VANLIGE SPØRSMÅL

Hvorfor nå?

I 15 år har virksomheten vår kun rettet seg mot at kundene våre skal få oppleve den livsendrende kraften i musikk, ved å lage og selge trådløse hjemmelydanlegg med fantastisk lyd. For å kjempe for verdiene våre som selskap må vi imidlertid gjøre mer.

Hvorfor musikk?

Hos oss i Sonos er musikk drivkraften i alt vi gjør. Den er selve kjernen vår. Vi tror på å beskytte universelle menneskerettigheter og friheter, men det er musikken som står i sentrum for vårt formål som virksomhet. Og gjennom å jobbe for å beskytte og fremme musikk, handler vi i tråd med overbevisningen vår om at større frihet for musikk også betyr større frihet for alle andre uttrykksformer, som journalistikk, film og protestbevegelser, og vice versa.

Er det nødvendig å beskytte og fremme musikken? Den ser da ut til å greie seg helt fint.

Dessverre står musikken i dagens verden overfor stadig flere trusler. Altfor mange artister blir hindret av mangel på uttrykksfrihet og tilgang til informasjon. Og mange lokalsamfunn mangler arenaer og ressurser for å gjøre musikerne hørt. Dette fører til at vi ikke makter å oppfostre en ny generasjon musikkelskere som er rustet til å lykkes i dagens økonomiske system. Musikk, i likhet med film, er utsatt for flere brudd på den kunstneriske friheten enn noen andre kunstformer. Greier vi ikke å beskytte musikken, greier vi heller ikke å beskytte den grunnleggende retten til frihet for alle mennesker.

Hva vet Sonos om aktivisme?

Det er derfor vi bestemte oss for å lytte til og støtte aktivister. Det er viktig at vi som selskap anerkjenner både styrkene og svakhetene våre. Vi vet bedre enn noen andre hvordan man lager fantastiske høyttalere og kobler dem trådløst sammen. Vi er ikke aktivister. Det er andre som er gode til slikt arbeid. Vi ønsker imidlertid å bruke de unike ressursene våre – de brede kommunikasjonsmulighetene, de økonomiske ressursene, et stort publikum som deler kjærligheten til musikk og det solide forholdet til musikkartister – til å stå til tjeneste for aktivist-organisasjonene. Og med tiden, ved å lytte, kan vi lære å bli aktivister selv og bygge troverdighet på dette området.

Handler det bare om uttrykksfrihet? Musikere står overfor mange hindringer.

Dette handler om mye mer enn uttrykksfrihet. Vi har identifisert fem hovedmål som skal støtte vår misjon om å beskytte og fremme musikkens framtid. Disse er å:

 • Kjempe mot sensur av musikk og for uttrykksfrihet for artister som mangler ressurser.
 • Forsvare digitale rettigheter og tilgang til informasjon for musikere og andre artister.
 • Tilby arenaer og verktøy for å sikre at musikere blir hørt.
 • Støtte musikkutdanning i lokalsamfunn som mangler ressurser.
 • Inspirere neste generasjons artister, teknikere, ingeniører og forskere.

Hvor stor er innsatsen vår?

Vi har satt av 1,5 millioner USD til ubegrensede stipender de neste tre årene, som skal gå til grasrotorganisasjoner som jobber for et eller flere av de fem hovedmålene våre.

Hvordan vil dere oppsummere tilnærmingen deres? Hva er det som gjør den annerledes?

Tilnærmingen vår er utformet for å oppnå en meningsfylt og varig effekt i tråd med vår misjon ved å følge disse fem hovedprinsippene:

 • Starte lokalt – bygge et globalt nettverk av ideelle organisasjoner på grasrotnivå.
 • Støtte bredt – gi moderate stipender til flere grupper.
 • Tilby plass – for å hjelpe aktivister med å gjøre det de kan best.
 • Lytte og lære – legge grunnlaget for å kunne bruke stemmen vår på et senere tidspunkt.
 • Bevare fokus – la målene for vår misjon veilede oss hele veien.

Hvor ofte deler dere ut stipender?

I begynnelsen av 2018 vi vil lansere stipendplattformen «Listen Better» og dele ut en innledende runde med stipender. Deretter vil stipender bli delt ut årlig.

Hvordan søker jeg?

Når stipendplattformen «Listen Better» blir lansert, kan du starte søknadsprosessen på denne nettsiden. I mellomtiden kan du oppgi personopplysningene dine her, for å få tilsendt oppdateringer om all «Listen Better»-aktivitet.

Hvordan vil denne modellen med å dele ut små stipender kunne gjøre en forskjell?

Da vi utformet strategien for «Listen Better», gjennomførte vi mange undersøkelser, og viktigst av alt, vi lyttet til grasrotorganisasjonene som jobber direkte med å skape forandringer i tråd med vår misjon og våre mål. Vi stilte spørsmålet: Hva er den beste måten Sonos kan skape en positiv innflytelse for dere og andre organisasjoner som deres på? Vår tilnærming bygger på denne viktige lærdommen:

 • Varige endringer starter på bunnen. Hver dollar som investeres i tilskuddsordninger til påvirkningsarbeid rettet mot politisk påvirkning, samfunnsorganisering og samfunnsengasjement, gir en tilbakebetaling på 115 dollar i samfunnsfordeler, ifølge National Committee for Responsive Philanthropy.
 • Tradisjonelle bedriftsstiftelser støtter oftest kun de største frivillige organisasjonene, noe som fører til at grasrotgrupper ikke blir finansiert. 2,3 % av de ideelle organisasjonene i USA står for 90 % av totalomsetningen for ideelle organisasjoner i landet, ifølge Nonprofit News.
 • Tiltak i lokalsamfunnene har særlig behov for støtte. Dette kom helt klart frem under rundebordsmøtene våre med aktivister.