Om

Hos oss i Sonos er musikk drivkraften i alt vi gjør. Vi lager produkter som både gjør tilgang til musikk i hjemmene enklere, og som gir best mulig lydkvalitet – akkurat slik artistene ville likt at musikken deres ble hørt. Vi er imidlertid klar over at musikken i dagens verden står overfor stadig flere trusler. Altfor mange artister blir hindret av mangel på uttrykksfrihet. Noen risikerer til og med å bli fengslet eller drept, kun for å ha delt sangene sine på Internett. Mange lokalsamfunn mangler dessuten arenaer og ressurser for å gjøre musikerne hørt. Til sammen fører dette til at vi ikke makter å oppfostre en ny generasjon musikkelskere som er rustet til å lykkes i dagens økonomiske system.  

For å gjøre noe med dette har vi i Sonos satt oss som mål å fremme og beskytte musikkens fremtid. Det nye initiativet vårt, «Listen Better», vil gjøre selskapet vårt i stand til å handle på en meningsfull måte og i tråd med vårt musikkverdisyn.