Vår metode – bygge et grasrotnettverk

Vår rolle er først og fremst å lytte. Og vi begynte med å invitere en gruppe ledende aktivister for uttrykksfrihet til kontorene våre i Boston. Vi spurte dem på hvilken måte Sonos best kan støtte de som jobber direkte med å beskytte artisters grunnleggende rettigheter og andre komplekse, politiske spørsmål som er relevante for misjonen vår. Resultatet av disse samtalene er at vi har begynt å utvikle et nettverk av ideelle organisasjoner på grasrotnivå, som jobber med hovedmålene våre. Vi vil dele ut små stipender for å støtte modig aktivist- og påvirkningsarbeid, og slik investere i solide relasjoner – uten noen binding til produktene våre.

En viktig støttespiller for «Listen Better»-initiativet er Q-Tip, en artist som lenge har lagd musikk for å oppnå positive endringer i samfunnet, og som har inspirert oss i mange tiår med sin kunst og aktivisme. Q-Tip har vært rådgiver for Sonos i flere år, og han kommer til å spille en viktig rolle i å veilede utdelingsstrategien vår, hjelpe til med å spre budskapet om viktige musikksaker, og oppmuntre flere personer til å engasjere seg. Det er i denne ånden vi vil fortsette å utvikle relasjonene våre og utvide nettverket vårt, fordi vi vet at varige endringer starter på bunnen.