Słuchaj lepiej

Sonos chce wszystkim zapewnić możliwość lepszego słuchania. Od piętnastu lat staramy się za pomocą naszych produktów pomagać klientom w doświadczaniu mocy muzyki, która odmienia ich życie. Nasza firma stopniowo się rozwija, a teraz, gdy możemy robić więcej, uruchomiliśmy inicjatywę „Słuchaj lepiej”, której celem jest stawienie czoła siłom zagrażającym muzyce i kulturze dźwiękowej.

Muzyka i kultura dźwiękowa są zagrożone.

Muzycy stojący czele ruchów społecznych są na całym świecie narażeni na prześladowanie i sankcje. Niektórzy z nich ryzykują nawet życiem. Potężni strażnicy grożą odgrodzeniem kreatywnych artystów od widowni i utrudnieniem dostępu do ich pracy. Głos kobiet i innych marginalizowanych grup często nie jest słuchany — nie tylko jako muzyków i artystów, ale także w takich mniej popularnych obszarach, jak produkcja i komponowanie. Ważne organizacje obywatelskie, które starają się zająć tymi kwestiami, napotykają trudności związane z przepracowanymi wolontariuszami i niewielkimi budżetami.

Pomagamy, przyjmując inną postawę wobec aktywizmu.

Zaczynamy przede wszystkim od słuchania, zwołując małe okrągłe stoły, przy których siadają pionierscy aktywiści i organizacje non-profit z całego świata. Dzięki temu możemy poznać ich pracę oraz dowiedzieć się, jak możemy wspierać ich wysiłki w naprawdę wartościowy sposób.

Korzystając z wyjątkowych zasobów naszej firmy, łącznie ze środkami finansowymi, produktami, przestrzenią i zasięgiem, pracujemy wspólnie z organizacjami, aby osiągnąć następujące cele:

 • Zwalczanie cenzury w muzyce i promowanie wolności słowa.
 • Sprawienie, by Internet i nowe technologie wspierały różnorodność i równy dostęp do kultury dźwiękowej.
 • Wspieranie edukacji muzycznej w społecznościach w niekorzystnej sytuacji, aby inspirować następne pokolenie artystów, inżynierów i naukowców.

Przeznaczyliśmy 1,5 mln USD na bezwarunkowe granty dostępne w trzech kolejnych latach, aby zaopatrzyć wybrane organizacje non-profit w kwoty rzędu 5 000–15 000 USD. Otwieramy nasze sztandarowe sklepy i przestrzenie na całym świecie, aby organizować wydarzenia i pracować z naszą siecią wpływowych osób kultury w celu wzmacniania idei naszych stypendystów.

Dbamy o sieć inicjatyw oddolnych.

Częścią naszej misji jest wyeksponowanie działalności grup aktywistów oraz wspieranie zaangażowania społeczności poprzez ich pracę. Bądź na bieżąco z historiami i aktualizacjami o tym, w jaki sposób te organizacje zmieniają oblicze sytuacji, i zobacz, jak możesz im pomóc.

Cała uwaga na nowej generacji — STEAM

Produkty Sonos to połączenie sztuki, technologii i inżynierii. Dlatego inicjatywa „Słuchaj lepiej” obejmuje wspieranie organizacji skupiających się na nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Współpracujemy z energicznymi organizacjami w lokalnych społecznościach, aby zagwarantować przyszłemu pokoleniu możliwość cieszenia się kreatywnością i kulturą dźwiękową.

Stypendia inauguracyjne „Słuchaj lepiej”

Sześć wymienionych poniżej organizacji otrzymało grant w wysokości 15 000 USD, którego celem jest wspieranie wykonywanej przez nich niesamowitej pracy. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Access Now
Access Now Nowy Jork, NY

„Access Now” broni i rozszerza cyfrowe prawa zagrożonych użytkowników na całym świecie. Zespół pracuje nad tym, by połączyć innowacyjną politykę, globalne rzecznictwo oraz bezpośrednie wsparcie techniczne i walczyć na rzecz otwartej i bezpiecznej komunikacji dla wszystkich.

Polityka Access Now skupia się na stworzeniu oraz promowaniu praktyk i polityk respektujących prawa. Grupa działa na rzecz rozwijania przepisów i norm globalnych tak, by miały wpływ na długoterminowe zmiany systemowe w sferze praw cyfrowych i bezpieczeństwa w Internecie. Opracowuje wnikliwe, oparte na prawach i rzetelnie zweryfikowane wytyczne dla rządów, korporacji i społeczeństwa obywatelskiego.

W swoim rzecznictwie Access Now wykorzystuje głębokie zaangażowanie użytkowników, śmiałe rzecznictwo wizualne oraz innowacyjne kampanie. Kampanie te wprowadzają nasze stanowisko i żądania prosto na korytarze parlamentów i do sal posiedzeń korporacji. Gromadzą i dostarczają bezpieczne technologie mające na celu ochronę zagrożonych użytkowników, a także mobilizują użytkowników Internetu na całym świecie do wywoływania presji na rządzących. Access Now zapewnia również rozwiązania technologiczne oraz porady w czasie rzeczywistym zagrożonym użytkownikom, gdy komunikacja nie jest otwarta, bezpłatna lub bezpieczna.

ARTICLE 19
ARTICLE 19 Londyn, Wielka Brytania

ARTICLE 19 to brytyjska organizacja obrony praw człowieka założona w 1987 roku ze specjalną misją. Skupia swoje działania na obronie i promowaniu wolności słowa oraz wolności informacji na całym świecie. Grupa we współpracy z partnerami na całym świecie prowadzi kampanie na rzecz korzystania z tych praw. Priorytetowe cele obejmują:

 • Działanie w imieniu wolności słowa zawsze wtedy, gdy jest ona zagrożona. Obejmuje to monitorowanie, badania, publikacje, rzecznictwo, prowadzenie kampanii, wyznaczanie standardów i uczestnictwo w sporach sądowych.
 • Doradztwo w kwestii rozwoju legislacji mającej na celu ochronę wolności słowa oraz wolności informacji w krajach wychodzących z konfliktów, wojny lub ludobójstwa.
 • Prowadzenie kampanii mającej na celu ochronę pluralizmu, niezależności i różnorodności poglądów w mediach.
 • Opowiadanie się za wolnością słowa, łącznie z wolnością informacji, jako podstawowego prawa człowieka, które ma kluczowe znaczenie dla ochrony innych praw.
 • Rzecznictwo na rzecz wprowadzania przepisów dotyczących wolności informacji w celu zapewnienia transparentności i umocnienia udziału obywateli.
Freemuse
Freemuse Kopenhaga, Dania

Freemuse wierzy, że sztuka to nie przestępstwo. Jesteśmy międzynarodową organizacją praw człowieka działającą na rzecz obrony i promowania wolności słowa osób tworzących sztukę w dowolnej formie, a także tych osób, które chcą cieszyć się artystycznym i kulturowym przekazem oraz doświadczać go. Popieramy tę wolność, dlatego w imieniu artystów i publiczności prowadzimy kampanie, działania i projekty mające na celu ochronę tych wartości oraz rozliczanie z odpowiedzialności grup zobowiązanych do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla artystycznego wyrazu i doznań.

Freemuse rozpoczęła działalność w 1998 roku, skupiając się w szczególności na muzyce i cenzurze muzyków w czasie, gdy nie istniały żadne organizacje zajmujące się tymi kwestiami. Od tego czasu rozszerzyliśmy naszą misję na wszystkie formy artystyczne. Freemuse posiada szczególny status konsultanta Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC), zapewniając badania i doradztwo w kwestiach wolności artystycznej na całym świecie.

Creative Time
Creative Time Nowy Jork, NY

Przez ostatnie cztery dekady organizacja Creative Time zleciła i przedstawiła ambitne publiczne projekty artystyczne angażujące tysiące artystów z Nowego Jorku, całego kraju oraz z całego świata — teraz nawet z przestrzeni kosmicznej. Ich pracą kierują trzy główne wartości: sztuka ma znaczenie, głos artystów jest ważny w kształtowaniu społeczeństwa oraz przestrzeń publiczna jest miejscem kreatywnej i wolnej ekspresji.

Creative Time została nagrodzona za zlecone przez nas innowacyjne i znaczące projekty — począwszy od Tribute in Light, pary świateł rozświetlających dolny Manhattan przez sześć miesięcy po wydarzeniach 11. września, po reklamy na autobusach promujące świadomość na temat HIV, produkcję Paula Chana, „Czekając na Godota”, w Nowym Orleanie, i wiele więcej. Organizacja zobowiązuje się do przedstawiania ważnej roli, jaką sztuka gra w życiu człowieka, oraz angażowania szerokiej publiczności, nieograniczonej barierami geograficznymi, rasowymi i społeczno-gospodarczymi.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Waszyngton, DC

Future of Music Coalition (FMC) to organizacja non-profit, która ma swoją siedzibę w Waszyngtonie. Wspiera muzyczny ekosystem, w którym artyści mogą się rozwijać i są za swoją pracę wynagradzani w sposób sprawiedliwy i transparentny.

Muzyka to nie tylko handel i rozrywka — to budowanie społeczności i kreatywna komunikacja. W czasach, gdy wolność wyrazu zmaga się z nowymi zagrożeniami, niezwykle ważne jest zagwarantowanie, by różni artyści mieli możliwość wolnego wyrażania siebie, docierania do publiczności i budowania trwałej kariery — zaczynając od studia, poprzez scenę i jeszcze dalej.

FMC działa na rzecz osiągnięcia tego celu poprzez oryginalne badania, zasoby edukacyjne pomagające artystom poruszać się po nieustannie zmieniających się modelach biznesowych, a także poprzez rzecznictwo, którego celem jest zapewnienie, by głos muzyków w różnorodnych kwestiach wpływających na ich życie i źródła utrzymania nie był ignorowany. Od wolności wyrazu po przystępną opiekę zdrowotną, od finansowania sztuki po neutralność sieci, od praw autorskich po własność mediów — FMC to niezależny głos podarowany muzykom reprezentującym wszystkie gatunki muzyczne.

Index on Censorship
Index on Censorship Londyn, Wielka Brytania

Index on Censorship to organizacja non-profit, która prowadzi na całym świecie kampanie i broni podstawowych praw do wolności słowa. Publikujemy prace cenzurowanych artystów, wspieramy dyskusję i monitorujemy zagrożenia dla wolności słowa. Index bezpośrednio wspiera grupy i indywidualne osoby, które zmagają się z cenzurą, prowadząc kampanie oraz udostępniając nasze stypendium Freedom of Expression Awards.

Get involved.

If you would like to register your interest in our Listen Better initiative, please fill out this form and tell us about your work. We’ll be issuing a call for applications in the Summer of 2018.

Często zadawane pytania

 • Why now?
  For 15 years we’ve focused our business on helping customers experience the life-changing power of music through wireless home audio. Now that we have the means, it’s time to fight for our values as a company.
 • Why these objectives?
  Our objectives work to fight against threats to music and sonic culture, while providing for artists and the next generation of creators to thrive.
 • What does Sonos know about activism?
  It’s vital that we recognize both our strengths and weaknesses as a business. Sonos is new to activism, which is why we’ve started with listening to and supporting the changemakers. Our goal is to lead from behind, using our voice when it can make a crucial impact and when our partners need us to. We are here to offer our unique resources, including expansive communications capabilities, financing, a large audience of music lovers and our relationships with artists.
 • How much is Sonos committing to this effort?
  We’ve committed $1.5 million in unrestricted grants over the next three years to fund grassroots organizations. We also donate product, provide employees paid volunteer time and offer up our spaces, such as our retail stores.
 • How often will you issue grants?
  Grants will be issued on an annual basis.
 • How do I apply?
  You can register your interest by filling out the form above. (Note that this is not an official application.) We’ll issue an open call for applications in Summer 2018.
 • How will this model of giving small grants make an impact?
  In designing our strategy for Listen Better, we conducted a lot of research and, more importantly, listened to grassroots organizations. We asked how Sonos could create the most positive impact for them. Our approach stemmed from these key learnings:
  • The most lasting change comes from the ground up. Every $1 invested by grant-makers in policy advocacy, community organizing and civic engagement provides a $115 return in community benefit, according to the National Committee for Responsive Philanthropy.
  • Traditional corporate foundations disproportionately support the largest NGOs. This leaves grassroots groups underfunded. About 2.3% of nonprofits account for 90% of total nonprofit revenue in the US, according to Nonprofit News. Large NGOs do deserve our support but we will aim to offer a balanced portfolio to effect lasting change.
  • Community-based endeavors are especially in need of support. We heard this loud and clear in our roundtable with activists. Local changemakers often struggle to find funding.
 • What’s the difference between Listen Better and Sonos Cares?
  Listen Better is our grantmaking wing of the organization, laser-focused on activism and music and sonic culture. Sonos Cares is our employee volunteer program, which allows our staff to devote their time to giving back to local communities. The two initiatives work closely together, and coordinate to help meet the needs of the organizations we work with.