KAN MUSIKK OVER HØYTTALERE ENDRE MÅTEN VI ER SAMMEN HJEMME?

The Music Makes it Home Study found that listening to music out loud leads to stronger relationships, more intimacy, happier families and more quality time spent together.

Ny forskning antyder mer intimitet, mer kvalitetstid, bedre mat og mer hjelp med å rydde opp

Undersøkelsen «Music Makes it Home» | Video

Santa Barbara, California, USA – 9. februar 9 2016 – i dag publiserte Sonos resultater fra en verdensomspennende undersøkelser som viser den forvandlende kraften ved å lytte til musikk over høyttalere hjemme. I undersøkelsen «Music Makes it Home var det klart at det å lytte til musikk spilt over høyttalere fører til sterkere forhold, mer intimitet, lykkeligere familier og mer kvalitetstid tilbrakt sammen. I henhold til undersøkelsen tilbringer folk som lytter til musikk over høyttalere hjemme mest, tre timer og tretten minutter mer per uke sammen med medlemmer av husholdningen deres enn de som lytter minst over høyttalere.

«Sonos-eiere har i årevis fortalt oss enestående historien om hvordan musikk har forvandlet husene deres til hjem», sa John MacFarlane, Sonos sin CEO. «Utfordringen har vært å fange opp denne forvandlingen vitenskapelig. Nå har vi en nyskapende tilnærming til å forstå fordelene av musikk hjemme.»

Undersøkelsen «Music Makes it Home» var et todelt prosjekt og ble utarbeidet for å bedre forstå om det å spille musikk over høyttalere i hjemmet kan endre hvordan vi knyttes til hverandre. I første fase ba Sonos 30 000 personer fordelt på åtte land om musikk og forholdene deres hjemme. Den andre fasen var et unikt eksperiment hvor vi sporet hva som skjedde når folk spilte musikk over høyttalere hjemme.

«Sannheten er at folk kan dele et hjem, men de deler ikke stort annet. Musikk kan muligens endre det ved å knytte alle sammen igjen», sa Dr. Daniel J. Levitin, nevroforsker, musiker og forfatter av den internasjonalt bestselgende boken This is Your Brain on Music. «Studien tar et viktig skritt forover for å vise hvordan lytting til musikk over høyttalere kan fobedre forhold mellom personer hjemme.»

Resultatene inkluderer:

  • Musikalske hjem har mer romantikk. Folk som sier de lytter til musikk over høyttalere sammen mest, har 67 prosent mer sex, og nesten en fjerdedel av folk ville gitt opp sex før musikk i henhold til undersøkeslsdata.
  • Undersøkelsen vår viser at det å lytte til musikk over høyttalere kan føre til mer lykke. Etter at musikk ble introdusert i hjemmet, rapporterte 43 prosent av deltakerne at de kjente seg elsket, en 87 prosent økning fra før det var musikk hjemmet.
  • Kjedelige ting kan bli mer moro. I undersøkelsen vår tror 83 prosent at det å gjøre husarbeid er lettere når de lytter til musikk.

  • 50 prosent av respondenter like bedre å lage mat mens de lytter til musikk. Dette ble understreket i eksperimentet hvor vi kunne se en økning i tiden tilbrakt sammen på kjøkkenet, med 20 prosent.

Deltakerhjem i eksperimentet varierer fra romkammerater til gifte partnere og videre flergenerasjonsfamilier, samt par som bor sammen for første gang. Med bruk av iPhone, Apple Watch, iBeacon og bevegelsesaktiverte kameraer, rekke forskjellige data ble innsamlet, inkludert daglige videojournaler som ga innsikt i hvordan musikk forvandler hjemmet.

Finn ut mer om studien «Music Makes it Home» og les den fullstendige rapporten påwww.musicmakesithome.com.

###

Undersøkelsen «Music Makes it Home» var en global undersøkelse som bestod av en digital undersøkele av 30 000 respondenter med bruk av et representativt utdrag fra paneler gitt av Survey Sampling International. Undersøkelsen ble foretatt mellom 29. desember 2015 og 8. januar 2016 i USA, Canada, Australia, Storbritannia, Nederland, Sverige, Tyskland og Frankrike. Undersøkelsen i hjem ble foretatt i 30 hjem på tver av de samme markedene som ble forhåndsscreenet og utvalgt basert på referansekriterier som at de levde med minst én annen person, hadde tilgang til høyhastighets Internett hjemme og eide ikke tidligere Sonos. Deltakere ble bedt om å leve én uke uten musikk og én uke med Sonos og strømmende musikk mellom 13. januar 2016 og 29. januar 2016. Data ble innhentet via Apple Watch, iPhone, iBeacon og bevegelsesaktiverte kameraer. Mer informasjon om undersøkelsen i hjem sin utforming og metode er tilgjengelig på www.musicmakesithome.com.

© 2004–2016 av Sonos Inc. Med enerett. Sonos og alle Sonos-produktnavn og -slagord er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc.