Grasrotnettverk

En del av målet vårt er å gi gruppene vi støtter ekstra publisitet på mange forskjellige måter: På nettstedet til Sonos, via sosiale medier, på bloggen vår og i butikkene våre. Hold utkikk etter historier og oppdateringer om fantastiske aktivister og lokale ledere som jobber dag ut og dag inn med å fremme og beskytte musikk i lokalsamfunnene. Vi håper å kunne skape et engasjement som forener kundene våre og nettverket vårt. Du kan bruke denne siden som ressurs for å delta aktivt selv.

Sommeren 2017: Utdeling av de første «Listen Better»-stipendene

Den første runden med stipender på 15 000 USD hver, skal støtte disse seks organisasjonene i det viktige arbeidet de gjør. Les mer om hver av disse fantastiske gruppene og hvordan du kan hjelpe.

Access Now
New York

Access Now jobber med å forsvare og utvide de digitale rettighetene til brukere i fare, rundt om i verden. De jobber for å kombinere innovativ politikk, globalt påvirkningsarbeid og direkte teknisk støtte, og kjemper for åpen og sikker kommunikasjon for alle.

Fokuset i det politiske arbeidet til Access Now er på å utvikle og fremme en praksis og retningslinjer som respekterer rettigheter. Gruppen har som mål å fremme lover og globale normer som kan føre til langsiktige, systemiske endringer når det gjelder digitale rettigheter og nettsikkerhet. Og arbeidet for å oppnå dette går ut på å utvikle innsiktsfulle, rettighetsbaserte og veldokumenterte retningslinjer for myndigheter, bedrifter og sivilsamfunnet.

Access Now benytter et sterkt brukerengasjement, et dristig visuelt forsvar og innovative kampanjetaktikker i sitt påvirkningsarbeid. Kampanjene deres bringer politiske holdninger og anmodninger rett inn til de folkevalgte og til bedriftenes styrerom. De leverer dessuten sikker teknologi til brukere i fare, og mobiliserer internettbrukere over hele verden til å legge press på makthavere. Access Now tilbyr også teknologiløsninger og rådgivning i sanntid til brukere i fare, på steder der kommunikasjonen ikke er åpen, fri eller sikker.

Article 19
London, Storbritannia

ARTICLE 19 er en britisk menneskerettighetsorganisasjon grunnlagt i 1987, som har et bestemt mandat og fokus på å forsvare og fremme ytrings- og informasjonsfrihet verden rundt. Gruppen samarbeider med partnere over hele verden for retten til å utøve disse rettighetene. Prioriteringene til gruppen omfatter å:

  • Jobbe på vegne av ytringsfriheten der den er truet. Dette arbeidet inkluderer overvåkning, etterforskning/bakgrunnsundersøkelser, publisering, beslutningspåvirkning, kampanjer, standardsetting og rettslige prosedyrer.
  • Yte rådgivning om utvikling av lovverk for å beskytte ytrings- og informasjonsfrihet i land som opplever konflikter, krig og folkemord.
  • Holde kampanjer for å beskytte pluralisme, uavhengighet og mangfold i media.
  • Forsvare ytrings- og informasjonsfrihet som fundamentale menneskeretter, som er sentrale for å beskytte andre rettigheter.
  • Kjempe for en lovgivning som ivaretar informasjonsfrihet, for å sikre åpenhet og styrke innbyggeres medbestemmelsesrett.

Freemuse
København, Danmark

Freemuse mener at kunst ikke kan ansees som en forbrytelse. Det er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, som kjemper for og forsvarer uttrykksfriheten til folk som skaper kunst i enhver form, så vel som de som ønsker å ha glede av og oppleve kunstneriske og kulturelle uttrykk. Organisjasjonen kjemper for disse frihetene og på vegne av truede kunstnere og publikum med kampanjer, handlinger og prosjekter, som søker å beskytte disse verdiene, og ved å stille til ansvar grupper som er forpliktet til å tilby et trygt miljø for kunstnerisk virksomhet og erfaring.

Freemuse begynte sitt arbeid i 1998, og fokuserte spesifikt på musikk og sensur av musikere på et tidspunkt da det ikke fantes noen andre organisasjoner som satte fokus på disse problemene. Siden har de utvidet mandatet sitt til å dekke alle kunstformer. Freemuse har også konsulentstatus ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), og leverer forskningsdata og veiledning om problemer med kunstnerisk frihet globalt.

Creative Time
New York

I løpet av de siste fire tiårene har Creative Time bestilt og presentert ambisiøse offentlige kunstprosjekter som har involvert tusenvis av kunstnere i New York, i USA, i resten av verden – og nå til og med i verdensrommet. Arbeidet deres styres av tre kjerneverdier: Kunst er viktig, kunstnernes stemmer er viktige i utformingen av samfunnet, og det offentlige rom er et sted for kreative og frie uttrykk.

Creative Time har fått anerkjennelse for de innovative og meningsfylte prosjektene de har fått i gang ... fra Tribute in Light, de to lystårnene som opplyste Lower Manhattan i seks måneder etter 9/11 ... bussannonser som fremmer bevissthet om HIV ... til Paul Chans produksjon av «Mens vi venter på Godot i New Orleans», og mye mer. De har som mål å presentere kunst som er viktig for vår tid og å engasjere et bredt publikum som overkommer geografiske, etniske og sosioøkonomiske barrierer.

Future of Music Coalition
Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) er en ideell organisasjon med base i Washington D.C., som støtter et musikk-økosystem der artister kan blomstre og bli kompensert for arbeidet sitt på en rettferdig og transparent måte.

Musikk handler om mer enn kommersialisering og underholdning – det handler også om fellesskapsbygging og kreativ kommunikasjon. I en tid der uttrykksfriheten stadig møter nye trusler, er det viktigere enn noensinne å sørge for at et mangfold av artister har mulighet til å uttrykke seg fritt, nå ut til publikum og bygge bærekraftige karrierer, fra studioet til scenen og enda lenger.

FMC arbeider for å nå dette målet ved hjelp av forskning og informative ressurser (som hjelper artister med å håndtere stadig skiftende forretningsmodeller), og gjennom direkte påvirkningsarbeid for å sørge for at musikere blir hørt i saker som har betydning for deres liv og levebrød. Fra uttrykksfrihet til helsetjenester de har råd til å betale. Fra kunststøtte til nettnøytralitet. Fra opphavsrettigheter til mediaeierskap. FMC er en uavhengig stemme for musikere innen alle sjangre.

Index on Censorship
London, Storbritannia

Index on Censorship er en ideell organisasjon som kjemper for og forsvarer den grunnleggende retten til ytringsfrihet verden over. De publiserer arbeid av sensurerte forfattere og kunstnere, fremmer debatt og overvåker trusler mot ytringsfriheten. Index støtter grupper og enkeltpersoner som utsettes for sensur, direkte gjennom kampanjer og fellsskapet «Freedom of Expression Awards Fellowship».