Sieć organizacji charytatywnych

Częścią naszej wspólnej misji jest wyróżnianie wspieranych przez nas grup na wiele różnych sposobów — na stronie Sonos, w naszych mediach społecznościowych, na blogu oraz w naszych sklepach detalicznych. Na bieżąco śledź historie i wiadomości o niesamowitych aktywistach i liderach, którzy każdego dnia działają na rzecz promowania i ochrony muzyki w naszych społecznościach. Mamy nadzieję na zaangażowanie w te cele naszych klientów i członków naszej społeczności. Twój osobisty wkład możesz wnieść poprzez tę stronę.

Lato 2017: Granty inauguracyjne Listen Better

Nasza inauguracyjna tura grantów, każdy o łącznej wartości 15 000 USD, zostanie przeznaczona na wsparcie ważnych działań sześciu poniższych organizacji. Dowiedz się więcej o każdej z tych niesamowitych organizacji i jak możesz się zaangażować.

Access Now
Nowy Jork, NY

Access Now na całym świecie chroni i rozszerza prawa cyfrowe zagrożonych użytkowników. Skupia się nad połączeniem innowacyjnej polityki, globalnego rzecznictwa i bezpośredniego wsparcia technicznego w walce o otwartą i bezpieczną komunikację dla wszystkich.

Działania Access Now obejmują opracowywanie i promowanie zasad i zwyczajów poszanowania prawa. Grupa dąży do poszerzenia praw i norm światowych, które będą źródłem długoterminowych zmian systemowych w dziedzinie praw cyfrowych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, opracowując wnikliwe, prawomocne i przebadane wytyczne dla rządów, korporacji i społeczeństwa obywatelskiego.

Dźwignią rzecznictwa Access Now jest zaangażowanie użytkowników, odważne hasła wizualne i innowacyjne taktyki w kampaniach. Ich kampanie podzielają nasze stanowisko polityczne, niosą rzecznictwo bezpośrednio do sali parlamentarnych i sali posiedzeń korporacji, dostarczają bezpiecznych technologii w celu ochrony zagrożonych użytkowników i na skalę globalną mobilizują użytkowników Internetu do wywierania presji na wielkich tego świata. W przypadku braku otwartej, wolnej i bezpiecznej komunikacji Access Now zapewnia także zagrożonym użytkownikom rozwiązania technologiczne i porady w czasie rzeczywistym.

Article 19
Londyn, Wielka Brytania

ARTICLE 19 jest brytyjską organizacją praw człowieka założoną w 1987 roku, której działalność skupia się na obronie i promowaniu wolności słowa i wolności informacji na całym świecie. W walce o te prawa grupa angażuje się w kampanie we współpracy z partnerami na całym świecie. Jej cele to m.in:

  • Działalność w imię obrony wolności słowa, wszędzie tam, gdzie jest zagrożona. Działania te obejmują monitorowanie, badania, publikowanie, wsparcie, prowadzenie kampanii, ustalanie standardów i udział w sporach sądowych
  • Doradztwo w zakresie opracowywania przepisów chroniących wolność słowa i dostęp do informacji w krajach, które powstały w wyniku konfliktu, wojny i ludobójstwa
  • Prowadzenie kampanii mających na celu ochronę pluralizmu, niezależności i różnorodności poglądów w środkach masowego przekazu
  • Promowanie wolności wypowiedzi, w tym dostępu do informacji, jako fundamentalnych praw człowieka, które są podstawą innych praw
  • Popieranie przepisów wprowadzających swobodę dostępu do informacji, w celu zapewnienia przejrzystości i zachęcenia obywateli do zaangażowania

Freemuse
Kopenhaga, Dania

Freemuse głęboko wierzy, że sztuka nie może być przestępstwem. Jesteśmy międzynarodową organizacją praw człowieka broniącą wolności słowa artystów tworzących sztukę w dowolnej formie, a także wolności tych, którzy pragną cieszyć się i korzystać z tych ekspresji artystycznych i kulturowych. Opowiadamy się za tymi prawami poprzez kampanie w imieniu wybranych artystów i odbiorców oraz projekty, które chronią te wartości, rozliczając grupy z odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznego środowiska dla twórczości artystycznej i jej odbioru.

Freemuse zaczęło swoją podróż w 1998 roku, skupiając się na muzyce i cenzurze muzyków w czasie, gdy nie było żadnej organizacji, która zajmowałyby się tymi kwestiami. Od tamtego czasu rozszerzyliśmy działalność na wszystkie formy sztuki. Freemuse ma status specjalnego konsultanta w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC), dostarcza badań i wytycznych dotyczących kwestii wolności artystycznej na całym świecie.

Creative Time
Nowy Jork, NY

Przez ostatnie cztery dekady Creative Time zlecił i przedstawił opinii publicznej ambitne projekty artystyczne, w których udział wzięło tysiące artystów w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie — a nawet w przestrzeni kosmicznej. Ich działania kierowane są trzema głównymi wartościami: sztuka ma znaczenie, głos artystów jest ważny w kształtowaniu społeczeństwa, a przestrzeń publiczna jest miejscem wolnej ekspresji twórczej.

Creative Time zdobył sławę dzięki innowacyjnym i historycznym projektom, poczynając od Tribute in Light, instalacji dwóch bliźniaczych kolumn świetlnych, które sześć miesięcy po tragedii z 11 września rozbłysły nad dolnym Manhattanem przez reklamy poszerzające świadomość na temat wirusa HIV na autobusach po produkcję Paula Chana „Czekając na Godota” w Nowym Orleanie i wiele innych inicjatyw. Działają na rzecz przedstawiania sztuki zaangażowanej coraz szerszej publiczności, przekraczając bariery geograficzne, rasowe i społeczno-ekonomiczne.

Future of Music Coalition
Waszyngton, DC

Future of Music Coalition (FMC) to organizacja charytatywna z siedzibą w Waszyngtonie DC, która angażuje się we wsparcie sceny muzycznej, na której artyści mogą się rozwijać i są godziwie i przejrzyście wynagradzani za swoją pracę.

Muzyka to coś więcej niż handel i rozrywka, muzyka to budowanie społeczności i kreatywna komunikacja. W czasach, gdy wolność wypowiedzi staje w obliczu nowych przeszkód, sprawą wyższego rzędu jest zapewnienie artystom swobody wypowiedzi w studio, na scenie i nie tylko, by mogli dotrzeć do odbiorców i zbudować trwałą karierę.

Organizacja FMC dąży do tego celu stosując niekonwencjonalne badania i zasoby edukacyjne ułatwiające artystom zmianę modelów biznesowych oraz udzielając muzykom bezpośredniego wparcia, aby ich głos na temat licznych kwestii dotyczących ich życia i źródeł utrzymania został usłyszany. Od wolności słowa po przystępną opiekę zdrowotną, od finansowania sztuki po neutralność w sieci, od praw autorskich do własności mediów, FMC jest niezależnym głosem artystów wszystkich gatunków muzycznych.

Index on Censorship
Londyn, Wielka Brytania

Index on Censorship to organizacja charytatywna, która prowadzi kampanię na rzecz obrony podstawowych praw wolności słowa na całym świecie. Publikuje prace ocenzurowanych pisarzy i artystów, propaguje debatę na temat wolności słowa i śledzi jej zagrożenia. Index wspiera bezpośrednio grupy i osoby borykające się z cenzurą poprzez kampanie oraz przyznając stypendium Freedom of Expression.