Granty Listen Better

Listen Better zapewnia niewielkie dofinasowanie (5000-15 000 USD) dla organizacji charytatywnych zaangażowanych w inicjatywy oddolne, skupione na jednym z naszych pięciu kluczowych celów. Na początek przeznaczaliśmy 1,5 miliona dolarów na nieograniczone granty dla różnych organizacji na całym świecie przez najbliższe trzy lata. Nasza inauguracyjna tura grantów Listen Better (każdy o wartości 15 000 USD) została przyznana sześciu organizacjom, z którymi tego lata zasiedliśmy wokół okrągłego stołu i rozmawialiśmy o naglących, wymagających dofinansowania kwestiach: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, the Future of Music Coalition oraz Index on Censorship. Grupy te hojnie zgodziły się na dalsze doradztwo Sonos w zakresie naszych priorytetów i kluczowych strategii. Aby promować przyszłość muzyki i ją chronić potrzebny jest nam Twój głos. Użyj tego linku, aby powiedzieć nam kilka słów o swojej działalności.

Składanie wniosków: Zgłoszenia od kwalifikujących się do dofinansowania organizacji charytatywnych będzie można przesyłać na początku 2018 roku.

Wytyczne: Będziemy wspierać małe organizacje działające na poziomie lokalnym. Poza dopasowaniem do naszych kluczowych celów, aby otrzymać dofinansowanie grupy muszą spełnić także inne kryteria.