I Sonos går vi inn for å lytte, lære og bygge et fellesskap for å fremme og beskytte musikkens fremtid. Dette gjør vi ved å bruke virksomheten vår til å støtte personer som konfronterer musikktrusler, og ved å jobbe for å gjøre musikk til en viktig del av alles liv.


Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra ideelle organisasjoner over hele verden, som jobber med «Listen Better»-hovedmålene våre:

  • Kjempe mot sensur av musikk og for uttrykksfrihet.
  • Forsvare digitale rettigheter og tilgang til informasjon for musikere og andre artister.
  • Tilby arenaer og verktøy for å sikre at musikere blir hørt.
  • Støtte musikkutdanning i lokalsamfunn som mangler ressurser.
  • Inspirere neste generasjons artister, teknikere, ingeniører og forskere.

Prosessen for å søke om stipender er under utarbeidelse og vil bli lansert tidlig i 2018. Foreløpig ber vi deg om å fylle ut dette skjemaet og fortelle oss litt om organisasjonen din og hva dere driver med, slik at vi kan kontakte dere angående muligheter til å søke om midler senere. Teamet vårt vil ta kontakt snarlig!