Nasze podejście — budowa sieci organizacji obywatelskich

Naszym zadaniem jest przede wszystkim słuchanie. Na początek do naszej siedziby w Bostonie zaprosiliśmy grupę czołowych aktywistów, aby zapytać ich, jak możemy skuteczniej wesprzeć działaczy pierwszej linii broniących podstawowych praw artystów oraz innych ważnych kwestii prawnych związanych z naszą misją. W rezultacie tych rozmów budujemy sieć organizacji charytatywnych zaangażowanych w inicjatywy oddolne, których działalność skupiona jest na naszych kluczowych celach. Zapewniając niewielkie dofinansowanie na wsparcie odważnych działań aktywistów i rzeczników, budujemy z nimi silne relacje — bez żadnych zobowiązań co do naszych produktów.

W inicjatywie Listen Better bierze udział Q-Tip, artysta z długą historią tworzenia zaangażowanej muzyki, który przez dziesięciolecia był dla nas inspiracją w dziedzinie sztuki i aktywizmu. Q-Tip od lat doradzał Sonos w wielu kwestiach, a jako doradca Listen Better będzie odgrywał główną rolę w kierowaniu naszą strategią, rozpowszechnianiu informacji o naglących problemach i angażowaniu większego grona osób. W tym duchu będziemy nadal budować nasze relacje i rozwijać naszą sieć, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że długotrwałe zmiany mają swoje źródło u podstaw.