Sonos ogłasza długotrwałe zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Sonos ogłasza plan działania na rzecz klimatu (Sonos Climate Action Plan), zobowiązując się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2030 i poziomu zerowego netto do roku 2040. Sonos rozpoczyna program zrównoważonego rozwoju produktów (Product Sustainability Program) w celu zmniejszenia oddziaływania swoich produktów na środowisko.

Santa Barbara, Kalifornia — 8 czerwca 2021 r. – Dziś firma Sonos (Nasdaq: SONO) przedstawiła swój pierwszy plan działania na rzecz klimatu (Climate Action Plan), który stanowi podstawę jej zobowiązania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Wdrożenie planu umożliwi osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości Sonos do roku 2030 i poziomu zerowego netto do roku 2040. Szczegóły planu podano w ramach sprawozdania Sonos Listen Better Report na rok 2021, oferując coroczny przegląd wysiłków na rzecz ESG (czynników związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym).

„Wprowadzając plan działania na rzecz klimatu rozpoczynamy nową fazę naszego zobowiązania na rzecz odpowiedzialności środowiskowej, zwiększając w całej firmie wysiłki na rzecz ograniczenia naszego wpływu” — powiedział Patrick Spence, dyrektor generalny Sonos. „Sonos to firma opierająca się na innowacyjności. Motywuje nas wyzwanie do innowacji i tworzenia lepszych rozwiązań dla naszych klientów i planety”.

Jasny i wymierny plan na rzecz ochrony klimatu dopełnia nowe podejście Sonos do zrównoważonego rozwoju produktów, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej, ponieważ ponad trzy czwarte emisji dwutlenku węgla Sonos można przypisać zużyciu energii w czasie cyklu życia każdego produktu.

Podejmowanie działania w związku z kryzysem klimatycznym

Firma Sonos podjęła współpracę z VitalMetrics w celu zmapowania śladu węglowego łańcucha wartości firmy — od pozyskiwania materiałów i opakowania, po użytkowanie produktu i zakończenie jego eksploatacji. Na podstawie tego sprawozdania bazowego dotyczącego środowiska firma Sonos opracowała plan działania na rzecz klimatu (Climate Action Plan), aby ukierunkować wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach największego oddziaływania firmy — produktach, łańcuchu dostaw i dystrybucji — oraz działaniach bezpośrednich.

„W celu wprowadzenia zmian koniecznych dla ochrony naszego środowiska w ciągu nadchodzących dekad wszystkie korporacje muszą w pierwszej kolejności zrozumieć pełny wpływ, jaki wywierają na środowisko. To pełna wyzwań praca obejmująca wiele obszarów działania i niezwykle cieszy nas, że Sonos staje na wysokości zadania” — powiedział Sangwon Suh, główny naukowiec w VitalMetrics. „Mam nadzieję, że więcej firm pójdzie ich śladem, aby opracować ambitne cele klimatyczne w oparciu o wiedzę naukową, i podejmie realne działania w celu ich realizacji”.

Koncentrując się przede wszystkim na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla związanej z produktem i działalnością operacyjną, wraz z wysokiej jakości, zweryfikowaną kompensacją, firma Sonos jest zaangażowana w osiągnięcie wyznaczonych sobie celów poprzez strategie w zakresie środowiska naturalnego, w tym regenerację i ochronę siedlisk. W przyszłym roku Sonos będzie współpracować z organizacją Sea Trees by Sustainable Surf, która pomoże w kompensacji emisji bezpośrednich Sonos, wykorzystując program ochrony ekosystemu morskiego w dziale wodnym Southern Cardamom w Kambodży.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że Sonos pomaga nam odbudować ekosystemy niebieskiego węgla na całym świecie i odwrócić zmiany klimatyczne, jednocześnie przynosząc zrównoważony rozwój korzystny dla lokalnych społeczności” — powiedział Kevin Whilden, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Sustainable Surf.

Plan działania na rzecz klimatu (Climate Action Plan) obejmuje również współpracę Sonos z organizacjami w celu wykorzystania dźwięku do poprawy stanu środowiska i finansowanie innowacyjnych badań bioakustycznych. Firma dołączyła również do inicjatywy Music Declares Emergency, aby wspierać ograniczenie oddziaływania na środowisko szeroko rozumianej branży.

„Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości dla Sonos i naszej planety. Rozpoczynamy tę podróż, wyznaczając sobie ambitne cele” — powiedział Deji Olukotun, dyrektor Sonos ds. polityki i społecznej odpowiedzialności biznesu. „Kryzys klimatyczny wymaga od wszystkich firm przyspieszonego tempa innowacji. Oznacza to współpracę z partnerami i wykorzystanie naszych zasobów oraz konstruktywnego partnerstwa w celu wywarcia możliwie największego wpływu”.

Transformacja projektu i wydajności produktów

Sonos od dawna uważa, że najwyższej jakości doznania dźwiękowe mogą iść w parze ze świadomością ekologiczną. Oprócz planu działania na rzecz klimatu firma Sonos ogłosiła dziś swój program zrównoważonego rozwoju produktów (Product Sustainability Program), którego celem jest obniżenie śladu węglowego i ogólnego oddziaływania produktów firmy na środowisko.

Firma przedstawiła krótko- i długoterminowe cele w zakresie efektywności energetycznej, materiałów, cyklu życia produktów oraz opakowań, a w tym roku przeprowadzi swoją pierwszą ocenę ekologicznego cyklu życia produktów.

  • Efektywność energetyczna: Zużycie energii przez produkty to najbardziej znaczący czynnik wpływający na ślad węglowy Sonos. Firma jest zaangażowana w poprawę efektywności energetycznej swojego portfolio produktów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezczynności i trybu uśpienia. Firma Sonos wprowadziła tryb uśpienia w Roam — dzięki czemu stał się on najbardziej energooszczędnym głośnikiem Sonos — a do roku finansowego 2023 tryb uśpienia posiadać będą wszystkie nowe produkty Sonos. Firma dąży do ograniczenia poboru mocy w czasie bezczynności do wartości poniżej 2 W, dla wszystkich produktów w portfolio, zaczynając od wszystkich produktów przenośnych w roku finansowym 2022.
  • Trwałość produktów: Sonos dąży do tego, by wytwarzane produkty służyły konsumentom przez długi czas i kontynuuje wsparcie dla każdego wypuszczonego na rynek głośnika. W roku finansowym 2021 firma rozpoczęła nowy proces: Design for Disassembly, który będzie uwzględniony podczas opracowywania wszystkich nowych głośników i komponentów, rozpoczynając od roku finansowego 2023. To podejście obejmuje wbudowanie funkcji — takich jak mocowania zamiast użycia kleju — które ułatwiają naprawę, odnowienie i recykling.
  • Materiały: Odpady elektroniczne (e-odpady) to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów na świecie. Sonos podejmuje wysiłki na rzecz wprowadzenia w przyszłości obiegu zamkniętego, w którym produkty będzie można poddać recyklingowi, aby wytworzyć nowe produkty Sonos. Do końca roku finansowego 2023 100% nowych produktów Sonos będzie powstawać z użyciem tworzyw sztucznych z recyklingu post-konsumenckiego zamiast pierwotnych tworzyw sztucznych, a nowe produkty będą w 100% bezhalogenowe.
  • Opakowanie: Kompleksowe podejście do obiegu zamkniętego produktów musi uwzględniać opakowania. Dla Sonos najwyższej jakości opakowanie oznacza również opakowanie odpowiedzialne. W tym roku firma Sonos w zasadniczy sposób zmodernizowała wzór opakowania, który teraz uwzględnia wykorzystanie własnego niestandardowego papieru kraft Sonos z certyfikacją FSC (Forest Stewardship Council). Papier ten został po raz pierwszy użyty w przypadku Roam i nadal będzie używany do pakowania nowych produktów wprowadzanych na rynek między rokiem finansowym 2022 a 2025. Do roku finansowego 2025 opakowania Sonos będą wykonywane z papieru w 100% pozyskiwanego w sposób odpowiedzialny, w tym z papieru pochodzącego z recyklingu post-konsumenckiego, z certyfikacją FSC lub wytworzonego z włókien pochodzenia roślinnego, ponieważ naszym celem jest całkowite wyeliminowanie tworzyw sztucznych z naszych opakowań. Firma kontynuuje ograniczanie wykorzystywania tworzyw sztucznych ze swoich opakowań, używając tworzyw sztucznych z recyklingu post-konsumenckiego, jeśli to konieczne.

Przekształcenie łańcucha dostaw i dystrybucji

W ramach swojego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju firma Sonos ogłosiła również dołączenie do Responsible Business Alliance (RBA), największej na świecie koalicji branżowej poświęconej odpowiedzialności społecznej biznesu w globalnych łańcuchach dostaw, i zobowiąże się do stopniowego dostosowania swoich własnych operacji do branżowych standardów społecznych, środowiskowych i etycznych przedstawionych w kodeksie postępowania RBA.

„Cieszy nas perspektywa, że Sonos wesprze naszą wizję firm napędzających wartość w zakresie zrównoważonego rozwoju dla pracowników, środowiska i przedsiębiorstw w całym globalnym łańcuchu dostaw” — powiedział Rob Lederer, CEO Responsible Business Alliance (RBA). „ Jako członek RBA Sonos dołącza do grona firm o podobnych poglądach, które są zaangażowane w poprawę warunków pracy i środowiska oraz działalności biznesowej poprzez najwyższe standardy i praktyki”.

W przyszłym roku Sonos sformalizuje swoje cele środowiskowe i dopracuje podejście do obszarów zainteresowania w łańcuchu dostaw oraz dystrybucji w swoim planie działania na rzecz klimatu (Climate Action Plan). Obejmuje to współpracę z głównymi dostawcami w celu poprawy ich poszczególnych śladów klimatycznych, a tam gdzie jest to możliwe także przeanalizowanie lokalizacji napraw oraz odnawiania.