Sonos præsenterer langsigtet engagement i bæredygtighed

Med ny klimahandlingsplan ønsker Sonos at blive CO2-neutral i 2030 og emissionsfri senest i 2040. Det nye program skal reducere produkternes samlede indvirkning på miljøet.

I dag introducerede Sonos sin første klimahandlingsplan som grundlag for sit engagement i en mere bæredygtig fremtid. Planen skal gøre Sonos’ værdikæde CO2-neutral i 2030 og gøre Sonos emissionsfri i 2040. Den blev offentliggjort i Sonos’ Listen Better-rapport for 2021, der giver et årligt overblik over virksomhedens ESG-indsats.

“Med vores klimahandlingsplan tager vi hul på en ny fase af vores engagement i miljøansvar og øger indsatsen over hele linjen for at reducere vores påvirkning,” sagde Patrick Spence, CEO for Sonos. “Sonos har innovation som sin grundsten, og vi tager udfordringen på for at innovere og skabe bedre løsninger for vores kunder og planeten.”

Udover en klar og målbar klimaplan introducerede Sonos også en ny tilgang til produktbæredygtighed med et øjeblikkeligt mål om at forbedre energieffektiviteten, fordi mere end tre fjerdedele af Sonos’ CO2-udledning kan tilskrives den energi, der bruges i løbet af det enkelte produkts samlede livscyklus.

Tager klimakrisen alvorligt

Sonos er gået sammen med VitalMetrics for at afdække klimaaftrykket fra Sonos' egen værdikæde, lige fra indkøb af materialer og emballage, brug af produkterne og til end-of-life. Ud fra denne rapport har Sonos udviklet en handlingsplan for reduktion af udledningen af drivhusgasser på de områder, hvor påvirkningen er størst: produkter, forsyningskæde og distribution og drift.

“For at kunne foretage de ændringer, der er nødvendige for at beskytte miljøet i de kommende årtier, er man nødt til at forstå den samlede indvirkning, man har på miljøet. Det er en svær og stor opgave, og vi er glade for, at Sonos fokuserer på indsatsen,” sagde Sangwon Suh, chefforsker hos VitalMetrics. “Jeg håber, at flere virksomheder vil følge trop og udarbejde ambitiøse videnskabsbaserede klimamål og handle for at opfylde dem.”

Med fokus på produkt- og driftsmæssige CO2-reduktioner vil Sonos nå sine mål gennem bl.a. genopretning og bevaring af naturlige habitater. Det kommende år går Sonos sammen med Sea Trees by Sustainable Surf for at udligne Sonos’ direkte udledninger med et havøkosystemprojekt i Cambodja.

“Vi er glade for, at Sonos vil støtte genopretningen af de blå økosystemer rundt omkring i verden, modvirke klimaforandringer og samtidig skabe positive bæredygtige udviklingsfordele for lokalsamfund,” sagde Kevin Whilden, Co-Founder og Executive Director for Sustainable Surf.

Klimahandlingsplanen indbefatter også, at Sonos samarbejder med organisationer, der anvender lyd til at forbedre miljøet, og finansierer bioakustisk forskning. Virksomheden er derfor gået sammen med Music Declares Emergency for at understøtte musikindustrien i dens mål om at reducere indvirkningen på miljøet.

“Vi er engageret i en bæredygtig fremtid for Sonos og vores planet, og vi starter vores rejse med ambitiøse mål,” sagde Deji Olukotun, Sonos Director of Policy and Corporate Social Responsibility. “Klimakrisen kræver, at alle virksomheder handler hurtigt og innovativt. Dette indebærer samarbejde med partnere og udnyttelse af vores ressourcer og meningsfulde partnerskaber for at skabe størst mulig indvirkning.”

Forandring af produkters design og ydeevne

Sonos er af den opfattelse, at en førsteklasses lytteoplevelse og miljøbevidsthed godt kan gå hånd i hånd. Ud over klimahandlingsplanen introducerede Sonos i dag også sit program for bæredygtige produkter, som har til formål at nedbringe Sonos-produkternes CO2-aftryk og samlede miljøpåvirkning. Med både kort- og langsigtede mål for energiforbrug, materialer, produktlevetid og emballage vil Sonos i år vurdere produkternes miljømæssige livscyklus for første gang.

  • Energieffektivitet: Produkternes energiforbrug udgør den væsentligste del af Sonos’ CO2-aftryk. Sonos vil forbedre energieffektiviteten i produktsortimentet med særlig fokus på standby og dvaletilstand. Med Roam introducerede Sonos den energieffektive dvaletilstand, og senest i 2023 vil alle nye Sonos-produkter have denne feature. Virksomheden stræber desuden efter at reducere strømforbruget ved inaktivitet til mindre end 2 watt per enhed på tværs af hele produktlinjen - indledningsvis med alle bærbare produkter i 2022.
  • Lang produktlevetid: Sonos stræber efter at holde sine produkter i brug i lang tid og fortsætter med at yde support til hver eneste højttaler. I 2021 indledte Sonos en ny demontering-proces, som vil blive inkorporeret i alle nye højttalere og komponenter fra og med 2023. Denne metode involverer features såsom fastgørelseselementer i stedet for klæbemidler, der skal gøre det lettere at reparere, istandsætte og genanvende produkterne.
  • Materialer: Elektronisk affald er en af de hurtigst voksende affaldskilder i verden. Sonos arbejder hen imod en cirkulær fremtid, hvor produkter kan genanvendes til at fremstille nye Sonos-produkter. Ved udgangen af 2023 vil alle nye Sonos-produkter begynde at bruge genanvendt forbrugsaffald i stedet for nyfremstillet plastik, og nye produkter vil være helt fri for halogen.
  • Emballage: Produktgenbrug skal også omfatte emballage. Hos Sonos betyder førsteklasses emballage også ansvarlig emballage. I år foretog Sonos en opdatering af sit emballagedesign og skiftede til FSC-certificeret pap. Dette blev først brugt til Roam og vil blive brugt til nye produkter, som lanceres mellem 2022 og 2025. Senest i 2025 vil al Sonos-emballage været lavet af 100% ansvarligt indkøbte materialer, der enten er genanvendt forbrugsaffald, FSC-certificeret eller lavet af plantebaserede fibre. Sonos fortsætter med at reducere brugen af plastik med henblik på helt at eliminere det fra emballagen, og udelukkende benytte PCR-plastik, når det er nødvendigt.

Forandring af forsyningskæde og distribution

Sonos har også annonceret, at virksomheden slutter sig til Responsible Business Alliance (RBA), som er verdens største industrisammenslutning dedikeret til virksomheders sociale ansvar i globale forsyningskæder. Sonos vil forpligte sig til gradvist at tilpasse sin egen drift til de sociale, miljømæssige og etiske branchestandarder i RBA’s adfærdskodeks.

“Vi ser frem til at have Sonos med ombord til at understøtte vores vision om virksomheder, der driver bæredygtige værdier for medarbejdere, miljøet og virksomheden i hele den globale forsyningskæde,” sagde Rob Lederer, CEO for Responsible Business Alliance (RBA). “Ved at blive medlem af RBA slutter Sonos sig til ligesindede virksomheder, som er dedikeret til at forbedre arbejds- og miljøforholdene og virksomhedernes resultater gennem førende standarder og praksisser.”

Sonos vil bruge næste år til at udarbejde sine miljømål og omdefinere virksomhedens tilgang til sin forsyningskæde og sin klimahandlingsplans fokusområder inden for distribution. Dette inkluderer samarbejde med større leverandører for at forbedre deres respektive klimaaftryk og se på mulighederne for lokale reparationer og istandsættelser.