Het leven van kinderen veranderen door muziekonderwijs.

Sonos Soundwaves steunt wereldwijd goed muziekonderwijs en biedt zo minderbedeelde kinderen de kans om creatief te denken, onderwijsresultaten te verbeteren, sociale vaardigheden te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Door in onze lokale gemeenschappen samen te werken met non-profit organisaties en hen te steunen via financiële bijdragen, productdonaties en vrijwilligerswerk door onze medewerkers, willen we 100.000 uur aan muziekonderwijs bieden.

Onze roots liggen in de muziek en technologie. Dat is waarom we zo graag de volgende generatie artiesten en innovators willen steunen. Muziekonderwijs stimuleert creativiteit, laat kinderen kennismaken met wetenschap en technologie en helpt hedendaagse vaardigheden ontwikkelen. En het kan de prestatiekloof tussen arme leerlingen en hun meer bevoordeelde leeftijdsgenoten overbruggen.

Onze aanpak

Via een combinatie van financiële bijdragen, productdonaties en vrijwilligerswerk door onze medewerkers werken we samen met non-profit organisaties op het vlak van muziekonderwijs in onze lokale gemeenschappen om hun werk te steunen en versterken.

Onze partners

Onze non-profit partners gebruiken innovatieve manieren om overal ter wereld minderbedeelde jongeren te bereiken. Van naschoolse muziekprogramma's en het doneren van muziekinstrumenten tot lesgeven in geluidstechniek met geavanceerde technologie. Ze gebruiken hun expertise om jongeren kennis te laten maken met het plezier van muziek en creatief onderwijs.

Notes for Notes
United Borders
Zumix
Moxi
Urban Arts Partnership
SB Symphony
Silver Lake Conservatory
Sing
The Residency
The Song Room

Veelgestelde vragen

 • Wat is Sonos Soundwaves?
  Soundwaves is een programma gericht op maatschappelijke ontwikkeling dat door Sonos in het leven is geroepen om overal ter wereld muziekonderwijs voor jongeren te steunen. Op basis van de sterke connecties die we hebben met onze lokale gemeenschappen, werken we samen met non-profit organisaties. We voorzien ze van financiële bijdragen, productdonaties en vrijwilligerswerk door onze medewerkers. Ons doel is minderbedeelde leerlingen 100.000 uur aan goed muziekonderwijs te bieden.
 • Waarom richt Sonos zich op muziekonderwijs?
  We willen de volgende generatie makers helpen tot bloei te komen. Muziekonderwijs voedt creativiteit, stimuleert samenwerking en helpt leerlingen zich essentiële 21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. Sonos werd opgericht om mensen geluidservaringen te bieden die echt de moeite waard zijn, en veel van onze medewerkers zijn gedreven musici. Muziek vormt de kern van onze waarden.
 • Hoe kan ik een financiële bijdrage van Sonos aanvragen?
  Ons aanvraagproces verloopt over het algemeen op basis van uitnodiging. Van tijd tot tijd kunnen wij organisaties in specifieke locaties uitnodigen om een aanvraag in te dienen. De beste manier om op de hoogte te blijven is door onze website te bezoeken of ons te volgen op sociale media. Aan onze toelagen zijn geen voorwaarden verbonden. Dit betekent dat we onze financiële bijdragen niet koppelen aan specifieke projecten. We kunnen wel eisen dat het geld in een bepaalde locatie wordt gebruikt als de organisatie in meerdere gebieden actief is.
 • Wat weet Sonos over muziekonderwijs?
  We werken al een aantal jaar met groepen die zich bezighouden met muziekonderwijs. Onlangs hebben we op verschillende plekken op de wereld rondetafelgesprekken georganiseerd met activisten, non-profit organisaties, changemakers en Sonos-medewerkers over hoe onze organisatie overal ter wereld een positieve impact zou kunnen hebben op de maatschappij. Toen we keken naar onze waarden en middelen, kwam daar een duidelijke match met muziekonderwijs uit naar voren.
 • Waar zal Soundwaves actief zijn?
  Soundwaves zal sterke roots hebben in de gemeenschappen waar zich vestigingen van Sonos bevinden.
 • Gaat Sonos zijn eigen organisatie voor muziekonderwijs oprichten?
  Nee. We werken samen met organisaties die zich in de frontlijn van muziekonderwijs bevinden en bieden hen onze unieke middelen om hun werk te steunen en versterken.
 • Hoe zal deze betrokkenheid verschil maken?
  We bieden organisaties toelagen zonder daar voorwaarden aan te verbinden, omdat wij er vertrouwen in hebben dat zij weten hoe ze middelen het beste kunnen inzetten. Het is bewezen dat muziekonderwijs van blijvende invloed is op leerlingen. Het vergroot de creativiteit en taalvaardigheid en verbetert onderwijsresultaten en sociale vaardigheden. Muziek is onze passie en we zullen ervoor zorgen dat we wereldwijd 100.000 uur aan goed muziekonderwijs mogelijk maken.
 • Wat is het verschil tussen Sonos Soundwaves en Listen Better?
  Soundwaves is ons programma gericht op maatschappelijke ontwikkeling. Soundwaves is voortgekomen uit Listen Better, een initiatief waarbij we met activisten, non-profit organisaties en changemakers van overal ter wereld spraken om te zien waar en hoe we het beste steun zouden kunnen bieden.