Listen Better

Sonos wil dat iedereen de kans krijgt beter te luisteren. Al vijftien jaar helpen we met onze producten klanten te ervaren hoe muziek je leven kan veranderen. Onze onderneming is gestaag gegroeid en nu we in de positie verkeren dat we meer kunnen doen, hebben we Listen Better geïntroduceerd. Dit is een initiatief dat in het verweer komt tegen de krachten die de muziek- en geluidscultuur bedreigen.

De muziek- en geluidscultuur worden bedreigd.

Overal ter wereld lopen musici die zich aan het front van maatschappelijke bewegingen bevinden het risico te worden vervolgd en bestraft. Sommigen moeten zelfs hun leven riskeren. Almachtige poortwachters dreigen creatieve kunstenaars monddood te maken en te voorkomen dat het publiek toegang krijgt tot hun werk. Vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen hebben moeite gehoord te worden. Niet alleen als musici en kunstenaars, maar ook op minder in het oog springende gebieden, zoals productie en liedjes schrijven. En belangrijke grassrootsorganisaties die deze zaken willen aanpakken hebben te maken met overbelaste vrijwilligers en hele kleine budgetten.

Wij helpen met een andere vorm van activisme.

We beginnen allereerst met luisteren door kleine groepen pionierende activisten en vertegenwoordigers van non-profitorganisaties van over de hele wereld bij elkaar te brengen om meer te weten te komen over hun werk en hoe wij hun inspanningen op echt zinvolle wijze kunnen ondersteunen.

Met inzet van de unieke middelen van ons bedrijf, met inbegrip van geld, producten, ruimte en reikwijdte, werken we samen met organisaties om de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Censuur van muziek bestrijden en vrijheid van meningsuiting stimuleren.
 • Ervoor zorgen dat het internet en nieuwe technologieën diversiteit en gelijkwaardige toegangsmogelijkheden tot de geluidscultuur stimuleren.
 • Muziekonderwijs ondersteunen in achtergestelde gemeenschappen om de volgende generatie kunstenaars, technici en wetenschappers te inspireren.

We hebben $ 1,5 miljoen aan toelages waaraan geen restricties zijn verbonden gereserveerd voor de komende drie jaar om geselecteerde non-profitorganisaties bedragen van $ 5,000 tot $ 15,000 te kunnen bieden. Wereldwijd stellen wij onze winkels en ruimtes open voor het organiseren van events en we werken samen met ons netwerk van culturele influencers om extra aandacht te vragen voor de doelstellingen van de organisaties die wij financieel steunen.

Een grassrootsnetwerk stimuleren.

Vanuit onze missie willen we aandacht vragen voor activistische groeperingen in de frontlinie en betrokkenheid stimuleren voor hun werk. Blijf ons volgen voor verhalen en updates over hoe deze organisaties een bijdrage leveren en zie hoe jij ze kunt helpen.

Aandacht voor de volgende generatie - STEAM

In de producten van Sonos zijn kunst, technologie en engineering verenigd. Dat is de reden waarom Listen Better ook organisaties steunt die zich bezighouden met wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (in het Engels Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics - STEAM). We werken samen met dynamische organisaties in onze gemeenschappen om ervoor te zorgen dat de volgende generatie ook klaar staat om te genieten van creativiteit en geluidscultuur.

De eerste Listen Better-toelages

De volgende zes organisaties hebben elk een toelage ontvangen van $ 15.000 ter ondersteuning van het geweldige werk dat ze doen. Klik voor meer informatie.

Access Now
Access Now New York, NY

Access Now verdedigt de digitale rechten van wereldwijde gebruikers die blootgesteld zijn aan risico's. Ze richten zich op het combineren van innovatief beleid, wereldwijde belangenbehartiging en rechtstreekse technische ondersteuning. Bovendien zetten ze zich in voor open en veilige communicatie voor iedereen.

Het beleidswerk van Access Now legt de focus op het ontwikkelen en promoten van praktijken en beleidsregels die rechten respecteren. De groep wil wetten en wereldwijde standaarden stimuleren die leiden tot langdurige, diepgaande veranderingen op het gebied van digitale rechten en online veiligheid, waarbij inzichtelijke, op rechten gebaseerde en grondig onderzochte beleidsrichtlijnen worden ontwikkeld voor overheden, bedrijven en de maatschappij.

Op het gebied van belangenbehartiging, maakt Access Now gebruik van vergaande gebruikersbetrokkenheid, opvallende visuele belangenbehartiging en innovatieve campagnetactieken. Met hun campagnes brengen ze hun beleidsstandpunten en wensen op het gebied van belangenbehartiging rechtstreeks onder de aandacht van de politiek en grote bedrijven, verpakken en bezorgen ze veilige technologieën ter bescherming van gebruikers die risico's lopen en mobiliseren ze wereldwijde internetgebruikers om druk uit te oefenen op de machtigen der aarde. Access Now biedt ook technologische oplossingen en realtime advies aan gebruikers die risico lopen in omstandigheden waar niet open, gratis of veilig gecommuniceerd kan worden.

ARTICLE 19
ARTICLE 19 Londen, Verenigd Koninkrijk

ARTICLE 19 is een Britse mensenrechtenorganisatie die werd opgericht in 1987 met een speciaal mandaat en aandacht voor het verdedigen en promoten van de wereldwijde vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie. De groep voert campagne in samenwerking met partners overal ter wereld voor het recht om deze rechten uit te oefenen. Hun prioriteiten zijn:

 • Optreden uit naam van de vrijheid van meningsuiting waar deze wordt bedreigd Hierbij houden ze zich bezig met monitoring, onderzoek, publicatie, belangenbehartiging, campagnevoering, standaardbepaling en procesvoering
 • Advies geven over de ontwikkeling van wetgeving ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie in landen die te maken hebben gehad met conflicten, oorlog en genocide
 • Campagne voeren ter bescherming van pluralisme, onafhankelijkheid en verscheidenheid van meningen in de media
 • Verdedigen van de vrijheid van meningsuiting, waaronder vrijheid van informatie, als fundamenteel mensenrecht dat centraal staal in de bescherming van andere rechten
 • Zich inzetten voor wetgeving rond vrijheid van informatie om transparantie te garanderen en deelname door burgers te bevorderen
Freemuse
Freemuse Kopenhagen, Denemarken

Freemuse is van mening dat kunst geen misdaad is. Wij zijn een internationale mensenrechtenorganisatie die vrijheid van meningsuiting voorstaat en verdedigt voor mensen die op welke manier dan ook kunst voortbrengen en voor al diegenen die artistieke en culturele uitingen willen ervaren en daarvan willen genieten. We bepleiten deze vrijheden voor en namens specifieke artiesten en doelgroepen door middel van campagnes, acties en projecten die tot doel hebben deze waarden te beschermen. We laten groepen rekenschap afleggen die verplicht zijn een veilige omgeving te bieden voor artistieke creaties en belevingen.

Freemuse zag het levenslicht in 1998 toen de organisatie zich specifiek richtte op muziek en de censuur van musici in een tijd waarin er nog geen organisatie bestond die aandacht schonk aan deze kwesties. Sindsdien is ons mandaat uitgebreid naar alle vormen van kunstuiting. Freemuse heeft binnen de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties een speciale raadgevende status en voorziet de raad van onderzoek en advies op het gebied van wereldwijde kwesties rondom artistieke vrijheid.

Creative Time
Creative Time New York, NY

De afgelopen vier decennia heeft Creative Time duizenden kunstenaars uitgenodigd ambitieuze publieke kunstprojecten te creëren in New York, in heel Amerika, overal ter wereld - en onlangs zelfs in de ruimte. In hun werk laten ze zich leiden door drie kernwaarden: kunst is belangrijk, de mening van kunstenaars speelt een grote rol in de vorming van de maatschappij, en publieke ruimtes zijn plekken waar creatieve en vrije expressie mogelijk moet zijn.

Creative Time staat bekend om de innovatieve en betekenisvolle projecten die de organisatie heeft laten ontwikkelen, van Tribute in Light, de twee lichtbakens die Lower Manhatten zes maanden na 9/11 verlichtten, tot advertenties op bussen om aandacht te vragen voor HIV, de productie van Waiting for Godot in New Orleans door Paul Chan en nog veel meer. Hun streven is kunst te presenteren die belangrijk is voor onze tijd en daarbij een breed publiek te betrekken die geografische, etnische en socio-economische grenzen overschrijdt.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) is een non-profitorganisatie uit Washington D.C. die een muzikaal ecosysteem ondersteunt waarin artiesten tot bloei kunnen komen en eerlijk en transparant worden beloond voor hun werk.

Muziek draait om meer dan handel en entertainment - het draait ook om het creëren van gemeenschappen en creatieve communicatie. In een tijd waarin vrijheid van meningsuiting opnieuw wordt bedreigd, is het belangrijker dan ooit dat uiteenlopende artiesten de mogelijkheid krijgen zich in vrijheid uit te drukken, publiek te bereiken en langdurige carrières op te bouwen, van de studio tot het podium en verder.

FMC werkt aan dit doel via origineel onderzoek, educatieve middelen die artiesten helpen veranderende bedrijfsmodellen te doorgronden, en directe belangenbehartiging om te zorgen dat musici inspraak hebben in alle kwesties die van invloed zijn op hun leven en levensonderhoud. Van vrijheid van meningsuiting tot betaalbare gezondheidszorg, van kunstfinanciering tot internetneutraliteit, van auteursrecht tot eigendom van de media - FMC is een onafhankelijke partij die musici van alle genres vertegenwoordigt.

Index on Censorship
Index on Censorship Londen, Verenigd Koninkrijk

Index on Censorship is een non-profitorganisatie die wereldwijd campagne voert voor vrijheid van meningsuiting en het fundamentele recht daarop verdedigt. Wij publiceren werk van gecensureerde schrijvers en kunstenaars, stimuleren het debat en monitoren zaken die een bedreiging vormen voor de vrijheid van meningsuiting. Door middel van campagnes en de Freedom of Expression Awards Fellowship biedt Index rechtstreekse ondersteuning aan groepen en personen die onder censuur staan.

Doe ook mee.

Ben je geïnteresseerd in ons Listen Better-initiatief, vul dan dit formulier in en vertel ons over wat je doet. In de zomer van 2018 zullen we een oproep doen voor aanmeldingen.

Veelgestelde vragen

 • Waarom nu?
  Al 15 jaar helpen we met onze draadloze home-audio klanten ervaren hoe muziek je leven kan veranderen. Nu we de middelen hebben, is het tijd om als bedrijf te vechten voor onze waarden.
 • Waarom deze doelstellingen?
  Onze doelstellingen zijn gericht op het bestrijden van zaken die muziek en de sonic culture bedreigen. Tegelijkertijd willen we artiesten en de volgende generatie creatieve mensen de kans bieden zich te ontplooien.
 • Wat weet Sonos over activisme?
  Het is cruciaal dat wij als bedrijf onze sterke en zwakke punten kennen. Sonos is een nieuwkomer als het gaat om activisme. Daarom zijn we begonnen met het luisteren naar en steunen van changemakers. We willen niet in de voorhoede staan, maar vanuit de achterhoede steun bieden. Door onze stem te laten klinken op momenten dat die van cruciale invloed kan zijn en wanneer onze partners dat nodig hebben. We zijn er om onze unieke middelen ter beschikking te stellen, zoals uitgebreide communicatiemogelijkheden, financiering, een groot uit muziekliefhebbers bestaand publiek en onze relaties met artiesten.
 • Hoeveel heeft Sonos hiervoor vastgelegd?
  Voor de komende drie jaar hebben we $ 1,5 miljoen aan toelages waaraan geen restricties zijn verbonden gereserveerd voor het financieren van grassrootsorganisaties. Verder doneren we producten, betalen we medewerkers voor tijd besteed aan vrijwilligerswerk en stellen we ruimtes, zoals onze winkels, beschikbaar.
 • Hoe vaak gaan jullie toelages toekennen?
  Toelages worden op jaarbasis toegekend.
 • Hoe meld ik me aan?
  Je kunt je interesse aangeven door het bovenstaande formulier in te vullen. (N.B. Dit is geen officiële aanmelding.) In de zomer van 2018 zullen we een open oproep voor aanmeldingen doen.
 • Hoe zal dit model, dat gericht is op het verstrekken van kleine toelages, verschil maken?
  Tijdens het ontwikkelen van onze strategie voor Listen Better, hebben we veel onderzoek gedaan en bovendien geluisterd naar grassrootsorganisaties. We vroegen ze op welke manier Sonos het meeste voor ze zou kunnen betekenen. Onze aanpak is gebaseerd op de volgende belangrijke uitkomsten:
  • Verandering die van onderaf begint, duurt het langst. Volgens de Amerikaanse National Committee for Responsive Philanthropy levert elke $ 1 die door toelageverstrekkers wordt geïnvesteerd in lobbyactiviteiten, het organiseren van de gemeenschap en maatschappelijke betrokkenheid $ 115 op aan voordeel voor de samenleving.
  • Traditionele bedrijfsstichtingen geven naar verhouding veel meer steun aan de grootste NGO's. Grassrootsgroepen moeten het hierdoor met veel minder doen. Volgens Nonprofit News ontvangt ongeveer 2,3% van de NGO's 90% van de totale non-profit-inkomsten in de VS. Grote NGO's verdienen zeker onze steun, maar we willen een evenwichtige portefeuille bieden om duurzame verandering mogelijk te maken.
  • Vooral op de gemeenschap gerichte activiteiten hebben steun nodig. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens onze gesprekken met activisten. Lokale changemakers kunnen vaak moeilijk financiering krijgen.
 • Wat is het verschil tussen Listen Better en Sonos Cares?
  Listen Better is de afdeling van onze organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van toelages, specifiek gericht op activisme en muziek en de sonic culture. Sonos Cares is ons vrijwilligersprogramma voor medewerkers. Ons personeel kan tijd vrijmaken om iets terug te doen voor lokale gemeenschappen. De twee initiatieven werken nauw samen, ook bij het voorzien in de behoeften van de organisaties waarmee we werken.