«Listen Better»-stipender

«Listen Better» gir Sonos mulighet til å dele ut små stipender (på mellom 5000 og 15 000 USD) til ideelle organisasjoner på grasrotnivå, som jobber med ett eller flere av våre fem hovedmål.Til å begynne med har vi satt av 1,5 millioner USD til ubegrensede stipender de neste tre årene, som skal gå til grupper over hele verden. Vi har tildelt den innledende runden med «Listen Better»-stipender til de seks organisasjonene som deltok i rundebordsmøtene våre i sommer, og som skal hjelpe oss med å identifisere kjernesakene for framtidige stipendutdelinger: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, Future of Music Coalition og Index on Censorship. Disse gruppene har sjenerøst nok sagt seg villige til å fortsette å gi Sonos råd om hovedprioriteringer og strategier. For å kunne fortsette å fremme og beskytte musikkens framtid, vil vi gjerne høre fra dere. Bruk denne lenken for å fortelle oss hva dere driver med.

Søknader: Fra tidlig i 2018 vil vi begynne å ta imot søknader fra berettigede ideelle organisasjoner, som er interessert i å motta midler fra Sonos.

Retningslinjer: Vi støtter små organisasjoner som jobber på lokalt nivå. I tillegg til å jobbe med et eller flere av hovedmålene våre, må gruppene ha status som ideelle organisasjoner og oppfylle visse kriterier for å få utdelt midler.