Hovedmål – konfrontere musikktrusler

Vårt mål er å støtte musikere og fostre en ny generasjon musikkelskere som er rustet til å lykkes i dagens økonomiske system. For å håndtere de økende truslene mot artister og oppfylle vår misjon, vil vi støtte forkjemperorganisasjoner på grasrotnivå under fem hovedmål:

  • Kjempe mot sensur av musikk og for uttrykksfrihet.
  • Forsvare digitale rettigheter og tilgang til informasjon for musikere og andre artister.
  • Tilby arenaer og verktøy for å sikre at musikere blir hørt.
  • Støtte musikkutdanning i lokalsamfunn som mangler ressurser.
  • Inspirere neste generasjons artister, teknikere, ingeniører og forskere.