program wolontariatu pracowniczego, który pozwala naszym pracownikom poświęcać swój czas na rzecz lokalnych społeczności. Obie inicjatywy ściśle ze sobą współpracują i koordynują działania, aby zaspokajać potrzeby organizacji, z którymi współpracujemy.